Казенне підприємство – це що за організація? Приклади казенних підприємств

Казенним підприємством вважається державний суб’єкт економічної діяльності, який заснований на праві оперативного управління на базі майна, яке знаходиться у власності у держави. Головний установчий документ – його статут, який затверджується Урядом РФ. У фірмовому назві такого підприємства має бути зазначено, що воно є казенним.

Федеральне казенне підприємство перебуває у власності держави або суб’єкта РФ.

Стосовно закріпленого за таким підприємством майна воно може здійснювати права користування, володіння і розпорядження, але в тих межах, які встановлені законами держави і які відповідають цілям його діяльності і призначенням майна. Власник майна, яке закріплене за казенним унітарним підприємством, має право розпоряджатися ним на свій розсуд. Відчужувати таке майно, або якимось іншим методом їм розпоряджатися казенне підприємство може лише з дозволу його власника.

Держава несе субсидіарну відповідальність за недостачу майна. Даний тип закладу заснований на праві оперативного управління.

Власником всього майна казенної організації, крім усього іншого, визначається порядок необхідного розподілу доходів підприємства. Ліквідовано або реорганізовано казенне підприємство може бути тільки згідно з рішенням Уряду РФ.