Автентичність – це що таке, простими словами? Значення і приклади

Автентичність – що це означає? Іноземне слово все частіше зустрічається в нашому житті. Однією з причин є те, що на ринку стали нерідко продаватися товари, є підробкою. І щоб «вирахувати» їх, потрібно визначити автентичність вироби. Також це поняття використовується в юриспруденції, мистецтві, філософії, інформаційних технологіях. Безліч значень слова «автентичність» розглянуті в даному матеріалі.

Словникове тлумачення

Значення «автентичності» у словнику пояснюється наступним чином. Цей термін характеризується як книжковий і позначає властивість предмета у відповідності з прикметником «автентичний» – справжність (Автентичність плівок, пред’явлених журналістами, була підтверджена прокуратурою).

Прикметник «справжній» також є книжковим і тлумачиться як «відповідний справжній, дійсний, справжній, оригінальний, нескопированный» (Зачаровує танець супроводжувався автентичної мексиканської мелодією, що виконується музикантами в колоритних народних костюмах).

Синоніми та походження

Синоніми до «автентичності» – це достовірність, справжність. Синоніми до відповідного йому прилагательному – дійсний, справжній, справжній, а антоніми – фальшивий, підроблений.

Слово «автентичність» походить від прикметника «автентичний», яке прийшло в російську мову з французької — authentique. А там воно з’явилося з давньогрецького αὐθεντικός, що означає «головний, справжній», яке походить від αὐθέντης – «самовладний повелитель, собственноручный». Від грецького прикметника сталося і англійське authenticity – «відповідність першоджерела, справжність».

Різноманітність значень

Виходячи з словникового тлумачення, можна зробити висновок, що автентичність – це простими словами: властивість предметів або явищ, яка характеризує їх справжність, дійсність, достовірність. Можна говорити про автентичності товару, документа, почуттів, поглядів, намірів. Розглянемо деякі відтінки значень цього слова докладніше.

Поняття автентичності також є:

 • У психології, де вона розглядається як конгруентність і висловлює самосогласованность, цілісність особистості.
 • У юриспруденції, де під нею розуміється збіг різномовних текстів міжнародних договорів за логікою і змістом.
 • В мистецтві, де вона інтерпретується як справжність зразка, достовірність передачі і протиставляється поняттю «плагіат».
 • У техніці, де під нею розуміється справжність випущеної продукції, тобто підтвердження того, що вона не є контрафактом.
 • У філософії, де вона формулюється як здатність людини відмовитися в спілкуванні від різних соціальних ролей, виявити думки і емоції, властиві тільки даній особистості.
 • В інформації, де передбачається можливість уникнення таких її дефектів, як недолік повноти і точності, коли вона змінюється несанкціонованим чином.

Далі поговоримо докладніше про деяких з вказаних областей застосування слова «автентичність».

В юриспруденції

Щоб краще розібратися в тому, що це – автентичність, розглянемо один з її юридичних аспектів.

Юристами часто використовується такий термін, як «автентичний текст». Під ним мається на увазі текст офіційного документа, за змістом відповідного тексту, викладеному на якому-небудь іншій мові. Він має однакову з ним юридичну силу, так як тексти, написані на іноземних мовах, за змістом і логікою повинні повністю відповідати один одному.

В такій галузі права, як міжнародне, термін «автентичний текст» застосовується, коли текст угоди був розроблений, погоджений та затверджений на одному з мов, але для зручності використання його зміст викладено на двох або більше мовами.

У такому випадку, відповідно до загальноприйнятих правил, текст договору вважається рівнозначним справжнім і мають однакову силу на кожній з мов. Тобто він є рівно автентичним. Його автентичність встановлюється на двох і більше мовами.

При цьому існує один нюанс. У сам текст угоди може бути включена обмовка про те, якою мовою (мовами) він буде мати переваги в юридичній силі, якщо при тлумаченні цього документа виникнуть розбіжності.

У мистецтві

В даній області автентичність – це поняття, яке говорить про достовірності передачі, справжності представляється зразка. В окремих випадках воно використовується для того, щоб визначити оригінальність роботи. Її протилежністю в цьому контексті є плагіат.

У літературі під автентичними розуміються авторські тексти, яких не торкнулися правки і редакторські зміни. Найчастіше це поняття застосовується щодо щоденників, особистого листування, рукописів конкретних авторів. У живопису це авторський стиль, особлива подача і техніка. В музиці мається на увазі особлива манера виконання та використання певних інструментів.

Аутентифікація

Завершуючи розгляд питання про те, що це – автентичність, доцільним буде ознайомитися з таким поняттям, як аутентифікація. Таким словом називається процедура, за допомогою якої відбувається перевірка достовірності. Вона має місце, коли, наприклад:

 • перевіряється справжність користувача за допомогою порівняння пароля для позначеного логіна, який він запровадив, з тим, що збережений в базі даних логінов;
 • засвідчується справжність електронного листа за допомогою перевірки знаходиться в ньому цифрового підпису за відкритим ключем відправника;
 • перевіряється контрольна сума файлу на предмет її відповідності сумі, яку заявив автор цього файлу.

У російській мові термін «аутентифікація», як правило, використовується в області інформаційних технологій. Проводяться перевірки можуть бути як обміном, так і односторонніми. Вони зазвичай здійснюються за допомогою криптографічних засобів. При цьому не потрібно плутати:

 • аутентифікацію, по суті є процедурою за надання певних прав суб’єкту;
 • ідентифікацію, представляє собою процес розпізнавання суб’єкта за відповідним кодом.

Сім-сім, відкрийся!

Однією із складних завдань, які стояли перед людьми з найдавніших часів, було завдання – переконатися в достовірності одержуваних повідомлень. Для цього вони придумували мовні паролі, хитромудрі друку. Коли з’явилися певні методи аутентифікації, використовують різні механічні пристрої, це сильно спростило справу.

Прикладом тому є звичайні замок і ключ, які були винайдені дуже давно. Іншим прикладом, що належать до раніших часів і взятим зі східної казки про Алі-Бабу і сорок розбійників, може служити оповідання про скарби, сховані в печері.

Щоб відсунути камінь, що закривав вхід у печеру, потрібно було вимовити пароль: «сім-Сім, відкрийся!» У наше століття бурхливого розвитку мережевих технологій повсюдно використовується автоматична аутентифікація.