Афінська школа: особливості, історію та цікаві факти

Знаменита фреска Рафаеля “Афінська школа” в яскравих художніх образах зображує одне з чудових явищ античної історії. Виникла у Давніх Афінах у класичний період, ця школа стала еталоном установи вільного виховання гармонійно розвиненої людини.

Освіта в Стародавніх Афінах: особливості

В демократичних Афінах, особливо в правління Перікла, вихованню і освіті громадян надавалося величезне значення. Виховання відбувалося у рамках принципу калокагатии – сукупності “чеснот”: культура тіла і готовність виконувати цивільні обов’язки. Перше відносили до розряду зовнішньої культури або культури тіла, а друге – до внутрішньої культури.

Ще одним принципом освіти в Афінах була агонистика. Тобто використовувався дух змагальності, заснований на особистому перевазі.

Типи шкіл в древніх Афінах

Серед основних типів афінських шкіл можна виділити:

  • Школи для навчання підлітків грамоті і музиці (з 7 до 13-14 років):
      грамматиста (вчителі-дидаскалы навчали рахунку, письма, читання); кифариста (навчання літератури, співу, декламації, малюванню, музиці).
  • Палестри – спортивні школи.
  • Гімнасії – школи для продовження освіти дорослих.