Ознаки та приклади идиоадаптации

Олексій Миколайович Северцов – вітчизняний еволюціоніст. Займався вивченням еволюційної морфології, встановлював закономірності процесу еволюції. Написав багато праць з порівняльної анатомії хребетних. Теорія виникнення пятипалой кінцівки, яка на даний момент загальноприйнята у світі науки, належить Северцову. Вчений створив також теорію филэмбриогенеза і морфобиологическую теорію шляхів еволюції.

Морфобиологическая теорія шляхів еволюції А. Н. Северцова

Відповідно до даної концепції, є лише два напрямки еволюційного процесу:

  • Біологічний прогрес.
  • Біологічний регрес.

По А. Н. Северцову, є 4 шляхи біологічного прогресу:

  • Ароморфоз.
  • Идиоадаптация.
  • Ценогенез.
  • Загальна дегенерація.

При біологічному прогрес вид або вищий таксон процвітає. Кількість особин збільшується, ареал проживання розширюється. Також може зростати кількість видів у ході прогресу в більш високому таксоні. При біологічному регрес спостерігається протилежна картина: знижується чисельність особин, ареал звужується, видове різноманіття групи падає. Може вимерти вид або навіть вищий таксон.