Анафора: визначення, приклади.

Термін «анафора» перекладається з грецької мови буквально як «винесення вперед», «сходження».

Анафора – одна із стилістичних фігур промови, що характеризується єдиним початком, повтором певних слів або звуків на початку строфи, вірша або полустишия.

«Знову з віковою тоскою
Пригнулися до землі ковила,
Знову за туманною рікою
Ти кличеш мене здалека…
(А. Блок)

Анафора як будь-стилістичний повтор робить вірш більш гострим і виразним, служить своєрідним лейтмотивом тексту і є своєрідним голосом поета, допомагає зрозуміти його душевний, емоційний стан. Також цей стежок потрібен для смислового підкреслення думок, які здаються найбільш значущими, для об’єднання в єдине ціле конструкцій, що відрізняються синтаксичним будовою.

Це не тільки віршований прийом, анафора зустрічається і в прозі – у повтореннях частин складних речень, фраз, абзаців. Наприклад:

«Все розмаїття, вся принадність, вся краса складається з тіні та світла». (Л. Толстой)

Приклади анафори з літератури.

У мові існує кілька видів анафори:

 • Звукова – повторення однакових сполучень звуків:«Грозою знесені мости,
  Труни з розмитого кладовища».
  (Пушкін А.)
 • Морфемная, коли повторюються окремі морфеми:«І вспрыснуты вони святою водою;
  І всі священики боги там присутні:
  Щоб день і ніч на душі спокій
  Здійснювати у храмі поминанье».
  (В. Жуковський)
 • Лексична – в ній відбувається повтор окремих лексем:«Ці бідні сільця,
  Ця бідна природа –
  Рідний Край долготерпенья,
  Край ти російського народу».
  (Ф. Тютчев)
 • Синтаксична являє собою повтор однакових за будовою конструкцій:«Бути може, вся Природа – мозаїка квітів?
  Бути може, вся Природа – різність голосів?»
  (К. Бальмонт)
 • Строфическая зустрічається на початку кожної віршованої строфи:«Люблю тебе, Петра творіння,
  Люблю твій строгий, стрункий вигляд…»
  (Пушкін А.)

У літературі зустрічається також строфико-синтактический вид анафори, що поєднує ознаки двох останніх.

Найяскравішими прикладами використання анафор різного виду є творчість поета А. Фета. Для додання віршам особливої мелодики він використовує різні види анафор. Завдяки анафори відразу малюється картинка-ставлення автора до ранку і прагнення поділитися цим з усім світом. Найбільш яскраво анафора Фета проявляється у вірші «Я прийшов до тебе із привітом…»

Подібні приклади можна зустріти в творчості і інших поетів, у фольклорних творах.

Що таке анафора можна дізнатися з мовознавчих та літературних довідників і в Інтернеті.