Велика Французька Буржуазна Революція та її значення.

Історичне значення Великої Французької буржуазної Революції.

Жодна революція у світі не була настільки рішучої у своєму прояві, як французька буржуазна революція. Вона одним махом позбулася багатовікового гніту феодалізму і абсолютизму. Монархію змінила прогресивно нова форма правління – республіканський устрій, заснований на владі народу, тобто на демократії. А феодальні відносини змінилися на капіталізм, що сприяло економічному розвитку країни.

Французька революція відрізнялася від інших подібних революцій в інших країнах своїм розмахом і масштабністю. Активними учасниками були бідні селяни, під проводом буржуазії. Саме завдяки своїй численності і народності, вимоги революціонерів були втілені в життя.

Роль революції в економічному і політичному розвитку Франції.

Відмітною особливість буржуазної революції стала її завершеність. Це проявилося в систематизації та спрощення форм власності, що існували раніше.

Завдяки новому демократичному течією селяни змогли отримати землі потомствених дворян, не безкоштовно, звичайно, а з розстрочкою на десятиліття. Були стерті всі станові бар’єри і привілейованість. Між різними верствами населення встановилося соціальну рівність.

Так як в країні встановилася нова форма правління, така як Республіка, це дозволило наділити всіх громадян рівними правами, і держава почала виступати гарантом рівноправності. Завдяки революції, не тільки встановилася демократія, але і почали розвиватися основні її принципи. Головні чином це полягало у встановленні виборних органів управління.

Підсумки революції не могли не торкнутися і фінансової системи Франції. Вона так само була перетворена під соціальний статус населення, введені податки були не фіксованою сумою для кожного, а розраховувалися виходячи з дохідної частини людини. Бюджет держави не був секретним для громадян.