Суспільствознавство – це наука, що вивчає всебічно життя соціуму

Суспільствознавство – це наука, що вивчає соціум і процеси, що відбуваються в ньому. У своєму арсеналі суспільствознавство має безліч інструментів, що належать до різних галузей знань. Все, що стосується взаємодії в суспільстві, тенденцій розвитку людського колективу, що є об’єктом дослідження даної навчальної дисципліни.

Місце суспільствознавства в системі наук

«Суспільствознавство – це наука, що вивчає суспільство» – саме таке визначення сформувалося в обивательському свідомості, і почасти воно вірно, але все ж не повністю відображає суть даної наукової дисципліни. Щоб розібратися, що ж собою являє дана галузь знань, для початку поговоримо про науках взагалі. Отже, наука як термін означає систему вивчення навколишнього світу.

Галузі знань з точки зору досліджуваного об’єкта можна розділити на кілька груп:

  • Фундаментальні. Науки, що є підмогою і інструментом, основою для всіх інших. У цю групу входять не тільки безпосередньо науки, як, наприклад, математика, але і ті їх відгалуження, які є базою – наприклад, ядерна хімія.
  • Технічні. Дисципліни, які вивчають техносферу, а також допоміжні для цього. До цієї групи можна віднести архітектуру, кібернетику, інформатику, системотехніка, механіку і так далі.
  • Гуманітарні. Науки, що вивчають діяльність людини в тих чи інших сферах. Літературознавство, мистецтвознавство, психологія.
  • Прикладні. Ті з дисциплін, які можуть мати безпосереднє практичне застосування в житті людини.
  • Громадські. Пласт наук, які займаються дослідженням соціальних процесів. До цієї групи відносяться науки, що вивчають людину – суспільствознавство, соціологія, а також дисципліни, які вивчають діяльність спільності людей: історія, політологія, економіка, юриспруденція.