Омоніми, багатозначні слова, полисемия. Зміст і приклади

Омонім – це поняття російської мови. Слова омоніми – це однакові за написанням і звучанням слова, але абсолютно різні за своїм значенням (омоніми, приклади слів: ручка – прилад для письма та ручка – деталь від вхідних дверей).

У розмовній мові людина дуже часто вживає слова омоніми. Явище, коли слова пишуться однаково, а мають різний зміст, отримало назву омонімія. Так звідки ж вони взялися? Перш за все, слова-омоніми з’явилися при запозиченні іншомовних слів у російську мову.

Омоніми: виникнення і приклади омонімів.

Так, наприклад, слово «шлюб» (реєстрування відносин жінки і чоловіка) у російській мові походить від слова «брати» (чоловік бере жінку за дружину) і омонимичное слово «шлюб» (недолік, вада), взяте у німців (Brack – «недолік»). Так само слова – омоніми виникали в результаті історичного плину часу і як наслідок цього – зміни фонетичного і морфологічного значення слова. Так, наприклад, в слові «лечу» – лікувати людину, раніше писалася замість літери «Е» буква «Ъ» – ять, яка з плином часу втратила свій сенс і слово-омонім «лечу» – від «летіти».