Хімічні властивості лужноземельних металів. Перелік лужноземельних металів

Друга група періодичної системи Менделєєва Д. І. містить групу елементів, дуже схожих за своїми властивостями на лужні метали, однак поступаються їм по активності. У неї входять берилій і магній, а також кальцій, стронцій, барій і радій. Вони відомі під загальною назвою – лужноземельні елементи. У нашій статті ми ознайомимося з їх поширенням у природі і застосуванням у промисловості, а також вивчимо найважливіші хімічні властивості лужноземельних металів.

Загальна характеристика

Всі атоми вище перерахованих елементів містять на зовнішньому енергетичному шарі по два електрони. Взаємодіючи з іншими речовинами, вони завжди віддають свої негативні частинки, переходячи в стан катіонів з зарядом 2+. В окисно–відновних реакціях елементи ведуть себе як сильні відновники. По мірі збільшення заряду ядра, хімічні властивості лужноземельних металів та їх активність посилюються. На повітрі вони швидко окислюються, утворюючи на своїй поверхні оксидну плівку. Загальна формула всіх оксидів – RO. Їм відповідають гідроксиди з формулою R(OH)2. Їх основні властивості і розчинність у воді також зростають із збільшенням порядкового номера елемента.