Літерні позначення нот і тональностей

Історія виникнення буквених позначень нот набагато старше, ніж звична нам лінійна запис, то є ноти, записані на нотоносце. До цього часу автори музичних творів використовують буквену систему. Але якщо в минулому ними позначалися тільки ноти, то в наш час, завдяки буквеним нотациям, можна записати будь-який акорд, тональність, лад.

Використання грецької буквеної нотації

Спочатку для позначення нот використовувалися літери грецького алфавіту. Таку позначення описували такі теоретики, як Гауденций, Аліпій, Бакхий в своїх підручниках з класичної музичної теорії. Арістід Квінтіліан у своєму трактаті також не обійшов стороною цю тему.

Літерне позначення латинського алфавіту

Анонімний трактат дев’ятого століття вперше згадує застосування латині для літерного позначення нот. Теоретик Боецій спочатку використовував тільки грецький алфавіт. Латинські букви були лише сухими мітками в його записах. І з часом вони витіснили з ужитку грецьку нотацію. З деякими змінами саме ця система і використовується для запису нот в наш час.