Безособові дієслова з прикладами

Дієслова в російській мові можна розділити на безліч видів. Один з таких видів — це безособові дієслова, які являють собою як би протилежність дієслів, мають особи. Подивимося, як дізнатися безличную форму, що для неї характерно, що і в яких пропозиціях вона використовується.

Дієслова для позначення дій без суб’єкта

Для початку згадаємо, що таке особисті дієслова. Зазвичай, коли ми говоримо про якусь людину або предмет, що здійснює дію, то фраза звучить наступним чином — «він зробив», «вона сказала», «вони зробили», «ми вирішили» і так далі. Дієслово в такому реченні тісно пов’язаний з іменником — він описує дію, яке ми виробляємо самі, нас оточують люди, тварини або навіть неживі об’єкти.

Однак буває і по-іншому. Трапляється, що дієслова розповідають про дії, які відбуваються як би самі по собі — їх ніхто не робить, немає особи, яка була б відповідальна за процес. Саме такі дієслова називаються безособовими.

Наведемо кілька прикладів:

  • На вулиці сутеніло.
  • Зазвичай мені щастить у лотереї.
  • За вікном завьюжило.
  • Під вечір йому засумувалось.
  • Від вікна потягло холодом.

Для дієслів безособового виду характерні певні спільні ознаки. Зокрема, вони не відмінюються за родами і числами, зрозуміло, не мають осіб, від них не можна утворити дієприкметників або дієприслівників.

Якими бувають безособові дієслова?

Слова з цієї категорії можуть вживатися в кількох формах. А саме:

  • Невизначена форма, або інфінітив. Наприклад — «сутеніти, темніти, хотітися».
  • Умовний спосіб. Наприклад — «світало б швидше», «замело б всі сліди», «з часом все пройшло б».
  • Изъявительное спосіб. У ньому безособовий дієслово може мати форму однини 3-го особи в теперішньому часі — наприклад, «за вікном темніє», «на вулиці вьюжит». Крім того, зустрічаються дієслова в майбутньому часі — «буде темніти» або «буде вьюжить» — і в минулому. Але в останньому випадку чоловічий рід змінюється на середній — «стемніло», «завьюжило».

Також зустрічаються безособові дієслова, утворені від дієслів особистих 3-го особи і однини за допомогою частки «ся». Наприклад — «не спиться». В даному випадку особистий дієслово звучав би як «не спить» і був би прив’язаний до суб’єкта — «він не спить», «вона не спить». Але у видозміненій формі дієслово означає фізичний або емоційний стан, який може ставитися до кого завгодно — і тому є безособовим.