Що таке “best”: good, better, the best

Що таке “best”, знає більшість. “The best” перекладається з англійської як “кращий” або “найкращий”. Походить від прикметника “good (хороший) шляхом зведення його в найвищий ступінь порівняння.

Ступені порівняння прикметників

В англійській мові використовується три ступені порівняння прикметників: позитивна, порівняльна і чудова.

Способів утворення порівняльних прикметників також всього три:

  • шляхом додавання суфіксів -er та -est;
  • за допомогою додаткових слів, таких як more, less тощо;
  • винятки з правила: слова, які повністю змінюються при зведенні їх у порівняльну або чудову ступінь, наприклад: good – better – the best.

Перший спосіб застосовується до прикметником, що складається з одного-двох складів (тобто до простим прикметником), в яких наголос падає на закінчення, наприклад: few – fewer – the fewest.

Другий спосіб використовується для багатоскладових слів. У цьому випадку на початку прикметника приставляється слово, вже виражає ступінь порівняння: more/most (більше/найбільш), less/least (менше/найменш). Приклад: serious – more serious – the most serious.

Останній варіант утворення порівняльної ступеня прикметника передбачає випадки-виключення. Сюди потрапляють ті слова, що не схиляються за загальними правилами. Приклад: good – better – the best, bad – worse – the worst.

В англійській мові існують підказки, за якими можна швидше зорієнтуватися по правильному освіти і написання порівняльних форм прикметників:

  • Союз than (ніж) часто використовується, коли в реченні є порівняння. Він підкреслює об’єкт, з яким проводиться порівняння.
  • Коли прості прикметники закінчуються на-е, то при формуванні порівняльної мірою це закінчення не дублюється, а тільки додається -r або -st: nice – nicer – the nicest (милий – миліший – самий милий).
  • У випадках, коли просте прикметник має закінчення з голосної та приголосної, при утворенні порівняльної ступеня остання приголосна дублюється: sad – sadder – the saddest (сумний – сумніше – найсумніший).