Омоніми, багатозначні слова, полисемия. Зміст і приклади

Омонім – це поняття російської мови. Слова омоніми – це однакові за написанням і звучанням слова, але абсолютно різні за своїм значенням (омоніми, приклади слів: ручка – прилад для письма та ручка – деталь від вхідних дверей).

У розмовній мові людина дуже часто вживає слова омоніми. Явище, коли слова пишуться однаково, а мають різний зміст, отримало назву омонімія. Так звідки ж вони взялися? Перш за все, слова-омоніми з’явилися при запозиченні іншомовних слів у російську мову.

Омоніми: виникнення і приклади омонімів.

Так, наприклад, слово «шлюб» (реєстрування відносин жінки і чоловіка) у російській мові походить від слова «брати» (чоловік бере жінку за дружину) і омонимичное слово «шлюб» (недолік, вада), взяте у німців (Brack – «недолік»). Так само слова – омоніми виникали в результаті історичного плину часу і як наслідок цього – зміни фонетичного і морфологічного значення слова. Так, наприклад, в слові «лечу» – лікувати людину, раніше писалася замість літери «Е» буква «Ъ» – ять, яка з плином часу втратила свій сенс і слово-омонім «лечу» – від «летіти».

Омоніми та багатозначні слова: відмінності.

Поряд зі словами-омонімами існують і багатозначні слова. Як їх розмежувати? Якщо співзвучні слова мають один ряд синонімів, то різні значення цих слів і будуть багатозначністю, якщо ж однакових за написанням і звучанням слів абсолютно різний запас синонімів, то можна говорити про омонімії.

Розглянемо на прикладі слова «корінний» (житель) і «корінний» (питання). Синонім до першого слова – основний, споконвічний, до другого – головний.

Слова «основний» і «головний» є синонімами, значить слово «корінний» – багатозначне. А ось слово «поганий» (за статурою), має синоніми «худий», «сухий» і слово «худий» (не має хороших якостей) з синонімами «поганий», «поганий» будуть між собою омонімами, так як їх синоніми «худий» і «поганий» між собою не синонімічні.

Омонія і полисемия: приклади.

Поряд з поняттям омонімії існує поняття полисемия. При омонімії спостерігається випадковий збіг слів, а при полісемії – збіг слів несе за собою загальний відтінок сенсу. За омонимам вже були наведені приклади, наведемо приклади полісемії.

Слово «коса» (зачіска) і «коса» (господарський інвентар) мають загальний обрис – це щось тонке і довге.