Закони світобудови, за якими працює Всесвіт. Принципи світобудови

Багато людей вважають, що Всесвіт – це не мертве простір. Вона живе за своїми законами, має певну особу. Вірити в це чи ні – справа кожного. Однак багато хто вірить, що існують певні закони світобудови. Вони підпорядковують собі все що відбуваються в нашому світі процеси. Уявлення людей про глобальне навколишньому просторі серйозно трансформувалися протягом багатьох сотень років. Сьогодні це питання також не залишається без уваги людей. Про світобудову та її закони піде мова далі.

Загальне поняття

Таємниці світобудови завжди вабили людей. Людство прагнуло і прагне відкрити його секрети. Всесвіт є одним з найдавніших понять, яке людина описує такими словами, як космос, простір і час, світ, всесвіт та інше. Ми прагнемо знайти пояснення реальності, яка знаходиться навколо нас, зрозуміти, що собою представляє світ.

Одним з важливих питань, на які ми шукаємо відповідь, є виникнення світу, людини в ньому. Нам мало відомо про початок світобудови. Релігія, наука пояснюють його зовсім по-різному, не даючи конкретного, точного пояснення цього процесу. Також цікавить людство, яке місце ми займаємо в цій глобальній системі.

Щоб зрозуміти, що таке всесвіт, люди представляє величезний простір навколо себе, від якого вони не роздільні. В свідомості і підсвідомості цей світ представляється нам деяким подобою будинку, житла, в якому знаходиться все, що нам відомо. У своїх спробах зрозуміти світ навколо людина будує різні теорії. Деякі наполягають, що тільки їхня версія правдива. Але це все тільки теорії.

З найдавніших часів люди намагалися уявити вигляд цього всесвіту, в якому ми всі живемо. Він представлявся колись плоским диском, який утримується китами. Сьогодні вчені припускають, що фактором, який спровокував появу Всесвіту, є вибух протоматерии. Віруючі люди різних релігійних напрямків уявляють собі процес створення цього світу зовсім інакше. Версій багато. Але достовірно про те, як з’явився Всесвіт, ми поки не знаємо нічого. Версія, в яку вірить людина, залежить від рівня його освіченості, релігійності, інтересів і потреб.

Критерії істинності

Теорії всесвіту настільки різноманітні, що їх вивчення треба було б присвятити багато місяці або навіть роки. Тому було встановлено критерій, який дозволяє оцінити те або інше уявлення про навколишній нас світі. Він досить простий. Чим більше відповідає світобудову, вибудуване в свідомості людини, реальності, тим вона ближча до істини.

Труднощі на шляху пізнання сутності світобудови виникають із-за неможливості, принаймні, в даний момент, отримати, перевірити практично знання про всесвіт. Це не звичні нам хімія або біологія. Перевірити існуючі припущення і теорії дослідним шляхом в даному випадку неможливо.

Тому питання світобудови розглядаються нами з позиції філософських міркувань. Це абстрактні моделі, які з’являються на основі тих чи інших галузей знань. Це можуть бути наукові факти, побутові знання або просто картинки з нашої уяви. Людина для побудови в своїй свідомості моделі світобудови може застосовувати метафізичні або діалектичний підходи. Це два абсолютно протилежних методу.

Метафізика пояснює всесвіт на основі сприйняття людиною світу і його явищ. Причому всі події людина сприймає як відбуваються перед собою. Вони відбуваються з метафізичної позиції для людини. При цьому сприйняття не дозволяє побачити весь світ і себе в ньому як окремих сутностей.

Діалектика з’являється з природничо-наукових спостережень людини за собою і тим, що відбувається. В результаті цей підхід дозволяє стверджувати, що глобальне світобудову, як і його невелика частина навколо нас, підпорядковується загальним законам. Метафізиком є кожна людина. Навіть якщо люди усвідомлюють закони діалектики, вони все одно відчувають світ з позиції метафізики. Це світогляд припускає, що простір має об’єм, воно речовинно. При цьому воно не може існувати поза часом. Діалектика ж визначає конкретні закони, за якими існує Всесвіт.

Єдність і боротьба протилежностей

Уявлення про світобудову багато філософи намагаються складати з діалектичної точки зору. Вони виділяють низку законів, за якими будуються всі процеси у Всесвіті. Виділяють близько десяти подібних законів. Багато вчених, філософи працюють над подібними теоріями. Одним з найбільш відомих вітчизняних диалектиков є вчений, мандрівник, антрополог Георгій Сидоров. Закони світобудови він представляє у своїх роботах.

Одним з основних принципів, які існують у Всесвіті, діалектики називають єдність і боротьбу протилежностей. Згідно з цим твердженням, будь-яка істота в світі має протилежні властивості. Вони є основою внутрішнього розвитку. Це суть, фундамент будь-якої сутності.

Два протилежні полюси єдиного цілого заперечують один одного, але при цьому є єдиними. Вони не можуть існувати окремо. Їх взаємодія визначає властивості речі або процесу. Крім того, що подібні протилежності не можуть існувати окремо, без них не буде і того єдиного процесу, речі, яку вони утворюють. Такі процеси спостерігаються як у мікро-та макросвіті. Це один з головних законів світобудови. Без протиріч не може бути розвитку, руху, енергії, сутності.

Системність

Закони світобудови і Всесвіту ґрунтуються на принципі протиріч. Інформація з’являється, коли існує 0 і 1, струм з’являється, коли є позитивно і негативно заряджені іони і т. д. Повинна існувати система з мінімум двох елементів. Вони утворюють більш складні форми. Звідси випливає, що всесвіт системно. Це ще один важливий закон його існування.

Системні всі елементи, як на нескінченно малому, так і нескінченно великому рівні. Суперечлива взаємодія внутрішнього із зовнішнім дозволяє з’явитися сутності. Наприклад, всередині людини є протиріччя. Це визначає його характер. Однак виділитися він може тільки при взаємодії з іншими людьми. Це система, в якій існують об’єкти з різним характером. Вони відрізняються один від одного. Між людьми виникають протиріччя.

Щоб уявити собі всесвіт у наближеному до істинного його станом, потрібно прийняти його суперечливість. Всесвіт є боротьбою протилежностей, як і всі її складові частини. Це вищі закони світобудови. Кожен елемент, який в ній існує, є джерелом для існування глобального світу і його розвитку.

Системність дозволяє усвідомити подібна взаємодія на всіх рівнях. Цей закон проявляється в усіх сутності. Кожен рівень з деяких елементів утворює наступний. Вони всі взаємопов’язані. Характер наступного рівня визначається властивостями попередньої системи. Наприклад, якщо система складається з молекул Н2О, вони утворюють воду.

Цей принцип визначає системність Всесвіту. Навіть якщо ми не усвідомлюємо його, ми бачимо його прояви. Це ті або інші процеси, які здатний усвідомити осіб.

Отрицаемость

Розглядаючи загальні закони світобудови, потрібно відзначити принцип заперечення. Він грає важливу роль в розвитку Всесвіту. Всі процеси рухаються, перетікають один в інший. При цьому, перейшовши з однієї форми в іншу, сутність починає заперечувати свій попередній стан. Так, людина не може існувати в минулому, але його немає і в майбутньому. З кожним наступним кроком даний стає недоступним для нас. Цей принцип застосуємо для всього Всесвіту.

Розуміння цього і попередніх законів дозволяє відкрити таємниці світобудови. Цим принципом підпорядковуються всі елементи, сутність і складові глобальної системи. Заперечення притаманне як елементарних частинок, так і глобальних процесів у космосі. У всіх сферах буття система проходить стадії заперечення одну за одною.

Розуміння цього процесу дозволяє людині усвідомити, що являє собою час. Його потрібно розуміти саме з цієї точки зору. Час не є жодним атрибутом простору, яке пронизує його наскрізь.

Через отрицаемости всьому є початок і кінець. Якщо є день, буде ніч. Всі хороші і погані емоції рано чи пізно проходять. Процес йде поступово. На деякі дії потрібно багато циклів заперечення, інші відбуваються швидко. Те, що зараз здається новим, ще не настав, стане старим і минулим. За перемогою слід поразку, а за занепадом – процвітання. Незалежно від характеристик процесу (негативні чи позитивні) він рухається завдяки запереченню.

Кількість і якість

Основні закони світобудови дозволяють нам усвідомити хоча б частково принципи пристрою цього світу. Їх потрібно сприймати в комплексі, а не як окремі постулати. Одним із загальних законів є перехід кількісних змін в якісні і навпаки. Це також один з механізмів розвитку глобальної системи.

Коли кількість якихось факторів, процесів, речовин збільшується або зростає настільки, що змінюється їх співвідношення з іншими об’єктами системи, змінюється і якість сутності. Цей закон діє і в зворотному напрямку.

Цей закон описує баланс між усіма складовими частинами системи. Так, наприклад, якщо людина довгий час збирає якісь знання, він певний проміжок часу не змінює свого ставлення до досліджуваного питання. Однак через деякий час настає такий момент, коли знання трансформується у розуміння. Людина переходить на новий якісний рівень.

Сутність залишається собою тільки при наявності певного співвідношення своїх характеристик. Як тільки одна з складових зменшується або збільшується, баланс змінюється. Це повністю змінює вигляд сутності.

При цьому процеси розвитку відбуваються циклічно. У процесі накопичення сутність приходить до межі своєї місткості. Після цього вміст виливається з неї. Починається новий цикл накопичення. Тому розвиток системи відбувається циклічно. Воно нагадує спіраль. Хвилеподібний рух дозволяє підтримувати баланс.

Світобудову в загальноприйнятих поданнях

Закони світобудови і Всесвіту наша свідомість намагається сприйняти з позиції свого земного існування. Це позначає ряд обмежень, які не дозволяють подивитися на систему з боку. Від таких уявлень потрібно відходити. Вони ускладнюють розуміння устрою всесвіту.

Наша підсвідомість намагається створити кордону для світобудови. Це не так. Таке поняття виникає уявлення людини про навколишній світ. Біля нашого будинку є межі, міста, країни і іншого є певні рамки. Простір навколо нас розмежовано. Тому людям здається, що у всесвіту є якісь рамки.

Всесвіт являє собою настільки великий простір, яке ми навіть не може собі уявити. Незрозуміло, де у цієї глобальної системи початок і кінець. Всесвіт нескінченно. Матеріальні об’єкти у ній розташовуються в необмеженому просторі. Це сприймається як порожнеча.

Час сприймається людиною як деяка постійна величина. У ній відбуваються всі зміни. Однак не варто сприймати час, як раціональне, обмежений певними рамками поняття. Час також нескінченно, як і простір. Ми умовно поділили його на години, хвилини, роки і століття. Однак застосовувати фізичні особливості обертання Землі навколо Сонця для вимірювання процесів розвитку всього всесвіту неправильно. Це ілюзія.

Щоб пізнати істину, людина повинна абстрагуватися від свого чуттєвого сприйняття світу. Раціональні, звичні методи пізнання навколишньої дійсності в цьому випадку не працюють. Тільки подивившись на систему з боку, можна спробувати усвідомити їх справжнє пристрій.

Діалектичне розуміння простору

Принципи світобудови, які ми намагаємося розуміти з дискретної точки зору, найбільш наближають нас до істинного пристрою тієї глобальної системи, в якій ми знаходимося. Світобудова має розумітися як сутність, яка складається з матерії і порожнечі. Це можна представити у вигляді 1 і 0. Ніщо – це абсолютна порожнеча, яка позбавлена будь-якого змісту. Але при цьому поряд з нею співіснує матерія. Їх співвідношення визначає вигляд системи. Ніщо може перетворюватися в щось і навпаки. Це боротьба двох протилежностей.

Всесвіт безмежно. Воно формується нескінченно малими системами. Вони з’єднуються, задаючи характер нового рівня. Так з’являються мікро – та макросистеми. Всі елементи глобального цілого знаходяться в постійному русі. Вони розвиваються із-за боротьби своїх протилежностей. Одні елементи з’являються, інші зникають. Потім цикл повторюється.

Переміщення потрібно розуміти як процес руху однієї сутності відносно іншої без зміни її характеристик. Якісні і кількісні зміни призводять до змін вигляду системи. Сутності з’являються з нічого, перетворюючись згодом у ніщо. Ми не можемо зрозуміти, як з’явилося світобудову та свою суть у цьому процесі. Ми можемо сприйняти це тільки як даність. Вона не має початку і кінця, цілі.

У процесі подібних рухів з’явилося все суще, в тому числі і людський розум. Не потрібно сприймати світ, як нам зручно. Від цього його суть не зміниться. Просто ми будемо обманювати себе, уявляючи собі картинку, якої немає. Всесвіт не є творінням богів, недосяжним для нас знанням, яке може нашкодити.

Відчуття часу

Закони світобудови всеохоплюючі. Час в глобальній системі не є єдиним і постійним. Воно визначається тривалістю існування конкретної сутності. Швидкість часу визначається протіканням процесом усередині кожного окремого елемента системи.

Час потрібно сприймати як дискретну величину. Воно переривчасте, має різну довжину для однієї сутності, якщо зіставити його з подібними процесами інших об’єктів. Це швидкість переходу з одного стану в інший. У процесі взаємодії складових системи, час може прискоритися або сповільнитися. Це пояснюється стороннім впливом на внутрішні процеси кожної сутності.

Навіть життя людини йде з різною швидкістю. Ми це відчуваємо. Наприклад, іноді воно тягнеться довго-довго. В інших же випадках день може пролетіти непомітно. В організмі процеси протікають з різною швидкістю. Коли ми спимо, здається, що час йде швидше. У стані неспання людина може відчувати більш повільне його перебіг.

Встановлено, що час для підлітка триває швидше, ніж для літньої людини. Це пояснюється швидкістю процесів в організмі.

Час

Одним із законів всесвіту є факт, що час відносно. Наприклад, якщо звернути увагу на швидкість обертання планет Сонячної системи навколо своєї орбіти можна помітити, що воно має значні відмінності. Цей принцип застосуємо для всіх сутностей. Кішки і собаки старіють раніше, ніж людина, а він, у свою чергу, постаріє раніше, ніж деякі види дерев.

Саме відносність дозволяє зрозуміти, з якою швидкістю для нас йде час. Зіставляючи себе з іншими елементами системи, це можна відчути. Тільки відірвавшись від звичного нам розуміння часу і простору можна побачити, як насправді влаштований Всесвіт.

Розглянувши основні закони світобудови, а також способи їх розуміння, можна усвідомити деякі закони, особливості навколишнього нас реальності. На неї треба дивитися не через призму наших звичних знань, а з точки зору об’єктивно процесів.