Демографічна ознака населення: поняття, види та приклади. Що вивчає наука демографія

Щоб зрозуміти, що значить демографічна ознака, для початку необхідно розкрити значення демографії як науки, визначити її призначення і область вивчення. До того ж, даний термін має кілька пов’язаних між собою тлумачень.

Що вивчає наука демографія

В першу чергу, говорячи про даному напрямку, варто відзначити питання відтворення населення, свого роду оновлення поколінь. Дослівно в перекладі з грецької мови слово «демографія» означає «народоописание». Об’єктом цієї дисципліни є різні факти і події, пов’язані з народженням, смертю людини, його вступом у шлюб і розірванням шлюбних уз. Під пильну увагу демографів потрапляють і міграційні процеси. На відміну від ряду наук, демографія розглядає кожен фактор в узагальненому порядку. За основу беруться статистичні дані певної групи в конкретному регіоні.

Знаючи про те, що вивчає наука демографія, нескладно отримати уявлення про практичної діяльності в даній сфері. Вона являє собою збір відомостей про населення, їх обробку та аналіз. Найчастіше називають демографією дослідний матеріал, який умовно ділять на декілька категорій. Залежно від цілей і завдань, які стоять перед вченими, беруться окремі групи, які виділяються за демографічною ознакою.

Основні градації в демографії

Кожна людина, що існує на планеті, відрізняється від інших людей. Найпростіші приклади демографічних ознак:

 • вік;
 • статева приналежність;
 • тривалість життя;
 • релігія;
 • рід діяльності;
 • соціальний статус;
 • сімейне положення;
 • рівень освіти;
 • професія і т. д.

Практично всі ці умови можуть змінюватися з плином часу, за винятком підлоги. До речі, чисельність новонароджених хлопчиків у світі, як правило, перевищує число тих, що з’явилися на світ у той же період дівчаток приблизно на 5-7 %. Через деякий час співвідношення може змінитися на протилежну сторону, а потім знову повернутися до вихідних показників.

Вік і тривалість життя

Статевовікової демографічна ознака демонструє відмінність в тривалості життя представників обох статей. Вважається, що чоловіки живуть менше, ніж жінки, чому провиною є високий відсоток профзахворювань, схильність до шкідливих звичок, велика ймовірність отримання травм.

У відсталих країнах і країнах ситуація виглядає зовсім інакше. У державах Азії та Африки жінки вмирають набагато раніше за чоловіків, що обумовлено численними пологами і суворими умовами для трудової діяльності.

Для дослідників величезне значення має і вікової демографічна ознака у структурі населення. Там, де усереднені показники віку жителів невисокі, проживає переважно молодь. Присутність на певних територіях переважно статевозрілих чоловіків і жінок свідчить про перспективи збільшення народжуваності населення. Разом з тим в країнах з великою кількістю населення набагато вища ймовірність розвитку соціальних конфліктів. На відміну від молоді, старіючі нації, навпаки, більш стримані, стабільні і консервативні у своїх поглядах, однак і рівень смертності там на порядок вище, а народжуваність – нижче.

Взаємозв’язок релігії та шлюбної структури в демографії

Принципово важливими демографічними ознаками для дослідників є національні та расові відмінності, які обов’язково враховуються кожною державою при вибудовуванні соціально-політичної тактики. Одну з базисних ролей відіграє приналежність людини (групи людей) до певної релігійної конфесії. Всі ці демографічні ознаки не тільки накладають свій відбиток на світогляд і поведінку окремо взятого члена соціуму, але і мають вагоме значення при формуванні суспільних поглядів, рухів.

Яскраве підтвердження вищевикладеного – період з історії Балканського півострова. Всі народності, що населяли Югославію, мали спільні етнічні корені, але при цьому були представниками різних релігійних систем, прислухалися до різних віровчень з властивою їм обрядовістю. Наприклад, серби і боснійці, незважаючи на спільне походження, дотримувалися різних гілок віросповідання (мусульманської і християнської). Причиною роз’єднання і роз’єднаність народу більшою мірою стала релігія.

В даному контексті відмінності можна спостерігати і в шлюбної структурі, де також величезну роль грають традиції і світогляд. Так, в одних країнах ранні шлюби є нормою, передбаченою релігійними догмами і звичаями, в інших – зв’язок з неповнолітньою особою є кримінальним злочином. У мусульман багатоженство – звичне явище, для православних – смертний гріх і табу.

Демографічні дослідження зачіпають не лише шлюбні відносини, але і фактичні (цивільні) союзи. Тенденція до сумісного проживання, ведення спільного домашнього господарства і навіть народження дітей без реєстрації шлюбу стає все більш популярною. Завданням демографів є вивчення шлюбної структури населення в деталях, що дозволить правильно прогнозувати народжуваність, освіта шлюбів і розпад сімей.

Сфери застосування демографії на практиці

Класифікація населення за віком, статтю, релігії та іншими ознаками переслідує певні цілі. Розуміння структури населення дозволить вирішити ряд проблем у сьогоденні і зробити прогноз на майбутнє. Наведемо кілька прикладів.

Демографічні ознаки мають значення для будь-якої держави. Керівництво всіх сучасних країн пильно стежить за найменшими демографічними коливаннями. Враховуючи зміни вікової структури, середню тривалість життя, рівень народжуваності та інші показники, уряд планує бюджет країни, попередньо підраховує суми пенсійних і соціальних виплат, витрат коштів на розвиток сфери охорони здоров’я, освіти, коригує політику оподаткування і т. д.

Також демографічні ознаки населення дозволяють оборонним відомствам спрогнозувати чисельність збройних сил в своїй країні або державі, яке могло б стати потенційним супротивником у разі оголошення війни. Інформація про динаміку народжуваності, співвідношення новонароджених по підлозі й інших показниках необхідна для приблизних підрахунків про чисельність призовників.

Принципи демографії як основа успішного бізнесу

Маркетологи, які розробляють стратегію просування різних товарів і послуг, а також активно цікавляться демографічної обстановкою в країні. Вони з’ясовують приблизну чисельність потенційної цільової аудиторії на даний момент, а також з розрахунком на перспективу.

Дана категорія дослідників гостро потребує достовірної оцінки демографічної ситуації за основними ознаками. Знаючи про віці переважного числа споживачів, їх рід діяльності, соціальний статус та інших показниках, можна не тільки скорегувати плани за обсягом і структурою виробництва, але й грамотно і ненав’язливо вплинути на купівельну активність. Точна інформація про розподіл населення за демографічними ознаками допоможе зрозуміти, які зміни відбуваються в даний час, наскільки серйозно вони можуть відбитися на кон’юнктурі ринку. У підсумку фахівці отримують можливість скласти ефективну модель розвитку бізнесу та просування товарів.

Для кожної групи демографічних ознак характерні свої особливості. Так, виробники дитячих товарів пильно стежать за зростанням і падінням показників народжуваності, за тим, в якому віці укладають шлюбні союзи, скільки в середньому дітей в сім’ях і т. п. Виходячи з отриманих даних приймається рішення про збільшення або зменшення обсягів виробництва товарів для певних вікових категорій. Значення в даному питанні має і рівень доходів населення, інформацію про якому необхідна для розподілу товарів за ціновими категоріями.

Історія наукового напряму

Незважаючи на те що сам термін виник в позаминулому столітті, шукати відповіді на запитання демографічного характеру люди почали ще до нашої ери. Нюанси народонаселення і ступінь їх впливу на соціально-економічні аспекти суспільного життя привертали увагу Конфуція, Платона і Аристотеля. Саме ці мислителі стали прабатьками демографічної науки.

У ранні епохи феодального ладу держава розуміла, що народжуваність і зростання чисельності населення є важливою умовою для створення численної армії з метою забезпечення захисту власних територій або підпорядкування сусідніх. Перші спроби визначити чисельність і структуру населення були зроблені в XVII столітті.

Колосальний розвиток демографічна наука отримала в XX столітті. Цей період супроводжувався значним зростанням народжуваності в багатьох державах. Кардинально змінилися демографічні умови вимагали глибокого вивчення і вирішення ряду проблем у цій сфері.

Дослідження в СРСР до середини минулого століття не проводилися, що було викликано політичними міркуваннями. Демографічний аналіз чисельності населення не входив у плани вождя. Власті намагалися приховати справжні масштаби наслідків сталінського режиму, що погубив мільйони людей у 30-х роках, не тільки свого народу, але і від світової громадськості.

Сьогодні ж стрімке зростання населення може призвести до найбільшої глобальної проблеми, яка ставить під загрозу існування людства, – перенаселення планети. Демографія є не просто теоретичною наукою, а справжньою проблемою сучасного і майбутніх поколінь.

Що спільного з іншими науками

Сучасні знання про населення земної кулі придбали інший масштаб, з чого випливає поділ демографії на розділи і навіть окремі наукові галузі. Демографія як галузь знань включає в себе цілий комплекс наук, а саме демографії:

 • сімейне;
 • описову;
 • економічну;
 • військову;
 • медичну;
 • регіональну;
 • генетичну;
 • історичну;
 • електоральну;
 • політичну;
 • соціологічну.

Даний перелік не є вичерпним. Але незважаючи на широту порушених питань, жодне з напрямків не в змозі охопити всі актуальні проблеми сучасного населення. У ході своїх досліджень демографи зачіпають розділи інших наук, що допомагає їм знаходити комплексні вирішення наявних питань. Суміжними для демографії є:

 • біологія;
 • право;
 • статистика;
 • соціологія;
 • геронтологія;
 • історія;
 • генетика;
 • етнографія;
 • культурологія;
 • психологія;
 • антропологія.

Соціальний характер демографії

Демографічні ознаки популяцій знаходять своє відображення в соціальних особливості людського існування. Світоглядні погляди, позиції, вчинки і спосіб життя людини великою мірою зумовлюються середовищем, в якій він живе. Розглядати поведінку людини окремо від суспільства неправильно, тому демографія має тісні зв’язки з соціологією.

Групи людей формуються при наявності демографічних ознак спільності, від яких залежить соціальний статус кожного його члена. Наприклад, у більшості сучасних держав, що кожний чоловік по досягненні певного віку має приступити до строкової військової служби, якщо у нього відсутні обмеження за станом здоров’я. Також він має право вступити до вузу і стати студентом, що звільнить його від військової повинності. Отже, завдяки своєму статтю, освітою та віком чоловік має можливість стати частиною певної соціальної групи, яка в подальшому визначає манеру поведінки, залишає свій слід на світогляді.

Інший приклад – група людей молодого віку, у яких багато в чому збігаються смаки, звички, погляди, інтереси. Найчастіше схожість показників залежить від чисельності жителів населеного пункту проживання, матеріального достатку, сфери діяльності та ін

Таким чином, навколишнє середовище сприяє становленню особистості, але іноді гальмує процеси розвитку. Людина з незалежним характером, володіє лідерськими якостями, не підпорядковується оточенню, або як мінімум воно справляє на нього менший вплив. В іншому випадку хороший і звиклий до підпорядкування людина ризикує повністю розчинитися в соціальній групі.

Динаміка ознак

При вивченні ринку праці за демографічними ознаками враховується їх нестабільність. Майже всі вони, як уже говорилося, можуть змінюватися з плином часу або під впливом зовнішніх факторів. Так дитина з’являється на світ, дорослішає, неминуче переходячи з однієї вікової групи в іншу. Після закінчення школи, подорослішавши, молода людина вступає у вуз, щоб отримати гідну освіту і професію, а в подальшому – влаштуватися на роботу. Хтось поміняє спеціальність або відкриє бізнес. Якщо підприємець буде успішним у справах, зросте і рівень його прибутку. Але іноді життя розвивається за іншим сценарієм. Наприклад, травма або тяжка хвороба може призвести до інвалідності, стихійні лиха – до псування або втрати майна, а те, що відносини в родині – до розлучення.

Так людина постійно мігрує з однієї соціальної групи в іншу. І якщо на прикладі кого-небудь одного таке перерахування і здається як мінімум цікавим, то в масштабах конкретної держави набуває особливого значення. Комплекс подібних змін і стає причиною радикальних змін в житті суспільства, що відбиваються на економіці, політиці та інших аспектах.

Наприклад, у разі масового відтоку молоді з сільської місцевості в міську виникає цілий ряд закономірних наслідків:

 • зростає показник середнього віку жителів таких населених пунктів;
 • падіння рівня народжуваності на тлі зростання смертності;
 • відсутність кваліфікованих та перспективних кадрів;
 • виникнення труднощів у аграрному секторі і, як наслідок, проблеми у постачанні населення продовольством.

Змінюється і ситуація в урбанізованих регіонах. Зростання чисельності міського населення зростає за рахунок міграції, підвищується і рівень народжуваності. Якщо інфраструктура регіону не справляється з перенаселенням, поглиблюються екологічні проблеми, збільшується відсоток безробіття.

Сьогодні, коли демографічні складності країни придбали передову значимість, одних тільки державних реформ, здатних вплинути на демографічні процеси, стає недостатньо. Такі проблеми виходять на міжнародний зовнішньополітичний рівень. Демографічний дисбаланс в одній країні неминуче викличе складнощі на інших територіях. В якості прикладу можна навести небувалий для консервативної і умиротвореної Європи наплив мігрантів з країн Близького Сходу та Африканського континенту. Світова спільнота зобов’язана вирішувати демографічні проблеми спільними зусиллями.