Де і коли з’явилися кортеси в Іспанії? Дослідження істориків

У XI-XII століттях опорою королівської влади в Іспанії були духовенство і дворянство. Для прийняття рішень по релігійним, політичним, економічним, адміністративним питань скликалися збори, які називалися куриями. В них брали участь тільки представники цих двох станів. Король не приймав рішення одноосібно. При цьому світська знать мала переважне право голосу перед церковниками.

З часом склад цих зборів поповнився представниками третього стану. Туди почали запрошувати знатних городян. З цього часу курії стали називатися кортесами.

Початок виникнення кортесів

Де і коли з’явилися кортеси в Іспанії? Часом їх появи можна вважати скликання курій, на які були запрошені представники городян. Дослідники сходяться на думці, що на питання про те, в якому році з’явилися кортеси в Іспанії, є цілком конкретна відповідь. Історики називають 1188 рік. Відповісти коротко, де й коли з’явилися кортеси в Іспанії, можна так: в XII столітті, в королівстві Леон.

Кортеси в Леоне

На курію короля Альфонса IX були запрошені представники дворянства, духовенства і делегати від деяких міст. Ця подія і стала початком створення кортесів. Гостра необхідність зміцнити королівську владу продиктувала скликання станового зібрання. Мусульмани загрожували південь Іспанії. З Кастилією і Португалією відносини залишалися напруженими. Альфонс IX нещодавно прийняв трон, і проти нього плелися інтриги.

Король заприсягся шанобливо ставитися до звичаїв і підкорятися прийнятим законам. Обіцяв приймати політичні рішення лише при схваленні учасників кортеса. Представники світської знаті, церкви і міських еліт теж клялися у вірності королю і обіцяли свою підтримку в управлінні державою.

Дослідження істориків

Якщо більш детально задатися питанням, де і коли з’явилися кортеси в Іспанії, можна знайти інші дані про участь городян у куріях. Городян запрошували на раду в Кастилії в 1170 і 1187 рр. Але тоді їхня участь обмежувалася тільки консультуванням з конкретного питання.

Проте в наукових колах, незважаючи на суперечки про те, де і коли з’явилися кортеси в Іспанії, прийнятий за початок їх виникнення все ж 1188 рік. За основу взяті докладні дослідження В. К. Піскорського, російської медиевиста (фахівця з історії середніх віків).

Участь міст у державному управлінні в Іспанії може спочатку спантеличити. Адже вона економічно відставала від інших західних країн. Парламенти в Англії з’явилися на сто років пізніше! Але поява кортесів обумовлено історичними умовами розвитку країни. Міста могли надати військову та грошову допомогу. Вона була життєво необхідна.

Намагаючись зрозуміти, де і коли в Іспанії з’явилися кортеси, необхідно зауважити, що прості городяни були присутні на церковних соборах у 1050 р. в Коянце і в 1115 р. в Ов’єдо. На той момент вони були лише аудиторією.

Становлення кортесів

Політика надання пільг містам (фуэрос) вже давно використовувалася. Їх треба було зацікавити допомоги королю. І наступний логічний крок – залучити представників від міст в станові збори.

З часом городяни стали брати участь у кортесах постійно. Там виносилися на обговорення різні державні питання. Знову видаються закони, встановлення нових податків, питання престолонаслідування, рішення про укладення миру або оголошення війни – все це виносилося на суд станового зібрання. Але кортесам найчастіше відводилася консультативна роль.

З часом кортеси стали мати велике значення у фінансовій сфері. Королю була необхідна підтримка становим зборами податкової політики. Особливо важливо було схвалення представників міст.

Але навіть якщо кортеси погоджувалися, податки іноді не збиралися в необхідній кількості. Дуже часто король просто звертався до міст з проханням про позику. Іноді в примусовому порядку.

Городяни ж намагалися обговорити для себе максимально вигідні фуэрос (пільги). У 1202 р. кортеси в Бенавепте викупили право карбувати монету на сім років. Сума викупу перевищила отримані податки в шість разів.

Стану в представницькому зібранні

Розглянемо, як були влаштовані кортеси в Іспанії.

У них допускали: знать, духовенство, представники городян. Так як розглядалися різні питання, то одночасно працювати всім станам було не обов’язково.

Перший стан в Іспанії – світська знать. Її запрошував король. Вона перша подавала голосу.

Другий стан – духовенство. Воно поділялось на вищу і нижчу. Ці шари брали участь у кортесах на різних умовах.

Представники городян становили третій стан. Делегати прямували від тих міст, які визначав монарх. В кортеси допускалися тільки ті поселення, які мали власний рада (консехо).

Найбільш активним у зборах було третє стан. Вимоги міст заслуховували майже на кожних кортесах. Дворянство та духовенство зрідка зверталися з петиціями до короля.

Зростання впливу

Чи треба говорити, що кортеси стали місцем політичної боротьби всіх трьох станів? Король надавав підтримку сторонам в залежності від обстановки.

Вплив міст стало значним з другої половини XIII століття. Таким чином, королівська влада стала спиратися в значній мірі на представників міських рад. В державній політиці стали враховуватися їх інтереси.

Відповідь на питання про те, де і як з’явилися кортеси в Іспанії, дає можливість простежити еволюцію політичного устрою країни – формування монархії зі становим представництвом.