Інтроспекція – це… Визначення, основні поняття і суть методу

Інтроспекція – це метод дослідження в психології, суть якого полягає у спостереженні своїх власних психічних процесів. При цьому спостереження відбувається без використання шаблонів, еталонів та інструментів.

Інтроспекція – це метод поглибленого і детального дослідження власної свідомості: образів, думок, переживань, почуттів, мислення.

Загальна термінологія

Термін «інтроспекція» походить від латинського слова introspecto, яке перекладається як «дивитися всередину». Інтроспекція – це метод усвідомленого самоспостереження, тобто це рівнозначні поняття, і обидва застосовуються у дослідженнях психологічного характеру.

Метод самоспостереження дійсно дуже важливий, так як з його допомогою можна навчитися поглиблено сприймати реальний світ, і тоді перед людиною розкриється інтуїція і свідомість. Зайвої интроспекцией мають люди, які страждають на шизофренію, у них відбувається заміна дійсності внутрішнім світом.

Метод інтроспекції в психології використовують для спостереження власних процесів, власних думок, переживань, почуттів, установок, образів. Заснував метод у психології Дж. Локк.

Інтроспекція – це самоаналіз, при якому сама людина не прагне до самоосуду, саме тому метод відрізняється від докори сумління.

Історія

В якості окремого методу інтроспекції була виділена в роботах Рене Декарта. Він вказував на певний характер пізнання своєї власної душі та розуму. Джон Локк розділив досвід людства на внутрішній, який стосується діяльності розуму, і зовнішній, який спрямований на зовнішній світ.

Вільгельм Вундт поєднав самоспостереження з лабораторними методологіями, інтроспекція стала основним методом дослідження психологічних станів. Але на початку 20 століття, у зв’язку з появою нових напрямків в психології, даний метод оголосили ненауковим, сильно суб’єктивним і ідеалістичний.

Але, незважаючи на це, інтроспекція продовжувалася і в дослідженнях психологів у вигляді самоспостереження та інших прийомів вивчення духовного життя людини.

Інтроспекція і філософія

Інтроспекція у філософії – це спосіб самоспостереження. Вона допомагає свідомо звільнитися і визначитися з почуттями, які вирують в людині. Але занадто глибоке самокопання і самоаналіз можуть спровокувати розвиток підозрілого ставлення до інших людей і до всього світу.

Інтроспекція у філософії – це основа психологічної методології. Вона спрямована на спостереження, пізнання, вивчення, а не пошук позитивного і негативного. Цим напрямком займалися філософи: Дж. Локка, Т. Гоббса, Дж. Мілля, Дж. Берклі, Д. Юма. Вони всі вважали свідомість результатом внутрішнього досвіду, а наявність переживань та почуттів у людини, на їх думку, свідчать про знання.

Дивіться також:  "Амоксицилін" і алкоголь: сумісні чи ні?

Іншими словами, все, чим ми користуємося і свідомо розуміємо, є результатом нашого внутрішнього світу, який формується з народження. Щоб зрозуміти, чому ми володіємо тими чи іншими рисами, стали саме такою людиною, необхідно почати з самопізнання, при цьому не потрібно ставити собі оцінки і вдаватися до критики.

Опис методу

Інтроспекція дуже корисна в пізнанні людиною себе самого і своєї діяльності. Цей метод практичний, він не вимагає додаткових еталонів та інструментів. Його найважливіше перевага перед іншими методами полягає в тому, що ніхто й ніяким способом не може пізнати людину краще, ніж він сам себе.

Метод дуже хороший тим, що людина потребує тільки у власній допомоги і бажання. Він повинен прагнути пізнати себе, приділити цьому час.

Але у методу є і недоліки, найсерйозніші з них:

  • Необ’єктивність – людина може перебільшувати, прикрашати або не помічати, якісь риси, спотворюючи картину того, що бачить в собі.
  • Суб’єктивність – людина сприймає свій внутрішній світ таким, яким йому дуже хочеться його бачити, тобто може приховати якісь аспекти.

Дорослі люди, як вважав Локка, здійснюють такі основні дії:

  • Пізнання навколишньої дійсності.
  • Переробка інформації, отриманої з цієї дійсності.

Діти взагалі не здатні здійснювати інтроспекцію, так як їхня психіка не досить сформована.

Види

Психологи розрізняють кілька видів інтроспекції:

  • Аналітична – складання картини відбувається на основі сукупності відчуттів, які утворюються в ході інтроспекції. Це сприйняття речей і предметів за допомогою почуттів.
  • Систематична – це структурування, усвідомлення і розуміння внутрішніх процесів.
  • Феноменологічна інтроспекція – це опис цілісності і безпосередності явищ.

Основним мінусом інтроспекції є те, що процесом може займатися одна людина. І навіть у ході експериментальної інтроспекції психологи не можуть відслідковувати, наскільки правильно людина робить висновки і користується методом.

Саме тому метод допомагає зібрати дані, але їх не можна інтерпретувати, оцінювати, розділяти.

Дивіться також:  Що таке горіння? Значення слова, суть хімічного процесу

Інтроспекція, або спостереження, здійснюється за найпростішими процесами психіки: асоціаціями, відчуттями, уявленнями. Перевагою методу є відсутність необхідності у звіті, необхідно тільки самоспостереження, яке потім буде проаналізовано.

Самоспостереження і психологія

Раніше цей метод вважався не тільки основним, але і єдиним. Інтроспекція в психології – це метод самоспостереження, вивчення та аналізу психічних процесів. Тобто це спостереження за функціонуванням своєї власної психіки.

Метод інтроспекції в психології має деякі особливості:

  • Він може проводитися тільки однією людиною.
  • Самоспостереження вимагає тривалого вправи в ньому.
  • Свідомість відображає слідчо-причинний зв’язок у психологічних процесах.

В кінці 19 століття психологія провела величезний експеримент, в результаті якого перевірялися можливості самоспостереження. Вивчалися не факти свідомості, а лабораторні дослідження, які проводилися в певних умовах і обставинах.

Найсуворіші психологи ускладнювали свої експерименти додатковими вимогами. Вони прагнули виділити самі елементарні елементи свідомості – почуття і відчуття. З часом виникли великі труднощі в експериментах. Метод стали визнавати недоцільним через суб’єктивності. Результати експериментів були суперечливими, навіть у одного і того ж дослідника при роботі з різними випробуваними. Крім того, у одного і того ж випробуваного результати були різними через деякий час.

Ставилися під сумнів і основні положення науки психології. У ході експериментів виявилися такі елементи свідомості, які неможливо було розкласти на почуття. Крім того, постійне використання методу виявило нечувственные елементи людської свідомості, стали виявлятися неусвідомлені причини деяких явищ.

У психології назріла криза. Практика застосування методу і його обговорення виявили ряд певних недоліків, які виявилися настільки серйозними, що вчені поставили під сумнів сам метод і предмет психології, який в той час був тісно пов’язаний з методом інтроспекції.

Проблеми самоспостереження

Даний метод не ідеальний, так як відчуття, сприйняття, почуття однієї людини відрізняються від цих же елементів свідомості іншої людини. Крім того, почуття і сприйняття можуть змінюватися і у одного і того ж людини через деякий час.

Метод інтроспекції в психології – це метод спостереження не процесів, на які поділене свідомість, а їх слідів. Так як думка, відчуття і сприйняття стрімко несуться, і перш ніж вдається зробити висновки, вони вже видозмінилися.

Дивіться також:  Як зрозуміти де ставити коми в реченні?

Крім того, проблема методу полягають у тому, що не всі люди можуть його використати, наприклад, свідомість дітей, психічно хворих і наркозалежних людей вивчити за допомогою методу неможливо.

Проблематичність методу полягає і в тому, що зміст не всіх свідомостей можна розщепити на елементи.

Метод використовується для одержання первинних даних про свідомість людини, без їх подальшої інтерпретації. Спостереження ведеться за найпростішими психічними процесами: відчуття, асоціація, уявлення.

Інтроспекція в даний час в повсякденному житті

Інтроспекція передбачає свідоме спостереження людини за самим собою. Тобто він дивиться всередину себе, вивчаючи, оцінюючи, спостерігаючи зміни.

Цей підхід до вивчення себе рекомендують древні мудреці, які займалися медитаціями.

Людина повинна пізнати себе, щоб визначитися з тим, який він, які у нього бажання, що його засмучує і що радує, чого він хоче від життя. Він повинен знати як позитивні, так і негативні боки.

Він повинен спостерігати без оцінок і засудження. Слід спостерігати за думками, бажаннями, прагненнями, почуттями, вчинками, страхами, комплексами.

В якийсь момент від інтроспекції стали відмовлятися, так як люди настільки занурювалися в себе, що відбувалося роздвоєння свідомості. Люди почали губитися, де реальний світ, а де внутрішній. Випробовувані застрягали у своєму внутрішньому світі (в зовнішнім житті таких людей визнають психічно хворими).

Замість висновку

Тим не менш, незважаючи на всі мінуси методу, його не виключили з психологічної практики. Недоліки в цьому конкретному випадку виникли не з-за недосконалості методу, а з-за неправильного застосування. Але багато людей відмовляються від того, що їм може допомогти, боячись незворотних наслідків.

Однак варто помітити, що ще древні мудреці казали, що пізнання світу неможливе до тих пір, поки не пізнаєш себе. Крім того, варто констатувати той факт, що світ нам здається таким, яким ми його відчуваємо. Тобто він повністю відповідає нашим переживань, бажань і настроїв.