Cash Flow – що це таке? Грошовий потік: визначення, суть та формула розрахунку

У процесі здійснення своєї діяльності будь-яке підприємство проводить аналіз фінансових показників. Це дозволяє усунути негативні фактори, які можуть знизити прибутковість бізнесу. Тому такому дослідженню приділяється велика увага.

Одним з важливих показників, який розглядається аналітиками, є Cash Flow. Що це таке, як здійснюється розрахунок, а також трактуються результати, слід розглянути для проведення поглибленого фінансового аналізу діяльності підприємства.

Сутність дослідження

Переклад Cash Flow звучить російською мовою як «грошовий потік». Існує певна методика його оцінки. Метою проведення аналізу Cash Flow є розрахунок вхідних і вихідних ресурсів, які застосовує компанія у своїй діяльності. Таке дослідження дає інформацію про дефіцит або префиците коштів організації за певний період.

Щоб проаналізувати показник кеш-флоу, складається звіт, у якому відображаються доходи та витрати грошових коштів. Він відображає рух ресурсів підприємства. Такий документ дозволяє оцінити, чи достатньо коштів отримала компанія в досліджуваному періоді для здійснення своєї діяльності, як багато вона витрачає грошей в процесі проведення своєї інвестиційної, операційної і фінансової діяльності.

Ще однією причиною проводити таке дослідження є оцінка рівня залежності організації від сторонніх інвесторів. При цьому стає можливим оцінити вибуття і прибуття коштів за кожною статтею витрат окремо. На основі отриманої інформації керівництво підприємства приймає адекватні рішення про зменшення або збільшення фінансування діяльності компанії за рахунок різних джерел. Інвестори за допомогою такого аналізу можуть зробити висновок про платоспроможність організації.

Для чого проводиться розрахунок?

Аналіз Cash Flow застосовується керівними органами підприємства для вироблення правильної політики і стратегії діяльності компанії. Це дозволяє знайти гармонійне співвідношення між вхідними та вихідними потоками. У цьому випадку ресурси компанії будуть використовуватися доцільно.

Потрібно синхронізувати вхідний та вихідний кеш-флоу. Це дозволить компанії гармонійно розвиватися, підвищити власну фінансову стійкість та стабільність. В цьому випадку компанія може знизити потребу в платних сторонніх джерелах фінансування, правильно розподіливши власні ресурси. Такий підхід дозволяє виробити правильну стратегію в довгостроковій перспективі.

Управління показником кеш-флоу дозволяє оптимізувати витрати підприємства, знизити рівень ризиків. При цьому підвищується правильність розподілу своїх ресурсів, стабільність, фінансова стійкість компанії. При цьому також зростає інтерес інвесторів до діяльності організації.

Види грошових потоків

Розглядаючи, що це таке Cash Flow, слід розглянути його види. Грошовий потік групують у відповідності з 8 критеріями. При цьому враховують, яка методика застосовувалася для розрахунку. У відповідності з цим розрізняють чистий і валовий кеш-флоу. У першому випадку знаходиться різниця між вхідними та вихідними потоками, а в другому – їх сума.

У відповідності з масштабом розрізняють загальний (глобальний) потік і його складові елементи. Також кеш-флоу може відрізнятися видом діяльності, в якому вони були сформовані. Так, бувають грошові потоки, які виникають при веденні організацією інвестиційної, операційної або фінансової діяльності.

В залежності від напрямку кеш-флоу може бути від’ємний (вихідний) або позитивний (входить). Щоб визначити, чи достатньо коштів у підприємства для здійснення його діяльності, розраховують різниця між цими двома категоріями. У цьому випадку можна говорити про дефіцитний або надлишковому (префицитном) потоці.

Розрахунок проводиться для звітного і планового періоду. Потоки при цьому можуть переміщатися рівномірно або хаотично. Це залежить від особливостей діяльності організації.

Чистий Cash Flow

Розглядаючи, що це таке – Cash Flow, слід приділити увагу такою величиною, як чистий грошовий потік. Цей показник застосовується при оцінці інвестиційної діяльності організації. При цьому аналітик на основі отриманої інформації може зробити висновок про фінансовий стан компанії, її здатності до розвитку і збільшення власної вартості на ринку.

Чистим кеш-флоу називається різниця між вхідними та вихідними потоками коштів у певному періоді часу. Результат такого розрахунку являє собою суму фактично між показниками всіх видів діяльності організації.

Інформація про показник чистого кеш-флоу застосовується в ході розробки стратегічних завдань, прийняття рішень у довгостроковій перспективі. Також ця інформація цікава для кредиторів та інвесторів. Це дозволяє їм зробити висновок про доцільність фінансування діяльності цієї організації. Чистий Cash Flow застосовується при розрахунку вартості компанії.

Управління показником Cash Flow

Показник Cash Flow застосовується при проведенні фінансового аналізу усіма великими підприємствами. Це дозволяє керівних органів проводити ефективну політику в області управління грошовими надходженнями і витратами.

При цьому в розрахунок береться кількість всіх позитивних і негативних потоків в досліджуваному періоді. Також окремо розглядаються їх складові елементи.

Розрахунок може проводитися шляхом прямого, непрямого підходу. У першому випадку інформація надходить з рахунків організації. Основним у цьому випадку є показник виручки від реалізації. В процесі непрямого розрахунку застосовуються дані статей форми №1 і 2 бухгалтерської звітності. Це більш інформативна методика. Вона розкриває інформацію про зв’язки чистого прибутку і кількості ресурсів організації, а також зміну кількості і складу валюти балансу на цей показник.

Методика прямого розрахунку

Якщо валовий або нарощений Cash Flow дає інформацію, аналітику про розширення діяльності компанії, то чистий кеш-флоу надає можливість оцінити фактори впливу на результат роботи підприємства у звітному або майбутньому періоді. Щоб дослідити чисті потік в певний момент операційного циклу, застосовується методика прямого підрахунку. Вона виглядає так:

ЧКФ = ЧКФО + ЧКФФ + ЧКФИ, де ЧКФ – чистий кеш-флоу, ЧКФО – від операцонной діяльності, ЧКФФ – від фінансових операцій, ЧКФИ – від інвестицій.

У загальному вигляді чистий кеш-флоу розраховується за такою формулою:

ЧКФ = ВП – ВП, де ВП – вхідний потік, ІП – вихідний потік.

У розрахунок беруться всі складові, які розглядаються для кожного виду діяльності окремо. Аналіз структури важливий для проведення повноцінного дослідження. Його здійснюють для декількох періодів, щоб мати змогу відстежити динаміку змін.

Непрямий метод розрахунку

Знаючи формулу Cash Flow, дослідник зможе зробити висновки про фінансовий стан підприємства. Одним з найбільш інформативних є непрямий метод. У ході розрахунку застосовуються дані про амортизацію балансу, а також зміни у структурі та кількості активної, пасивної частини форми №1. Проводяться певні коригування. Розрахунок проводиться так:

ЧКФ = ПЧ + АООС + АВНА – ИЗД – ИЗК + ІРК, де ПЧ – прибуток чистий, АООС – амортизаційні відрахування основних активів, АВНА – амортизаційні відрахування нематеріальних засобів, ИЗД – зміни заборгованості дебіторів, зміна кількості запасів, ИЗК – зміна заборгованості перед кредиторами, ІРК – зміни резервного капіталу.

На цей показник в значній мірі впливають зміни вартості поточних пасивів і активів.

Вільний Cash Flow

Розглянувши приклади розрахунку Cash Flow, слід сказати про такий показник, як вільний кеш-флоу. Його застосовують аналітики для визначення стабільності компанії. Цей показник потрібно розглядати з точки зору організації потоку і капіталу.

У першому варіанті для розрахунку беруться дані про операційну діяльність підприємства. Далі з цієї суми віднімається кількість інвестицій в основний капітал.

Якщо ж проводиться розрахунок вільного грошового потоку капіталу, із загальної суми ресурсів віднімається кількість своїх вкладень. Ця методика є інформативною для акціонерів компанії. Перша методика частіше застосовується інвесторами для прийняття рішення про внесок своїх коштів в діяльність організації.

Дисконтування

Грошовий потік може розглядатися в плановому і поточному періоді. Щоб співвіднести такі дані, необхідно дисконтувати кеш-флоу. В майбутньому гроші поступово втрачають свою вартість. Саме цей показник інфляції враховується при подібних розрахунках. У цьому випадку потік називається дисконтованим.

Для проведення розрахунків у формулу включається додатковий коефіцієнт. Його множать на суму кеш-флоу. Розрахунок виглядає так:

До = 1/(1 + ДС) ПВ, де ДС – дисконтна ставка, ПВ – період часу.

Цей коефіцієнт вкрай важливий при розрахунках. Від ставки дисконтування залежить рівень доходу інвестора в майбутньому.

Оптимізація Cash Flow

Грошовий потік вимагає оптимізації. Після проведення відповідних розрахунків можна прийняти рішення про необхідність встановлення балансу між парафіями і видатками організації. Негативно на фінансовий стан компанії впливає як дефіцит, так і префицит потоку. Керівні органи підприємства повинні контролювати співвідношення між цими величинами. Від раціональності використання наявних ресурсів залежить фінансовий стан організації, її ринкова вартість та інвестиційна привабливість.

Розглянувши особливості розрахунку Cash Flow (що це таке, вам тепер відомо), можна зрозуміти необхідність дослідження цього показника. Інформація, отримана в ході дослідження, застосовується не тільки керівництвом підприємства, але і інвесторами, кредиторами.