Диференційований підхід: принцип, технологія

Принцип диференційованого підходу дає можливість створювати навчальну систему, що забезпечує потреби кожної дитини з урахуванням її індивідуально-типологічних особливостей. Психолог Н. А. Менчинський відзначала значущість диференціації, своєчасність і актуальність даного підходу.

Традиційне навчання школярів не дозволяє розкривати їх індивідуальні здібності й особливості.

Індивідуально – диференційований підхід – це відмінний спосіб раннього виявлення обдарованих і талановитих дітей. Він дозволяє формувати у них універсальні навчальні навички, займатися з унікальним освітнім траєкторіях.

Специфіка технології

Диференційований підхід у навчанні є сукупністю певних коштів, рішень, методів навчання, які охоплюють конкретний елемент навчального процесу. Що являє собою даний процес? Диференційований підхід в навчанні – це форма організації навчальної діяльності, в рамках якої педагог працює з групою школярів, яка складена з урахуванням наявності у них загальних рис. Його можна назвати складовим компонентом дидактичної системи, що забезпечує спеціалізацію навчального процесу для різних груп учнів.

Індивідуально – диференційований підхід присутній у будь-якої навчальної системі. Він повною мірою відповідає запитам суспільства, що прагне до забезпечення всебічного розвитку людини, відкриття для дитини можливості отримання певних знань.