Хімічні речовини: приклади, властивості

Елементарними частинками фізичної матерії на нашій планеті є атоми. У вільному вигляді вони можуть існувати тільки при дуже високих температурах. У звичайних умовах елементарні частинки прагнуть до об’єднання між собою за допомогою хімічних зв’язків: іонної, металевої, ковалентного полярного або неполярному. Таким способом утворюються речовини, приклади яких ми й розглянемо в нашій статті.

Прості речовини

Процеси взаємодії між собою атомів одного і того ж хімічного елемента закінчуються утворенням хімічних речовин, які називаються простими. Так, вугілля утворений тільки атомами вуглецю, газ водень – атомами гідрогена, а рідка ртуть складається з частинок ртуті. Поняття просте речовина не потрібно ототожнювати з поняттям хімічного елемента. Наприклад, вуглекислий газ складається не з простих речовин вуглецю і кисню, а з елементів карбону та оксигена. Умовно сполуки, що складаються з атомів одного і того ж елемента, можна розділити на метали і неметали. Розглянемо деякі приклади хімічних властивостей таких простих речовин.