Пріоритетність освіти – це… Визначення, особливості та цікаві факти

Пріоритетність освіти вимагає виділення матеріальних засобів. Під даним терміном розуміється серйозна програма, спрямована на допомогу дітям і підліткам в інтелектуальному розвитку, успішної адаптації в соціумі.

Ключові терміни

Значення терміна «пріоритетність освіти» пов’язане з такими поняттями:

  • ключові компетенції;
  • функціональна грамотність.

Саме ключові компетенції заявлені в якості обов’язкових результатів на даному етапі реформування вітчизняної освітньої системи.

Теоретична основа

Пріоритетність освіти вимагає виділення певного психодидактического підходу. Шкільна освіта, яке призначене для повної соціалізації нового покоління, гарантує передачу досвіду старших поколінь допомогою різних способів діяльності.

У чому полягає пріоритетність освіти в нашій країні? В першу чергу сюди можна віднести формування особистісних, інтелектуальних, моральних, комунікативних ресурсів кожної дитини.

Специфіка пріоритетів освіти в шкільній системі

Школа, будучи досить консервативним соціальним інститутом в силу своєї універсальності, періодично стикається з необхідністю організаційних і концептуальних змін.

Проаналізуємо основні тенденції реформування російського шкільної освіти в напрямку інтелектуального виховання та розвитку учнів.

Пріоритетність освіти в Росії регулюється нормативними документами. Наприклад, у «Концепції модернізації російської освіти», розрахованої на період до 2020 року, йдеться про те, що завданням загальноосвітньої школи є формування цілісної системи універсальних умінь, навичок, знань.

Пріоритетність освіти в сучасному світі пов’язана з появою у підростаючого покоління навичок самостійної діяльності, особистої відповідальності за самовдосконалення. Саме ці параметри вважаються ключовими компетенціями, які характеризують зміст сучасної освіти.