Види бухгалтерського балансу: класифікація та опис

Поняття «баланс» існує в багатьох науках, але найчастіше його використовують в економіці. Особливе значення воно набуло в бухгалтерському обліку. Що ж це таке?

Бухгалтерський баланс являє собою таблицю, в яку вносяться всі об’єкти з урахуванням їх чисельних значень. Розглядаються всі об’єкти з 2 позицій: майно і джерела фінансових вкладень. Таким чином, баланс складається з 2 частин: це актив, де описується все майно за типами та видами, і пасив, де вказується капітал фірми. В балансі слід групувати всі однорідні об’єкти за принципами. Баланс укладається для того, щоб привести до рівноваги актив і пасив.

Актив балансу

Важливо розглянути види бухгалтерського балансу, як і його структуру. Під основним капіталом розуміються всі засоби і знаряддя, які використовуються на виробництві. Від оборотного капіталу основний відрізняється тим, що він свою вартість на готовий продукт переносить поступово і не оновлюється після кожного виробничого циклу. Під оборотним капіталом розуміється об’єднання всіх засобів, які беруть участь тільки в одному етапі виробництва, відповідно, їх вартість повністю компенсується після створення однієї партії продуктів. Для того щоб визначити основний і оборотний капітал, необхідно проаналізувати актив балансу. До першого типу відносяться будівлі, транспорт, верстати і так далі, решта ж є другим типом.

Пасив балансу

Основні види бухгалтерського балансу розглянемо пізніше, а зараз варто визначитися з тим, що таке пасив. Якщо дивитися з юридичної точки зору, то пасив характеризує всі зобов’язання, які має підприємство. Саме дане поняття дозволяє визначити залежність фірми від тих людей, які надають свої кошти. У пасив балансу слід внести не тільки заборгованості, але і в принципі весь капітал. Йдеться про статутний, додатковому і резервному засобах. По суті, баланс об’єднує якість і кількість. Що це означає? Даний документ показує організацію з економічної, а також юридичної сторони. Важливо розуміти, що баланс активних і пасивних засобів повинен бути однаковий. Тобто прибуток, яку отримує організація, повинна повністю покривати всі заборгованості компанії. Після погашення боргів повинно вийде в результаті нуль коштів.

Якщо при складанні балансу пасив менше активу на 100 руб, це означає, що після ліквідації заборгованостей фірма залишається в плюсі на цю суму. Даний результат можна назвати прибутком. В пасиві ця сума обов’язково вказується, так як організація повинна передати її власнику.

Ситуація, в якій актив менше, ніж пасив, означає, що у юридичної особи немає засобів для гасіння всіх заборгованостей. Дану брак слід відобразити в сумі різниць у відповідній графі таблиці. Потрібно зауважити, що цю суму гасить власник, так як організація має повне право на те, щоб вимагати цю суму в якості відшкодування.

Дивіться також:  Centara Villas Phuket 4* (Таїланд, Карон Біч): фото, опис номерів, сервіс, поради та відгуки туристів

Відповідно, баланс буває трьох типів:

  • Нейтральний, коли немає ні прибутку, ні збитків.
  • Збитковий, якщо при накопиченні коштів нічим гасити борги.
  • Прибутковий.

Для того щоб розвивати організацію і підвищувати динаміку, необхідно виконувати господарські операції. Саме вони в повній мірі відображаються на майно організації, впливають на обов’язки і права. Таким чином, вони позначаються на активі і пасиві.

Види балансів

Види балансу бухгалтерського обліку — це основна тема нашої статті. Саме тому зупинимося на цьому питанні більш детально. Баланс поділяється за різними ознаками. Найбільш поширеною є класифікація за часу й повноті відомостей. Розглянемо перші поділу.

За часом бухгалтерський баланс є вступним, початковим, проміжним, підсумковим. Перший вид складається тоді, коли тільки створюється організація, стверджується існування фірми, суспільства і так далі. Початковий баланс слід складати кожен рік. Завдяки йому можна з’ясувати, то який результат був отриманий після річної роботи і наскільки якісний склад майна. Називається він таким чином, так як складається в кінці року, є кінцевим до поточного та початковим до наступного року. Проміжний, які ще називається перевірочним, баланс слід складати кожен квартал. Його можна коригувати після завершення фінансового року. Заключний, або ж ліквідаційний баланс, який є останнім у життєвому циклі підприємства. Його повинна складати комісія, якій було доручено складання обліку коштів для завершення роботи фінансової організації. За повнотою відомостей баланс поділяється на загальний і приватний. Така класифікація видів бухгалтерських балансів увазі в собі відомості про майно, зобов’язання і права в практиці всієї організації. У приватних міститься інформація про тих же даних, але тільки тих, що стосуються якоїсь частини організації.

Загальна класифікація бухгалтерських балансів

Вище описані основні поділу бухгалтерських балансів, однак на цьому уся класифікація не закінчується. Потрібно зауважити, що приналежність певного балансу до якого-небудь виду визначається за допомогою спеціальних ознак, які слід проаналізувати, щоб зрозуміти мету. Такими можуть бути способи очищення, відображення об’єктів, форма підприємства, характер діяльності, обсяг отриманої інформації, тимчасової показник і джерела, які використовуються для складання балансу. Саме таким чином відбувається класифікація бухгалтерських балансів. Кожна з видів складається для того, щоб показати дані особам, які цікавляться звітністю. Такими можуть бути банки, постачальники і так далі. Для того щоб правильно розуміти суть кожного виду бухгалтерського балансу, слід розглянути їх детальніше.

Часовий показник

Вище тимчасової показник ми вже розглянули. Однак слід зауважити, що існує ще кілька видів таких балансів. Раніше ми розглянули вступний, ліквідаційний баланси, але часовий показник передбачає існування ще кількох типів. Наприклад, існує поточний бухгалтерський баланс. Його слід сформувати за запитом на певну дату. Санируемый баланс — це той, який створюють при реорганізації фінансової структури, якщо її чекає банкрутство. Розділовий баланс складають, якщо фірма ділиться на кілька, об’єднавчий — у разі протилежній ситуації, тобто коли поєднується кілька фірм, щоб працювати в одному провадженні.

Дивіться також:  Як приготувати домашні ковбаски: рецепти

За джерелами, які використовуються для складання

Розглядаючи види і форми бухгалтерських балансів, слід підкреслити, що існує генеральний баланс. Він складається в тому випадку, коли слід зібрати разом облікові дані, а також ті, які були отримані в процесі проведення інвентаризації. Існує інвентарний баланс. Він є незалежною формою і складається на базі даних, яка також створюється при підрахунку всього майна. Для того щоб розуміти його відмінності від генерального, слід зрозуміти, що він буде доречний, тільки якщо створюється нове підприємство з тим же майном, яке використовувалося раніше. Є і нижній баланс, який передбачає використання всіх даних, якщо вже є і перебувають на обліку. В такому випадку інвентаризація не проводиться.

За обсягом інформації

Баланс існує індивідуальний. Такий складається при наявності єдиної організації, використовуючи облікові документи, в яких вказана вся діяльність. Також слід розуміти, що існує зведений. Він необхідний тільки для тих підприємств, які мають філії. Коли створюється звітність такого типу, то в ній формують ті суми, які були отримані в результаті взаємодії з іншими організаціями, не маючи ніякого відношення до даної. Баланс показує тільки ті суми, які в результаті створюються шляхом узагальнення всіх отриманих засобів, причому як всього підприємства, так і дочірнього.

Класифікація за видами діяльності

Існує баланс основного та неосновного виду діяльності. Перший є тим документом, який повністю знаходить своє відображення у всіх установчих паперах, а також відповідає профілю самої компанії. Вся інша діяльність фірми вважається не основним.

За формою власності

Так як у статті розглядаються всі види балансу бухгалтерського обліку, необхідно сказати і про наступному типі поділу. Існує баланс муніципальної, кооперативний, змішаний, спільний і так далі.

За ознакою об’єкта відображення

Існують самостійний і окремий види рахунків бухгалтерського балансу. Перший необхідний для тих організацій, які створені у формі юридичної особи. Окремі ж створюються за допомогою частин однієї організації, вони складаються тільки на певний проміжок часу та служать документами, які дозволяють аналізувати роботу підприємства. Відповідно, як правило, в такий баланс вводиться вся документація по структурним частинам фінансової організації.

За способом очищення

Слід привести приклад — баланс брутто. Валюта даної документації буде складатися з усього лише деяких статей, які відносяться до регулюючого типу. Для складання такої документації слід використовувати тільки ті суми, які отримали фактичне значення. Для визначення суми, яка буде показувати необоротні активи, потрібно буде зробити амортизаційні відрахування.

Дивіться також:  Ельбрус або Байкал: який російський процесор краще?

Другий тип — це баланс нетто. Він буде вміщати в себе яке регулює типу засобу, при цьому амортизація не використовується. Саме тому цей вид балансу — максимально легкий для сприйняття і більш зрозумілий.

Аналіз бухгалтерського балансу

Будь-яка компанія повинна вести аналіз бухгалтерського балансу. Саме він потрібен для того, щоб скласти коректну документацію і максимально подивитися на ефективність підприємства. Аналіз бухгалтерського балансу проводиться в кілька етапів. Необхідно перевірити динаміку і структуру, узагальнити стійкість організації в економічному плані, скласти ліквідність балансу, а потім дізнатися, наскільки організація платоспроможна, порахувати всі активи, провести ділову активність, а також в цілому підвести підсумок, описавши фінансове становище. Як правило, аналіз створюється на підставі бухгалтерського балансу, але іноді його можуть складати за допомогою аналітичного, який показує відразу стан компанії на кінець і початок року. Таким чином, види аналізу бухгалтерського балансу дозволять точно зрозуміти, наскільки добре працює підприємство, одержує воно прибуток або знаходиться в збитку.

Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу

Горизонтальний аналіз є документацією, яка подається у відсотковому вигляді і підраховується шляхом узагальнення абсолютних величин і відносних показників. Найчастіше даний вид методики необхідний тільки тоді, коли потрібно подивитися на ефективність роботи за кілька місяців. Справа в тому, що горизонтальний аналіз носить лише інформативний характер. В ньому показники відображаються у відсотковому вигляді, і показано, як вони змінилися з початку по кінець року. За величину в 100% приймають значення початкового періоду. Завдяки такому аналізу можна зробити висновки, як поліпшити або стабілізувати стан компанії.

Вертикальний аналіз

Вертикальний аналіз являє собою вид звітності бухгалтерського балансу,який здатний узагальнити і зробити об’єктивну оцінку всієї роботи підприємства. Завдяки йому можна визначити, як кожна з статей балансу впливає на загальний підсумок, вони є суттєвими чи ні. Крім цього за допомогою вертикального аналізу можна з легкістю порахувати вплив на показники з боку зовнішнього середовища, які не мають ніякого відношення до здійснюваних дій, але повністю впливають на одержувані показники. Прикладом такого чинника є інфляція. Вона докорінно змінює всі показники, але на процес роботи підприємства не робить ніякого впливу. Саме в такому випадку нерідко підприємства складають вертикальний аналіз. Завдяки йому можна відстежити всю динаміку, яка з часом простежується в бухгалтерських статтях.

Тепер кожна людина зможе розібратися з поняттям і видами бухгалтерського балансу.