Синтаксичний паралелізм: визначення, приклади.

Композиційний прийом, з допомогою якого можна з’єднати два або три елементи мови в одному творі, називається паралелізм. Це слово походить від грецького, і в буквальному перекладі означає: «що знаходиться поруч», «йде поруч».

Серед параллелизмов виділяють наступні види:

  • синтаксичний,
  • ритмічний,
  • строфический,
  • негативний.

Порівняльний або синтаксичний паралелізм.

Серед усіх видів параллелизмов, найбільш часто зустрічається в літературі синтаксичний паралелізм. Його відрізняє використання однієї і тієї ж структури речень, чи то вірш, чи проза. Узагальнююче обставина, як правило, ставиться в першу частину речення, в другу ж поміщаються порівнювані об’єкти.

Використання такого прийому дозволяє посилити узагальнююче обставина, зробити його опис повним, об’ємним, яскравим. Найчастіше використовується обставина або частина мови є ключовим у творі, так званим «головним героєм», посилити що часом просто необхідно для розуміння сюжету.

Використання синтаксичного паралелізму.

Подібний прийом дуже характерний для англійських текстів. В англійській мові легко порівнювати схожі за співзвучність слова для порівняння тих чи інших частин мови, обставин, героїв. У російській мові подібна форма використовується рідше, так як розбивати конструкцію пропозиції не завжди доречно і стилістично вірно.

Історія появи синтаксичного паралелізму бере свої витоки від давньоєврейської мови, який в свою чергу використовувався для складання псалмів. У Середні століття найбільш шанованими і великими текстами були саме священні псалми, Біблія і життєписи святих. Такі книги поширювалися як в Європі, так і в Азії, а книги, що оповідають про інших цінностях життя або інших підвалинах, знищувалися.

Середньовічний німецький стиль так само вплинув на синтаксичний паралелізм. Від цього впливу у віршах і прозі почала з’являтися уривчаста ритміка, виникло поєднання непоєднуваних частин мови для посилення ефекту.

Крім того, до синтаксичному параллелизму доклав руку і фінський епос «Калевала». В цьому епосі виразно простежується використання подібних конструкцій, що в свою чергу надає твору шарм і певний дух.

Приклади синтаксичного паралелізму.

Найчастіше в російської поезії подібні композиції зустрічаються у Тютчева і Фета.

«Тільки у світі і є, що тінистий
Дрімаючих кленів намет.

Тільки у світі і є, що променистий

Дитячому задумливий погляд.

Тільки у світі і є, що запашний

Милою головки убір.

Тільки у світі і є цей чистий

Вліво біжить проділ».

(А. А. Фет)

«Кінчена бенкет, замовкли хори,
Спорожнені амфори,

Відкинуті кошика,

Не допиты в кубках провини,

На головах вінки измяты, –

Лише куряться пахощі

У спустілій світлій залі…

Скінчивши бенкет, ми пізно встали –

Зірки на небі сяяли,

Ніч досягла половини…»

(Ф. В. Тютчев)