Галопуюча інфляція: характеристика і приклади

Інфляція – це зростання роздрібних цін на товари та послуги в одиницях національної валюти. Це дуже поширене у світі явище, більшою чи меншою мірою властиве переважній більшості країн. Інфляція веде до поступового або швидкого знецінення грошей, що іноді змушує вигадувати нові купюри з великим номіналом.

По різновидах виділяється помірна, галопуюча інфляція та гіперінфляція. У Росії явище інфляції було найбільш сильно виражено в 90-ті роки 20-го століття, в епоху правління Бориса Єльцина. Галопуюча інфляція – це такий тип інфляції, коли підвищення цін відбувається досить швидко, але ще не катастрофічно. У різні історичні періоди така інфляція спостерігалася в багатьох країнах.

Причини інфляції в минулому і сьогоденні

У минулому цінність грошових монет визначалася вмістом в них дорогоцінних металів. Коли кількість таких сплавів зменшувалася, монети знецінювалися, що провокує інфляцію. При цьому щодо маси дорогоцінного металу ціни залишалися стабільними. Іншою причиною могло стати зниження ринкової вартості дорогоцінних металів, у той час як утримання їх в монеті залишалося незмінним. Таких випадків в історії людства відомо два:

 • У 16-му столітті після початку освоєння Америки звідти почало надходити багато нового золота і срібла, що призвело до зниження їх вартості та збільшення цін на товари.
 • Другий випадок відзначений в кінці 1840-х років, коли почалася активна золотовидобування в Каліфорнії та Австралії.

Оскільки цінність дорогоцінних металів в чому обумовлена природним дефіцитом, то значне збільшення припливу призводить до відносного знецінення. Зараз гроші не містять дорогоцінних металів. Однак зростання грошової маси в обігу означає, що на одну грошову одиницю припадатиме менше товарів і послуг, кількість яких завжди обмежена. Це фундаментальне обставина призводить до зростання цін у разі активізації роботи друкарського верстата.

Інша найважливіша причина інфляції – це збільшення собівартості виробництва товарів і послуг, яке може бути пов’язане з підвищенням якості продукції, зростанням курсу долара, з падінням ефективності виробництва (перевитрата палива, енергії, матеріалів тощо) та іншими причинами.

Також до зростання цін можуть приводити:

 • Монополія фірм-виробників і цінова накрутка, а також поява посередників між виробником і продавцем.
 • Зростання федеральних податків, акциз, мито, ведуть до підвищення собівартості продукції або зниження прибутку від її реалізації.
 • Зниження обсягів виробництва продукції, що веде до її дефіциту, і, як наслідок, до зростання цін.
 • Не підкріплений економікою зростання заробітних плат та інших виплат.
 • Збільшення державних видатків на оборону та інші потреби.

Моделі інфляції

Для вивчення інфляції економісти пропонують різні моделі. Назва моделі відповідає іменами цих фахівців:

 • Модель Фрідмана. Вона грунтується на понятті «оптимальна інфляція». Чим вище швидкість економічного зростання, тим нижчий рівень інфляції. Коли її рівень нижче оптимального, доцільний запуск грошової емісії.
 • Модель Брунго-Фішера. У цій моделі враховується не тільки інфляція, але і ВВП. Із зростанням ВВП зростає і попит на гроші. Тому в цій моделі грошова маса залежить не тільки від величини інфляції, але і від ВВП.
 • Також застосовується модель Сарджента–Уоллеса та модель гіперінфляції Кейгана. За Кейгану попит на гроші залежить лише від інфляції. При цьому інфляція строго відповідає приросту грошової маси.
 • По моделі Сарджента–Уоллеса штучне стримування інфляції призводить до парадоксальної ситуації, коли в майбутньому її темп з-за цього стає ще вище.

Всі моделі оперують складними економічними поняттями, які вимагають більш глибоких економічних знань.

Різновиди інфляції за її інтенсивності

Від інтенсивності інфляції залежить те, наскільки швидко і легко до нього можна пристосуватися. При швидкому зростанні цін страждає не тільки населення, але й економіка. По інтенсивності процесу інфляцію ділять на:

 • Повільна або повзуча, коли ціни зростають до 10% за рік. Економіка країн добре адаптована до таких темпах, і навіть отримує з цього певну вигоду. Зокрема це покращує умови для інвестування, виробництва продукції, грошового обігу. Звичайно, така інфляція не повинна випереджати збільшення соціальних виплат. За останні 2 року інфляція в Росії також стала відповідати цьому рівню.
 • Галопуюча інфляція характеризується зростанням вартості товарів і послуг від 10 до 50%. Цей рівень робить економіку нестабільною і створює чималі проблеми для населення. Що б її уповільнити приймаються спеціальні заходи для стримування цін.
 • Гіперінфляція характеризується підвищенням цін іноді до 900% в рік. Зазвичай причиною такого стрімкого зростання є збільшення виробництва грошової маси при відсутності зростання кількості товарів і послуг. Наявність такої інфляції свідчить про фінансово-економічну кризу.

Галопуюче тип інфляції

Галопуючої називається інфляція, яка розвивається помірними темпами. Порівняно з повзучої вона швидша, а порівняно з гіперінфляцією – більш повільна. Для галопуючої інфляції характерні швидкі темпи зростання цін. Однак при цьому не визначено параметрів, тому в різних джерелах можна зустріти різні цифри її діапазону. Найчастіше про неї говорять в тому випадку, коли річний зростання цін становить від 10 до 100%. Рідше можна побачити діапазон 10…50 або 20…100%. Найбільше значення для її верхньої межі дав П. Самуельсон – 200% в рік.

Мінуси швидкого зростання цін

Головною негативною особливістю галопуючої інфляції є високі ризики при укладанні контрактів, в яких прописані номінальні ціни. Тому в разі їх укладання доводиться враховувати передбачуваний зростання цін або вести розрахунки в іншої, більш стабільної валюти. В Росії і багатьох інших країнах такою валютою найчастіше є долар США.

Керувати інфляцією галопуючого виду дуже непросто. У людей можуть виникнути проблеми з накопиченням грошей. В нормальних умовах при такому типі інфляції проводиться адекватна індексація зарплат та інших виплат. Проте в Росії в останні роки індексація або взагалі була відсутня, або була не достатньою.

Ситуація стабілізувалася лише в 2017 році. Однак знижений рівень матеріального добробуту громадян підвищений не був. І навіть навпаки, зберігалася тенденція до зниження реальних доходів, хоча і не настільки швидкому, як у минулі роки. При галопуючої інфляції прогноз її подальшого розвитку надає неабиякий вплив на поведінку фірм і домогосподарств.

Наслідки

Галопуюча інфляція викликає різні наслідки, наприклад:

 • Погіршення психологічного стану людей.
 • Спроби матеріалізувати грошові накопичення у вигляді вкладу в товари, дорогоцінні метали та нерухомість. Це робиться з метою запобігання знецінення накопичених заощаджень.
 • Відмова від фіксованого відсотка за позиками.

Географія галопуючої інфляції типу

Інфляція за типом галопуючої зустрічається частіше, ніж гіперінфляція, і може виникати навіть у деяких розвинених країнах. Найчастіше вона виникала в період з 1945 по 1952 роки, а також у 70-ті, коли ОПЕК підвищила ціни на нафту.

Крім багатьох країн, її випробували і держави Центральної та Східної Європи. З 2000 року поширеність галопуючої інфляції у світі різко скоротилася. У Росії вона була частим явищем в 90-е, часом переходячи в гіперінфляцію. В 2014-2016 роках її рівень часом міг переходити поріг галопуючої, але гіперінфляції не спостерігалося.

Висновок

Таким чином, галопуюча інфляція – зростання цін з середнім темпом. Таке явище характерне для багатьох країн світу. Прикладом галопуючої інфляції є ситуація в Росії в 90-ті роки. Діапазон зростання цін такого типу дуже великий. До того ж його значення розрізняються в різних авторів. Галопуюча інфляція призводить до різних негативних наслідків, з якими стикається як економіка, так і пересічні громадяни, які стали її заручниками.