Що люди роблять для охорони річок від шкідливого впливу антропогенної діяльності?

Водні ресурси є дуже важливим стратегічним запасом будь-якої країни. Вода має величезне природообразующее значення. Від якості джерел води, від їх складу залежить стан навколишнього середовища в цілому, а також здоров’я людей зокрема.

Вода – це життя. Тому надзвичайно важливо зберігати цей ресурс і раціонально його використовувати. Що люди роблять для охорони річок? Ці та інші питання ми розглянемо в даній статті.

Чим і як забруднюють річки

У зв’язку із збільшеною антропогенним навантаженням на всі елементи біосфери, основною проблемою в наш час є забруднення річок шкідливими речовинами, що викидаються промисловими підприємствами. У результаті скидання стічних вод змінюється в гіршу сторону складу води, гинуть тварини і рослини, що живуть у водоймах. Шкідливі речовини надходять в річки також з сільгоспугідь – це різні хімікати і добрива. Зрошення, забір води на тваринницькі комплекси – все це завдає шкоди водним ресурсам, порушуючи природний гідрологічний режим.

Як ми бачимо, вплив людини на всю екосистему, включаючи водні запаси, досить велике. Тому для охорони водних ресурсів і навколишнього середовища необхідно проводити різні заходи. Наскільки вдасться зберегти даний ресурс, залежить від того, що люди роблять для охорони річок.

Проблема замулення річок

Поряд з антропогенним впливом на річки, що полягає у забрудненні води шкідливими хімічними речовинами, існує також проблема замулення. Воно сприяє підвищенню рівня грунтових вод, а також заболочуванню заплав. Це робить їх непридатними для використання.

Дана проблема стосується малих річок. Наслідки її досить великі і руйнівні. В період весняного водопілля підвищується ймовірність затоплення населених пунктів, розташованих вздовж русла річки. Замулення річок може призвести до катастрофічних результатів, порушуючи всю екосистему. Може початися процес опустелювання, змінитися склад рослинності, деякі види дерев і чагарників можуть повністю зникнути.

Забруднення річок нафтопродуктами

Це одна із самих гострих проблем. Такого роду забруднення має властивість поширюватися на дуже великі території. Потрапляючи в природне середовище, нафтопродукти порушують процеси фотосинтезу, а також вуглеводневий та кисневий обмін. Вплив даних речовин згубно для розвитку природних біоценозів. В результаті забруднення річок нафтопродуктами висока ймовірність загибелі цілих ланок природної екосистеми.

Що люди роблять для охорони річок від нафтопродуктів? Складність проблеми у тому, що спеціальні дослідження у цій області дуже дорогі, так само як локалізація і ліквідація наслідків потрапляння нафтопродуктів у навколишнє середовище. Тому краще попередити потрапляння цих шкідливих речовин в екосистему, ніж усувати наслідки. Потрібно посилено працювати в цьому напрямку, щоб аварійні скиди не завдавали шкоди екології.

Що люди роблять для охорони річок

В даному напрямку проводиться цілий ряд заходів. Використання і охорона річок – важлива задача, яка стоїть перед людьми, тому що від її виконання залежить життя і здоров’я всіх живих істот.

Основні методи охорони річок:

  • Очистка промислових та господарсько-побутових стоків.
  • Запровадження водозберігаючих технологій.
  • Посилення контролю за дотриманням нормативів скидання шкідливих речовин у річки.
  • Очищення річок і озер від твердих побутових відходів.
  • Обмеження скидання неочищених стоків у водні об’єкти.
  • Посилення контролю за випасом великої рогатої худоби в заплавах.
  • Недопущення потрапляння у водні об’єкти хімікатів і добрив з полів. Це ж відноситься і до фекальним масам.
  • Висадка зелених насаджень вздовж русел річок.

Важливою ланкою в ланцюжку природоохоронних заходів є моніторинг стану водних об’єктів. Це необхідно для того, щоб знати реальну картину і приймати відповідно з цим конкретні рішення.

Висновок

Раціональне використання водних ресурсів і охорона річок від забруднення – завдання кожного з нас. Є заходи, які проводяться на найвищому рівні, рішення, які приймаються органами влади. Але й на місцях кожен з нас може вплинути на екологічну ситуацію свого району. Зі шкільних років діти повинні вчитися дбайливо ставитися до природи. Не викидати сміття, не забруднювати навколишнє середовище. Це відноситься і до води, і до землі, і до зелених насаджень. В наших силах зробити свій будинок чистіше і здоровіше.