Сучасні інновації в освіті: види та приклади

Інновації в освіті – це ті нововведення, які сприяють підвищенню якості виховного та освітнього процесу. Пошук і постійні винаходи, впровадження інноваційних технологій доводять, що освіта є інноваційною галуззю.

Види нововведень

Інновації в освіті – це системні зміни, основним призначенням яких є отримання ефективних і стабільних результатів. До нововведень зараховують не тільки масштабні зміни освітньої системи: єдиний державний іспит, електронний щоденник, ІКТ. Інновації в педагогічній освіті – це й зміна стандартних методів і прийомів роботи, які дозволяють підвищувати успішність учнів. Такі нововведення розробляються вчителем для конкретного класного колективу, окремої дитини.

Інновації в системі освіти по новизні ділять на наступні групи:

 • повністю нові прийоми, не мають аналогів;
 • нововведення, в яких застосовують і відомі елементи.

Друга група дає менший результат, так як базується на старих компонентах.

Залежно від об’єкта освіти інновації в освіті можуть сприяти:

 • оновлення освітньої організації;
 • соціалізації школярів;
 • виховного і освітнього процесу;
 • збереження психічного і фізичного здоров’я дітей.

Масштаби нововведень в освіті

Перетворення можуть сприяти поліпшенню роботи окремого колективу, школи, або застосовуватися по всій країні. Для того, щоб інновації в освіті дали стабільний позитивний результат, і їх можна було поширювати на всю країну, спочатку вибирається експериментальний регіон (школа).

В рамках такої експериментального майданчика перевіряється результативність нових прийомів і методик роботи, проводиться проміжний і кінцевий моніторинг. При отриманні стабільних позитивних результатів досвід транслюється в інші освітні установи.

Будь-які інновації в педагогічній освіті з’являються в голові конкретної людини, і тільки потім вони стають надбанням країни. Процес впровадження нової ідеї – це багатоступінчастий тривалий період, який передбачає не тільки апробація нововведення, але і аналіз отриманих результатів, коректування прийомів і методів роботи (у разі необхідності).

Дошкільна освіта

Центр безперервної освіти та інновацій займається систематизацією і впроваджень нововведень на всіх щаблях виховного та освітнього процесу. Вимогою сьогодення є перетворення дошкільної освіти. Від ефективності освоєння інновацій ДОУ залежить якість освітньої та виховної діяльності, виконання федеральних стандартів нового покоління.

Всі інновації, які використовуються в дитячих дошкільних установах, відрізняються особистісно-орієнтованим підходом. Дитина в освітньому та виховному процесі виходить на чільне місце. Центр інновацій в освіті пропонує наступні варіанти нововведень в ДНЗ:

 • розвиваючі заняття (творчі, ігрові, музичні);
 • методики для зняття надлишкової емоційної напруги;
 • кольоротерапія;
 • казкотерапія;
 • арт-терапія.
Дивіться також:  Глиобластома головного мозку: причини, симптоми, діагностика, лікування, прогноз життя

Співробітники центру аналізують результативність кожного прийому, можливість трансляції позитивного досвіду роботи.

Специфіка початкової школи

Центр безперервної освіти та інновацій Санкт – Петербурга окрему увагу приділяє нововведень на початковому ступені вітчизняної освіти. У початковій школі пріоритетна увага приділяється виявленню творчого потенціалу дитини, створення оптимальних умов для розвитку і самореалізації.

Центр освіти та інновацій (Санкт – Петербург) не залишає без пильної уваги та професійне зростання педагогів. Фахівці підбирають оптимальні курси для підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, допомагають молодим фахівцям вибирати найбільш ефективні прийоми і методи виховної та освітньої діяльності.

Інновації сприяють активізації діяльності дитини, залучення його в освітній процес. Учень сперечається, аналізує, шукає відповіді на поставлені перед ним питання, а педагог виконує функцію координатора.

Проблемні уроки і заняття

Вони є результативним інноваційним методом, який знайомий вчителям і вихователям як проблемне навчання. Завдяки йому можна отримувати високі і стабільні результати по засвоєнню дітьми інформації, підтримувати в підростаючому поколінні інтерес до розвитку і навчання.

Проблемне навчання широко застосовується вчителями хімії, фізики та біології. Наприклад, перед школярами ставиться певне питання, для вирішення якого вони самостійно виконують практичну роботу.

Придбання навичок аналізу, обробки отриманих результатів знадобляться школярам у професійній діяльності.

Безперервна освіта та інновації – обов’язкові умови формування соціально активної особистості.

Турбота про здоров’я

Не можна застосовувати навіть самі передові педагогічні технології без належної уваги здоров’ю підростаючого покоління. Серед основних інноваційних напрямків роботи дитячих садків, шкіл виділимо здоров’езберігаючи компоненти. Серед форм роботи, які повинні застосовуватися в освітніх установах, виділимо спортивні свята, прогулянки на свіжому повітрі, дихальну і пальчикову гімнастику, загартовування, водні процедури.

Завдяки таким заходам у дітей формується позитивне ставлення до здорового способу життя, вони отримують навички надання першої допомоги.

В ході уроку чи позаурочного заняття педагог стежить за зміною динамічних поз. Він застосовує спеціальний наочний матеріал, який дозволяє зменшувати нервову збудливість і психічну стомлюваність дошкільнят та дітей шкільного віку.

Дивіться також:  Де живуть пелікани? В якій країні?

Інформаційні технології

Завдяки впровадженню їх в освітні організації зв’язок «наука – інновації – освіта» стала реальністю. ІКТ – це надійний союзник для будь-якого вчителя. Ці інновації допомагають педагогам активізувати у дітей пізнавальний інтерес, розвивати асоціативне мислення, що позитивно відбивається на міцності одержуваних умінь і навичок. При грамотному застосуванні мультимедійних презентацій, навчальних фільмів, інтерактивних навчальних посібників, педагог повною мірою реалізує вимоги, що пред’являються до рівня підготовки дошкільнят і школярів ФГОС другого покоління.

Проектна і дослідницька діяльність

Центр безперервної освіти та інновацій (ЦНОИ) особливу увагу приділяє аналізу ефективності впровадження проектної методики у дошкільну та шкільну освіту. Залучення в дослідницьку і проектну діяльність підростаючого покоління стало обов’язковою умовою у кожній навчальній дисципліні.

Завдяки самостійних експериментів дитина набуває навичок роботи з науковою інформацією, її обробки, вибору потрібних даних. Постановка гіпотези при здійсненні дослідницької роботи – це прекрасна можливість для розвитку логічного мислення. Будь-який проект передбачає обробку отриманих результатів, підведення підсумків, завдяки чому хлопці вдосконалюють свої комунікативні навички.

Додаткова освіта

Не тільки вчителі, та вихователі, а й дитячі бібліотекарі використовують у своїй професійній діяльності інноваційні технології. Щоб прищеплювати у підростаючого покоління любов до читання, бережливе ставлення до літературних джерел, вони застосовують інформаційні технології:

 • створюють електронні каталоги;
 • готують тематичні вечори;
 • складають презентації;
 • організовують виставки.

Бібліотеки в даний час стають центрами додаткового розвитку дітей. Їх працівники пропонують заняття, на яких хлопці шиють м’які іграшки, вчаться мистецтву в’язання та вишивання, дізнаються про традиції та історію рідного краю. Практично у всіх бібліотеках розроблені цикли занять для різних вікових груп, спрямованих на ранню діагностику обдарованості, розвиток творчих здібностей кожної дитини.

Краєзнавчі, театральні, рукодільні клуби і гуртки, організовуються бібліотекарями та іншими педагогами на базі бібліотек – це прекрасна можливість для формування у дітей активної громадянської позиції, допомоги їм у профорієнтації.

Призначення інновацій в освіті

Весь комплект нововведень, що вводяться в дошкільні та шкільні державні організації, а також в систему додаткової освіти, спрямований на гармонійний розвиток підростаючого покоління. У рамках нових федеральних стандартів дошкільної, початкової, основної, професійної, вищої освіти створені вимоги до рівня підготовки випускника. Такий «портрет» є орієнтиром для роботи вихователів і педагогів при підборі інноваційних прийомів і методів роботи.

Дивіться також:  Безпечність – це капризи «ангела» або серйозна пастка?

В останні роки спостерігається величезна кількість ініціатив в освітній сфері. У їх числі – ФГОС, ЄДІ, ОГЕ, ВВР, перехід у вищих навчальних закладах на систему бакалаврат-магістратура. Подібна активність є результатом нової економічної реальності, інтеграції країни в СОТ, залученням РФ в Болонський процес.

Реформування освіти в РФ

Сьогодні вся російська система освіти перебуває на стадії істотного реформування. Основою для такого процесу стало впровадження на всіх ступенях навчання нових державних стандартів.

Серед їх відмінностей від вимог першого покоління – оформлення результатів виховання і освіти у вигляді різних компетенцій.

Підставою ФГОС вважається системно-діяльнісний підхід. Суть його полягає у максимальному розвитку мислення вихованців. Сучасний дитина повинна вчитися самостійно, тому не передбачається проста передача знань від педагога, виключається механічне запам’ятовування, акцент робиться на формування активної і творчої особистості.

Висновок

Серед позитивних моментів, пов’язаних з інноваціями, виділяють:

 • поліпшення якості позаурочної діяльності (формування громадянськості, навичок здорового способу життя, загальнокультурного розвитку, соціальної спрямованості);
 • впровадження в освітній процес проектної методики;
 • інформатизація виховної роботи.

При складанні змісту занять педагог використовує інноваційний досвід колег, побажання батьків (законних представників), а також інтереси дітей.

Серед інновацій, які відбулися у вітчизняній освіті, особливої уваги заслуговує перехід до двухуровневому вищої освіти. Перший етап триває 3-4 роки, друга ступінь – 1-2 роки. Випускники магістратури мають право продовжити освіту в аспірантурі, потім в докторантурі. Вони можуть працювати в наукових центрах і дослідницьких лабораторіях.

Серед інновацій Болонської системи інтерес представляє концепція безперервної освіти, що передбачає довічне навчання. Такий підхід дозволяє людині отримувати за своє життя відразу кілька навчальних ступенів і дипломів. Навчальні заклади вищої ланки при цьому отримують додаткові фінансові кошти, які вони можуть використовувати для модернізації обладнання.

Також серед нововведень, які стосуються здобуття вищої освіти, необхідно згадати про кредит на освіту. Цим нововведенням вже скористалися багато студентів, які мріють про престижному освіту.