Чим відрізняється акція від облігації? Ринок цінних паперів

Чим відрізняється акція від облігації? Це частий питання. Розберемося детальніше. Видів інвестування існує досить багато, проте не можна з повною впевненістю стверджувати, який з них найбільш вигідний і безпечний. Можна виділити найбільш поширені способи інвестування – це акції й облігації. Ними воліє користуватися більшість вкладників. Однак далеко не всі можуть чітко розуміти різницю між двома цими видами цінних паперів.

Що це таке?

Акції, як і облігації, входять в перелік інструментів фінансового ринку цінних паперів. Для багатьох організацій вони виступають в якості засобу суттєвого поповнення основного капіталу. Інвестори використовують дані папери як інструмент для отримання прибутку. Однак, слід враховувати, що акції та облігації працюють по-різному.

Чим відрізняється акція від облігації?

Купуючи акції, в інвестора з’являється частка в активах організації, і він має право одержувати певну частку прибутку. При купівлі облігації інвестор отримує статус кредитора компанії.

Акції

Під акцією розуміється інвестиційна папір, випуск якої виробляється певною організацією, яка представляє собою акціонерне товариство, або була перетворена в нього. Вартість акцій розрізняється в залежності від компанії і має властивість змінюватися з плином часу. Купуючи певну кількість акцій, інвестор тим самим поповнює статутний капітал компанії, розмір якого дорівнює сумі вартості всіх акцій.

Власник акцій має право отримувати доходи або дивіденди, які утворюються з нерозподіленого прибутку акціонерного товариства. Виходить, що продаж акцій є, по суті, передачею частини майна компанії стороннім інвесторам. Вони поділяються на привілейовані та звичайні. Приміром, користуються популярністю акції «Газпрому».

Слід враховувати, що придбання акцій належить до ризикованим для інвестора підприємством. Вартість акцій безпосередньо залежить від положення компанії на ринку і може збільшуватися або зменшуватися. Підприємство досить часто необ’єктивно оцінює ринок, що приводить до зниження вартості акцій.

Види акцій та облігацій, досить різноманітні.

Облігації

Як і акції, облігації також відносяться до цінних паперів. Їх випуск проводиться за ініціативою підприємства і переслідує мету поліпшення свого фінансового добробуту. Якщо у організації виникає дефіцит власних коштів, вона випускає облігації та пропонує придбати їх не тільки юридичним, але і фізичним особам. Термін дії облігацій обмежений. Інвестор з придбанням облігацій здобуває право на отримання фіксованого відсотка від прибутку компанії. Коли термін дії облігації закінчується, підприємство повертає власнику її початкову вартість.

Таким чином, облігацію можна визначити як борговий папір. Придбання та зберігання облігацій є свого роду кредитуванням організації. Інвестор при цьому отримує фіксований дохід.

Якщо оцінювати ризики, то облігації є менш небезпечним вкладенням грошей. Це обумовлено тим, що у них низька волатильність. Однак ризик повністю не виключається, так як присутня ймовірність, що у підприємства не виявиться коштів, щоб розплатитися з інвесторами. Розглянемо, чим відрізняється акція від облігації.

Основні відмінності

Такі інвестиційні папери, як облігації та акції слід порівнювати з такими параметрами:

 • Безпосередню участь у діяльності компанії. Власники акцій володіють потенційною можливістю брати участь у політиці акціонерного товариства. Власники облігацій не мають права голосу в компанії-емітенті, так як є тільки кредиторами.

 • Статус інвестора. Акціонер виступає в ролі співвласника компанії, в той час, як власник облігацій є, по суті, кредитором.

 • Прибутковість. Прибуток, отриманий від акцій, як правило, незрівнянно вище облігаційної.

 • Ризик. При оголошенні себе банкрутом, в першу чергу компанія виробляє розрахунок за облігаціями. Акціонери ризикують залишитися ні з чим, втративши свої вкладення. Однак експерти називають обидва види цінних паперів ризикованими. Порівняння акцій і облігацій проводиться досить часто.

 • Таким чином, придбання акцій може за короткий термін примножити вкладені кошти інвестора або, навпаки, різко знецінитися. Надійність облігацій оцінюється набагато вище. Але і прибутковість, хоч стабільна, але мінімальна. Акції краще купувати, володіючи певним багажем знань в області цінних паперів. Для початківців інвесторів оптимальним стане придбання облігацій.

  Ринок цінних паперів акції та облігації

  Фондовий ринок входить в склад фінансового ринку, де в якості товару використовуються інвестиційні папери. Таким чином, фондовий ринок є синонімом ринку цінних паперів. Перерозподіл грошових коштів між різними секторами економіки забезпечується фондовим ринком.

  Зрозуміти механізми дії фондового ринку можна розглянувши приклад. Компанія, що виробляє певний товар, починає відчувати фінансові труднощі і не може продовжувати випуск своєї продукції. Вона ініціює випуск цінних паперів і виводить їх на ринок. Інша компанія набуває папери з метою отримання прибутку в подальшому. Так працює фондовий ринок, перерозподіляє грошові кошти між різними економічними сферами.

  Ринок інвестиційних паперів функціонує за визначеними правилами, а саме:

  1. Основне завдання фондового ринку – звести продавців, зацікавлених в придбанні цінних паперів осіб для їх взаємовигідної співпраці.

  2. Не менш важливо те, що на фондовому ринку збираються вільні грошові кошти, дозволяючи інвесторам зробити вибір з безлічі компаній-емітентів. Це дає можливість накопичити грошову масу на біржі.

  3. Розподільна функція, про яку згадувалося вище, також не менш важлива для нормальної роботи фондового ринку. Це дозволяє регулювати концентрацію грошової маси між різними секторами економіки.

  Випуск облігацій, ініційований з боку держави, дозволяє заповнити дефіцит у бюджеті.

  Ринок цінних паперів представлений декількома суб’єктами, до яких відносяться:

  1. Емітенти. Це підприємства, які випускають інвестиційні папери.

  2. Інвестори. Покупці цінних паперів, метою яких є інвестування.

  3. Фахівці – учасники фондового ринку. Це особи, які професійно беруть участь на ринку, наприклад, брокери, трейдери, ділери і т. д.

  Придбання і продаж

  Після становлення комерційного ринку став особливо популярним викуп цінних паперів з метою інвестування. На інвестиційному ринку представлена велика кількість пропозицій від акціонерних товариств за придбання акцій і облігацій.

  Як відбувається продаж акцій і облігацій?

  Корпораціями продаються цінні папери з метою забезпечення додаткового капіталу. Якщо акціонерним товариством прийнято рішення продавати акції, воно знаходить фірму, яка викуповує весь пакет цілком, а потім перепродує їх приватним особам або іншим підприємствам. Це спеціальні фірми, які носять назву інвестиційного банку. Їх спеціалізація – гарантований випуск цінних паперів, тобто, вони зобов’язані продати акції клієнта за певною ціною. Вони будуть нести втрати, якщо торгівля слабка, та отримують дохід, якщо попит великий. Часто кілька фірм утворюють синдикат і ризики ділять. Тих, хто купує цінні папери в надії на зростання їх вартості, називають інвесторами. Є ще спекулянти, які хочуть отримати дохід від продажу швидко. Вкладники періодично отримують дивіденди.

  «Газпром»

  Розглянемо можливості вкладення фінансових засобів на прикладі «Газпрому», який є однією з найбільш активно і стабільно розвиваються компаній, що показують позитивну динаміку щодо прибутковості вже протягом багатьох років. Купівля акцій даної компанії вважається одним з найбільш поширених способів отримати одноразовий або пролонгований дохід в Росії.

  Головне правило будь-яких інвестицій – володіння певною кількістю вузькоспеціалізованих знань у фінансовій сфері, так як це допоможе не втратити вкладені кошти. Однак, і не будучи фахівцем у цій сфері, можливо інвестувати, наприклад, скориставшись послугами брокерів.

  Акції «Газпрому» вважаються перспективним вкладенням, і фахівці пророкують подальше значний прибуток. Однак придбати акції безпосередньо у компанії неможливо. Зробити це можна тільки за допомогою брокера, наприклад, через «Газпромбанк» або «Ощадбанк». Слід враховувати, що відсоток від прибутку може бути різним у кожного брокера, так само як і умови її отримання та виведення коштів.

  Вартість акцій та облігацій

  Важливим чинником при визначенні доходу залишаються і дивіденди. Крім очікуваних вигод звичайні акції схильні фінансового ризику. Якщо компанія-емітент збанкрутує, то акціонери з простими акціями не зможуть претендувати на майно підприємства. Першими в списку претендентів стоять власники привілейованих акцій і кредитори.

  Привілейована акція – це цінний папір з певною привілеєм. Це фіксований розмір дивідендів і/або ліквідаційна вартість майна. Розмір дивідендів має вартісне або відсоткове вираз.

  Номінальну вартість облігацій трактують як основну суму боргу, що повертається по закінченню строку позики. Ринкова вартість піддається змінам, це залежить від зростання ставок на біржі. Номінальна вартість, купонний дохід і термін обігу облігації зазначаються на її лицьовій стороні. Прибутковість облігації полягає ще й у тому, що її інвестор купує, як правило, за ціною нижче номінальної, а вона погашається за номіналом. Так працюють дисконтні облігації.

  Що стосується вартості акцій «Газпрому», то стабільність їх під великим питанням. У 2008 році через економічну кризу їх вартість впала майже в три рази і досі залишається на тому ж рівні.

  Інвестування в цінні папери може, безумовно, приносити значний прибуток, однак слід враховувати ризики і можливу довготривалість таких вкладів.

  Ми розглянули, чим відрізняється акція від облігації.