Принципи бережливого виробництва — опис, історія і особливості

Для скорочення витрат часто використовуються принципи бережливого виробництва, які передбачають виключення дій, які не здатні додати споживчої цінності. При оптимізації бізнесу всі співробітники повинні бути чітко орієнтовані на споживача. Така система підходу може не тільки змінити ситуацію в кращу сторону, але і встановити абсолютно новий уклад.

Історичні дані

Засновані принципи бережливого виробництва на підприємстві були в середині минулого століття японським інженером. Істотний внесок у розвиток концепції вніс його колега, який створив технологію швидкого переналагодження. Перший з них знав способи усунення втрат, а другий – варіанти втілення їх у життя.

Пізніше американські вчені досліджували систему і почали активно використовувати її під своєю назвою. Спочатку концепцію застосовували тільки в галузях, що мають дискретне виробництво. До таких, наприклад, відноситься автомобілебудування. Однак поступово принципи зуміли пристосувати до процесного виробництва. Пізніше основні ідеї стали активно використовуватися в торгівлі та інших сферах життєдіяльності.

Основний зміст концепції

Відправною точкою принципів бережливого виробництва є оцінка цінності готового продукту для конкретного споживача на кожній стадії його створення. Основна мета концепції полягає у створенні такої ситуації, при якій буде забезпечуватися безперервний усунення втрат. Прибираються дії, що споживають в тій чи іншій мірі ресурси, але не формують цінності.

Приміром, пересічному споживачеві не потрібно, щоб виготовлений продукт або його елементи знаходилися в складському приміщенні. Однак при звичайній системі управління всі витрати, пов’язані з різними непрямими витратами, перекладаються на потенційного клієнта. Концепція передбачає поділ всієї діяльності підприємства на окремі операції. З них планомірно виключаються процеси, що не додають цінності.

Існуючі види втрат

Використання принципів бережливого виробництва має призвести до запобігання основних втрат. Їх слід не тільки усунути, але і попередити можливість появи в майбутньому. Основне завдання менеджменту полягає в оптимізації виробничого процесу.

Дивіться також:  Депресія: що це таке і як з нею боротися? Причини і Симптоми

Виділяють сім видів втрат, пов’язаних з наступними моментами:

 • перевиробництвом;
 • часом очікування;
 • наявністю зайвих стадій обробки;
 • виготовленням бракованої продукції;
 • здійсненням непотрібних пересувань;
 • існуванням зайвих запасів;
 • транспортуванням.

Основною проблемою вважається перевиробництво. Один з найбільш простих шляхів збільшення одержуваної прибутку полягає в нарощуванні продуктивності. При цьому часто забувають, що кількість виготовлюваної продукції визначається попитом. Рано чи пізно випускається товар накопичується у великому обсязі на складі.

Розгляд базових принципів бережливого виробництва

Концепція спрямована на організацію оптимального виробничого процесу. В одній з відомих книг викладається інформація про те, як цього можна досягти. У розрахунок береться 5 принципів бережливого виробництва за етапами:

 • Визначення цінності виготовленого продукту.
 • Встановлення потоку формування цінності виробленого продукту.
 • Забезпечення безперервності процесу.
 • Надання споживачу можливості витягування продукту.
 • Прагнення до вдосконалення.
 • До цього слід віднести досягнення високої якості та формування довготривалих відносин з кінцевими споживачами. Це досягається за рахунок розподілу ризиків, грошових витрат та інформаційних джерел.

  Принцип витягування в ощадливому виробництві передбачає подачу матеріальних ресурсів на іншу технологічну операцію в міру необхідності. У цьому випадку немає жорсткого графіка переміщення матеріальних потоків.

  Основні методи досягнення

  Існує ряд інструментів, за допомогою яких концепція втілюється в життя:

 • Канбан являє собою систему організації і постачання виробничого процесу. З її допомогою можна передати продукт на наступну технологічну стадію точно в строк. При такому варіанті існує рівновага між поставками і споживчим попитом.
 • Кайдзен – спеціальна японська практика, яка робить акцент на постійному вдосконаленні технологічних процесів. Поліпшується не тільки виробництво, але управління. Модернізація зачіпає робітників і керівний склад, при цьому не потрібні великі матеріальні витрати.
 • Поки-еке – спосіб запобігання помилок. Метод передбачає оберігання предметів користування від необережних дій людини в процесі виробництва.
 • Швидка переналагодження – метод, що полягає в скороченні різних витрат і втрат при переоснащення обладнання. Спочатку така система знайшла застосування при оптимізації операцій, що стосуються заміни штампів і подальшої переналагодження певних приладів.
 • Принципи бережливого виробництва 5S дозволяють максимально ефективно організувати робочий простір. Система передбачає чітке розділення речей, їх правильне зберігання, стандартизацію, точне дотримання встановлених правил, підтримання чистоти. Концепція націлена на зменшення кількості нещасних випадків, підвищення якості продукції, формування комфортного мікроклімату, поліпшення продуктивності праці та уніфікацію робочих місць.
 • Система загального догляду за обладнанням складається з ряду методик, які необхідні для постійної готовності верстата до здійснення операцій. Загальна ефективність використовуваних механізмів розраховується з урахуванням ступеня готовності, рівня інтенсивності та якості.
 • Потік одиничних виробів дозволяє проводити обробку матеріалів, послуг і рахунків за мірою їх надходження. В окремих випадках система може бути не дуже вигідна або фізично неможлива.
 • Дивіться також:  Бактус гачком: схема і опис для початківців

  Фази впровадження

  Існують спеціальні принципи впровадження бережливого виробництва. Їх можна розділити на три основні фази, які повинні реалізовуватися в певній послідовності:

 • Процес вивчення попиту. Спочатку слід визначити, до якої категорії відносяться споживачі, які вимоги вони пред’являють. Із застосовуваних інструментів найкраще підходять розрахунки пітча, часу такту, а також буферних та страхових резервів.
 • Стадія досягнення безперервності потоку цінності. Фаза передбачає прийняття певних заходів, що дозволяють забезпечити споживачів необхідною продукцією своєчасно і в потрібних кількостях. Для цього здійснюється забезпечення рівноваги в завантаженні ліній виробництва, планування робочих ділянок та ряд інших заходів.
 • Фаза згладжування дозволяє домогтися збалансованого розподілу обсягів робіт, що проводяться безпосередньо за певним інтервалам часу (по днях, місяцях). На цьому етапі залучаються фахівці, використовуються дошки для розгляду нових ідей.
 • При яких умовах впровадження може бути успішним?

  Щоб впровадження принципів бережливого виробництва на підприємстві пройшло успішно, повинні дотримуватися певні умови:

 • В першу чергу повинен бути установлений план навчання та підвищення кваліфікації співробітників з урахуванням специфіки господарюючого суб’єкта. Всі організації мають різними ресурсами, фінансовими можливостями і потребами. Всі люди мають різні знання, навички і досвід. При плануванні навчального процесу все це повинно враховуватись.
 • В ході впровадження концепції необхідно застосовувати повний набір засобів і ресурсів, які придатні для більшої частини співробітників. Одні люди вважають за краще відвідувати навчальні курси, а інші – спостерігати за діями своїх колег.
 • Слід отримати інформацію шляхом проведення еталонного тестування. Етап навчання працівників передбачає розвиток творчих здібностей. Важливо навчити службовців виходити за межі конкретного підприємства, щоб ефективно вести справи. Вони повинні вміти знаходити варіанти програми свіжих ідей в умовах власної організації.
 • Дивіться також:  Індивідуально-освітній маршрут: мета, розробка, зразок з прикладами оформлення

  Прояв у галузях

  Головні принципи бережливого виробництва чітко простежуються в багатьох галузях. Концепція дозволяє підвищити ефективність робочого процесу:

 • Бережливе охорону здоров’я являє собою комплекс заходів, що дозволяє скоротити часові витрати медперсоналу. Це не відноситься до безпосереднього надання допомоги пацієнтам.
 • Бережливе будівництво – це спеціальна управлінська стратегія, націлена на підвищення ефективності зведення об’єктів. Кожен етап розглядається окремо.
 • Ощадлива логістика – витягаюча система, що поєднує в собі всю мережу постачальників, які беруть участь у потоці формування цінності.
 • Заключна частина

  Грамотне втілення основних принципів бережливого виробництва на підприємстві надає можливість здійснити підвищення ефективності його роботи. Оптимізувати бізнес можна тільки за рахунок максимальної орієнтації на певні категорії споживачів і залучення всіх співробітників у цей процес.