Неологізми: визначення, приклади.

Розвиток суспільства, технічний прогрес, предмети і процеси в побуті – все це знаходить своє відображення в мові, а конкретно – у появі нових слів і словосполучень. Саме вони і будуть називатися неологізмами – що в перекладі з давньогрецького означає не що інше як «нове слово» («неос» – новий, «логос» – слово).

Неологізм – це слово або словосполучення, яке порівняно недавно з’явилося в мові. Найчастіше це запозичені слова з інших мов. З часом слова втрачають статус неологізму.

Специфічність неологізмів полягає в тому, що на тлі загальновживаних слів вони можуть бути не всім зрозумілі, відносяться до категорії пасивної лексики, при цьому можуть виглядати дещо колоритно і оригінально. У мертвих мов таких нових слів немає, а от розвинені мови поповнюються ними навіть не щороку, а щомісяця і щодня. Пов’язано це з дуже швидким розвитком прогресу, інформаційних технологій, сферою взаємовідносин, завдяки яким в побуті людей і з’являються ці слова.

Говорячи про те, що таке неологізм, необхідно відзначити, що в цьому статусі слово перебуватиме лише певний проміжок часу. Втративши своє новаторство і незрозумілість, ставши для більшості людей звичним словом, неологізм переходить у категорію загальновживаних понять. А на зміну приходять нові слова, і саме так йде оновлення мови.