Що таке олігархія і яке її значення

Держава – це масштабний механізм, який включає в себе форму правління, політичний режим і державний устрій. Як влаштувати функціонування країни, щоб вона процвітала, а населення було щасливо, замислювалися з давніх часів і до наших днів.

Однією з форм організації влади була олігархія. Що таке олігархія, а також які її історія розвитку, сучасний стан і принциповий вплив на інші форми державного устрою? Всі ці аспекти будуть розглянуті в даній статті.

Визначення олігархії

Дослівно в перекладі з грецької мови слово «олігархія» означає «управління», «командування». Олігархія – це зосередження влади в руках малого кола осіб, які можуть бути об’єднані родинними, релігійними, дружніми, управлінськими зв’язками.

В історичному контексті під олігархією мався на увазі контроль однією або кількома сім’ями влади в країні, яка в рідкісних випадках переходила в спадщину (наприклад, Венеціанська Республіка).

Олігархія мала тенденцію до жорсткої тиранії, у важелів управління стояли багаті люди країни, які гнобили бідні верстви населення, вимагали послуху і покори, користувалися безроздільно усіма економічними і природними ресурсами.

Олігархи не завжди особисто розпоряджалися владою, брали активну участь в управлінні країною, але часто через підставних або третіх осіб домагалися поставлених цілей. Іноді олігархи просували маріонетку-правителя і, користуючись його розташуванням, отримували фінансові вигоди.