Що люди роблять для охорони річок від шкідливого впливу антропогенної діяльності?

Водні ресурси є дуже важливим стратегічним запасом будь-якої країни. Вода має величезне природообразующее значення. Від якості джерел води, від їх складу залежить стан навколишнього середовища в цілому, а також здоров’я людей зокрема.

Вода – це життя. Тому надзвичайно важливо зберігати цей ресурс і раціонально його використовувати. Що люди роблять для охорони річок? Ці та інші питання ми розглянемо в даній статті.

Чим і як забруднюють річки

У зв’язку із збільшеною антропогенним навантаженням на всі елементи біосфери, основною проблемою в наш час є забруднення річок шкідливими речовинами, що викидаються промисловими підприємствами. У результаті скидання стічних вод змінюється в гіршу сторону складу води, гинуть тварини і рослини, що живуть у водоймах. Шкідливі речовини надходять в річки також з сільгоспугідь – це різні хімікати і добрива. Зрошення, забір води на тваринницькі комплекси – все це завдає шкоди водним ресурсам, порушуючи природний гідрологічний режим.

Як ми бачимо, вплив людини на всю екосистему, включаючи водні запаси, досить велике. Тому для охорони водних ресурсів і навколишнього середовища необхідно проводити різні заходи. Наскільки вдасться зберегти даний ресурс, залежить від того, що люди роблять для охорони річок.