Семантичний аналіз тексту: поняття, приклади

Скільки коштує слово? Це досить складне питання філософської і етичної категорії дослідження. Прийнято вважати, що ціна слова безпосередньо залежить від сенсу, який вона в собі несе. У сучасному російській мові існує таке поняття, як семантика – наука, що вивчає значення слів.

Витоки

Слово семантика має давньогрецьке походження, що в дослівному перекладі означає «значний». Вперше цей термін використав французький філолог Мішель Бреаль. Під цим поняттям прийнято розуміти науку, що вивчає суть тексту, сенс слів і пропозицій, а також окремі літери давніх алфавітів. Семантика близька з такими дисциплінами, як логіка, психологія, семіологія, теорія комунікацій, лінгвістична антропологія і філософія мови. Простіше кажучи, ця наука намагається зрозуміти лінгвістичний і філософський зміст мови, проводячи семантичний аналіз тексту.

Звичайно, набагато простіше зрозуміти психологічні прийоми дослідження особистості, ніж правила вивчення тексту, але фахівці в цій області знань однозначно стверджують, що структура абзацу та пунктуація можуть багато розповісти.

Семантичний аналіз тексту перетинається з безліччю інших областей досліджень. Наприклад, з лексикологією, прагматикою, синтаксисом, етимологією та іншими. Відповідно, в кожній з цих областей поняття семантики по-різному сприймається і носить різні функції.

Лінгвістика

Семантичний аналіз тексту в лінгвістиці намагається надати сенс великим текстовим фрагментам в результаті аналізу композицій з менших смислових одиниць. У лінгвістиці семантика вивчає смислове навантаження слів, фраз і пропозицій на різних рівнях. Також досліджує суб’єкти подання, позначення і посилання. Але основне завдання семантики полягає у вивченні знаків і взаємозв’язків між лінгвістичними одиницями і з’єднаннями омонімів, синонімів, антонімів, метонімічних, паронімів.

Лямбда-числення

Намагаючись зрозуміти суть тексту в контексті науково-експериментальних досліджень, в кінці 1960-х років Річард Монтегю запропонував своєрідну систему семантичних записів в лямбда-численнях. Вчений наполягав на тому, що зміст тексту можна поділити на значення його частин і в деяких випадках на поєднання певних фрагментів. Такі смислові атоми отримали назву “примітивів”, вони стали основоположними характеристиками мови в рамках розумової гіпотези 70-х років минулого століття.

Незважаючи на елегантність цього алгоритму семантичного аналізу тексту, граматика Монтегю виявилася обмеженою і залежала від контексту. Вчений завжди говорив, що мова – це набір інструментів, важливість яких полягає в їх функціонуванні, а не в тому, як і до якихось речей вони прив’язані. Якщо виривати з цільного тексту випадкові фрагменти, то дослідник матиме проблеми з семантичною невизначеністю, адже деякі значення не можуть вважатися повними без конкретних елементів тексту. Простіше кажучи, проводячи семантичний аналіз тексту, не можна розглядати слова окремо від того, що оточує їх у статті.

Формальна та істинно-умовна семантика

Цей метод семантичного аналізу тексту бере свої витоки з праць Монтегю. У ньому виразами присвоюються значення, які можуть бути істинними чи функціональними. Дослідники, які проводять семантичний аналіз художнього тексту за допомогою формального методу, досліджують істину пропозиції і його логічне відношення до інших пропозицій і тексту в цілому.

Американським філософом Дональдом Девідсоном був створений ще один спосіб дослідження тексту – істинно-умовна семантика. Основна мета цієї теорії – пов’язувати пропозиції з умовами, при яких вони будуть істинними. Прихильники цієї теорії намагаються пов’язати пропозиції з істинними твердженнями про реальному світі, а не проводити аналіз, спираючись на абстрактні моделі.

Концептуальна та лексична семантика

Відповідно до концептуальної теорії, синтаксичні властивості пропозицій відображають значення слів, що їх очолюють. Простіше кажучи, ця методика намагається вивчити властивості структури окремого аргументу.

У сучасній російській мові найчастіше зустрічаються теорії лексичної семантики. Вони засновані на дослідженні сенсу слів. Згідно лінгвістичної теорії, сенс слова повністю відображений в контексті. Будь-яка частина пропозиції, що несе в собі сенс і може поєднуватися зі значеннями інших слів і словосполучень, вважається семантичної складової.

Психологія

Поняття «семантика» знайшло своє застосування і в психологічній науці. Тут цим терміном прийнято називати певний аспект пам’яті, що зберігає винятково суть запоминаемого досвіду. На відміну від семантичної пам’яті епізодична зосереджує свою увагу на ефемерних деталях – окремих або унікальних особливостях. Поняття епізодичній пам’яті було введено в контексті «декларативної пам’яті», що включала в себе звичайне об’єднання фактичній і об’єктивній інформації про конкретний об’єкт чи подію. Ці спогади можуть передаватися іншим поколінням, а можуть бути ізольованими в межах однієї епохи через культурного руйнування. Різні покоління по-різному переживають одні і ті ж ситуації у власних тимчасових лініях. Відповідно, це створює різну семантичну мережу певних слів в одній і тій же культурі.

Режим онлайн

В сучасному світі поняття семантики має ще одну сферу розповсюдження – це Інтернет. Кожен веб-майстер і копірайтер знає, що таке семантичний аналіз тексту. Це група пошукових ключових слів або фраз для створення контенту. Цю семантику ще називають штучною. Причина цього досить проста: в лінгвістиці прийнято досліджувати готові тексти на предмет наявності семантичних одиниць, а в Інтернеті текст створюється тільки тоді, коли є заздалегідь підготовлений набір семантичних складових.

Створюють семантичне ядро (набір пошукових фраз по темі), щоб привернути увагу до сайту і підняти його позиції в пошуковій видачі. В основному штучну семантику використовують, щоб створювати рекламні оголошення або комерційно орієнтований контент.

Інструмент копірайтера

Протягом кількох століть семантика займала розуми більше психологів, ніж лінгвістів, і розвивалася окремо від інших розділів мовознавства. Спочатку її розглядали з точки зору зв’язку розвитку особистості та рівня словесної реалізації. Вчені все ще намагаються зрозуміти, яким чином людина використовує свій словниковий запас для опису внутрішнього і зовнішнього світу, подій, незнайомих понять.

Семантична модель має наступну структуру:

 • Слово.
 • Його визначення.
 • Приклад поєднання заданого слова з іншими.
 • Складання фраз і речень з цим словом.
 • Таким чином, може виникнути закономірне питання: “Навіщо потрібно розбиратися в такій складній категорії знань копірайтеру?” Все просто, якщо працівник словесного праці не розуміє, що таке семантика, він апріорі не зможе використовувати структурно-семантичний аналіз тексту в роботі. А це дуже ефективний інструмент, відмовлятися від якого як мінімум безглуздо.

  Семантичний аналіз

  В роботі копірайтера семантичний аналіз тексту має свою, не схожу на інші методики, структуру. Під цим поняттям розуміється кількісна оцінка ключових фраз і статистичних показників, до яких відносять підрахунок кількості:

  • знаків;
  • знаків без пробілів;
  • унікальних і значущих слів;
  • стоп-слів;
  • води;
  • граматичних помилок;
  • класичної та академічної нудоти.

  Трохи теорії

  Що можуть означати ці показники? Ну з кількістю знаків все зрозуміло – це загальна чисельність символів з урахуванням або без пробілів і знаків пунктуації. Унікальними словами називаються ті, що не повторюються у тексті двічі. Значущі слова – це іменники, адже саме вони більшою мірою визначають зміст тексту.

  Стоп-слова – це сполучні частинки, що не мають власного сенсу (частки, прийменники тощо). Останнім часом до цієї категорії стали відносити широко поширені слова з Інтернету. Вода являє собою процентне співвідношення, яке вийде якщо поділити кількість значущих слів на їх загальне число в тексті. Звичайно, абсолютно недоречно проводити паралель між якістю тексту і кількістю води. Якщо стаття легко сприймається і несе корисну інформацію при 60% «водності», нехай буде так. Писати зовсім без «води» не вийде, але якщо її рівень перевищує 75%, його обов’язково потрібно підкоригувати.

  Що стосується “класичної нудоти”, то цей термін використовують виключно при семантичному аналізі тексту. У програмах, що проводять автоматичні обчислення всіх потрібних характеристик, класична нудота представляється як кількість повторень одного і того ж слова в статті. Цю процедуру можна провести і «вручну», потрібно лише вирахувати з кількості повторюваних слів квадратний корінь. Якщо показник класичної нудоти вище 7, його потрібно знизити, в іншому випадку це може позначитися на швидкості просування ресурсу.

  Про академічної нудоті можна сказати, що її штучно підвищують за допомогою щільного введення ключів. Цей показник тим вищий, чим більша кількість слів повторюється.

  Навіщо потрібен семантичний аналіз?

  Семантика – це не такий вже і непотрібний предмет, яким може здатися. Завдяки їй можна визначити особливі комбінації слів, що будуть формувати основну нитку оповіді. Вміючи грамотно і гармонійно поєднувати слова, можна створити цікаву статтю, яка напевно змусить читача діяти.

  До того ж пошукові системи використовують основи семантики, щоб відповідати на запити користувачів. Завдяки семантичному аналізу пошукові роботи можуть моментально визначити зміст статті і поставити її на відповідну позицію в пошуковій видачі.

  Корисні рекомендації

  Щоб писати ефективні СЕО-тексти, необхідно «лити» менше «води». Звичайно, можна збільшити обсяг тексту за рахунок безглуздого словесного наповнення, але таке можна робити рідко і не по всьому тексту. Вводити менше стоп-слів, так як велика кількість сполучних частинок заважає просуванню і погіршує сприйняття. Але головне – потрібно писати просто. Навіть сама специфічна і «занудная» тема може стати цікавою, корисною і повчальною. Головне, не захаращувати текст ключами і повторами слів.

  Автоматична допомога

  Щоб уміло слідувати вище поданими рекомендаціями, кожен копірайтер може скористатися спеціальними програмами, які проводять структурно-семантичний аналіз тексту абсолютно безкоштовно. Хто ще не знає, існують програми, що перевіряють статті на унікальність, звичайно, не всі, але деякі з них володіють певними характеристиками структурно-семантичного аналізу.

  Одна з таких програм – антиплагіат. Вона покаже кількість символів, відсоток води, кількість стоп-слів і помилок. Простіше кажучи, для будь-якого прикладу семантичний аналіз тексту буде зроблений майже в повному обсязі, незалежно від побажань користувача.

  Ці програми працюють по стандартному алгоритму обчислень. Звичайно, результати аналізу будуть дещо відрізнятися на різних сайтах, але ці похибки не є критичними.

  Сьогодні семантичний аналіз знайшов собі застосування в різних категоріях досліджень. Він активно використовується в інформатиці, інформаційних технологіях, розвиток техніки та інших областях, хоча спочатку був об’єктом роздуми тільки в психології і лінгвістики. Можливо, причиною всьому технічний прогрес, який розвивається так швидко, що з’явилися прогалини знань доводиться закривати досягненнями минулого. А може, з-за своєї простоти – ціле складається з фрагментів, які потрібно досліджувати виключно в рамках цього цілого.