Предмет і основні принципи психології

Будь-яка наука завжди стоїть на трьох китах. Такими “палями” можна назвати предмет, принципи і методи.

Предмет – це те, що вивчає конкретна наука, принципи – це своєрідні правила, а методи – способи отримання інформації.

Психологія – це в своєму роді унікальна наука, так як на різних етапах розвитку змінювався предмет її вивчення. Зараз вона зупинилася на вивченні психіки, але не можна стверджувати, що через сто років нічого не зміниться.

З історії психології

Психологія бере свої витоки з давньогрецької філософії. Сталося це знаменна подія ще до нашої ери. Саме слово “психологія” перекладається як “наука про душу”. І назва, і багато термінів перекочували сюди саме з давньогрецької філософії.

Від неї психологія успадкувала і букву “псі”, яка зараз вважається символічним значком цієї науки.

Розуміння того, що психологія повинна вивчати, склалося не відразу і змінювалося в міру розвитку цієї науки.

Етапи розвитку психології можна умовно розділити на чотири основних, на кожному з яких були різні уявлення про об’єкт вивчення.

Спочатку психологія намагалася зрозуміти душу людини. На наступному етапі в центрі уваги виявилося свідомість. Потім стався переворот до вивчення зовні спостережуваного поведінки. А в двадцятому столітті у вітчизняній психології сформувалося уявлення про психіку як про основний предмет психології.

Нижче розглянемо кожен з етапів більш детально.

Донаучный етап

Так як психологія – це виходець з філософії, то предметом вивчення цієї науки стало поняття “душа”. Стародавні філософи, висловлюючи своє уявлення про суть людини, всіляко порушували цей термін. Але що означає це слово, ніхто однозначно сказати не міг, кожен розумів її по-своєму. Дуже відрізнялися інтерпретації матеріалістів і ідеалістів.

Демокріт уявляв душу як якусь субстанцію, що складається з дуже легких атомів вогню. Вони представлялися дуже швидкими круглими сферами. З атомів, на думку цього філософа, складалося все.

“Атоми повітря і атоми, які виходять від предметів, що приводять у рух атоми душі” – говорив Демокріт.

Платон протиставляв душу фізичного тіла. Останнє, з його точки зору, щось зриме, що приходить. А душа – незрима, піднесена, божественна. Платон вважав, що душа створена для того, щоб управляти тілом.

Трактат Арістотеля “Про душу” багато століть залишався головним психологічним посібником. Вчений стверджував, що вона не є субстанцією. Душу він вважав энтелехией. (Якщо б вухо було живою істотою, то душею його був би слух).

Дивіться також:  Що таке морок? Значення, наголос у слові

Психологія – наука про свідомість

На наступному етапі розвитку психології фокусом уваги спочатку філософів, а потім і психологів, виявилося свідомість людини. Психологія стала наукою про свідомість.

Зобов’язані ми такого крутого повороту Рене Декарту. Цей французький філософ розмірковував про те, яким чином найкраще осягнути істину. Він був переконаний, що людина з самого юного віку схильний до впливу незліченної кількості помилок.

Щоб виявити істину, потрібно все поставити під сумнів. Лише такий механізм здатний обнулити нашу свідомість і змусити сумніватися в наявності землі, неба і нас самих. Що в такому випадку може залишитися? Так, і це щось- наші сумніви. Якщо ми сумніваємося, значить, мислимо. Вміння думати – це ознака присутності.

“Мислю, отже, існую”, – говорив Декарт.

Наука в повному розумінні слова

Для того щоб вивчати свідомість людини, у 1879 році німецьким психологом Вільгельмом Вундтом була відкрита перша лабораторія експериментальної психології. Сталася велика подія в місті Лейпциг.

З тих пір, як психологія почала використовувати експериментальні методи, що вона стала наукою в повному розумінні слова. А 1879 рік (рік заснування першої лабораторії) став датою народження наукової психології.

Вільгельм Вундт та інші його сучасники у своїх дослідженнях використовували метод самоспостереження.

Революція в психології

У певний момент, у міру розширення интроспективных досліджень, стали виявлятися проблемні труднощі. Проти таких експериментів почали виступати нові школи психологів.

Так як предмет науки ніякими об’єктивними методами не міг бути вивчений, Джон Уотсон запропонував переглянути об’єкт дослідження психології. Його стаття в науковій пресі стала революційною. Американський психолог стверджував, що потрібно вивчати не свідомість людини, а його поведінка. Цей напрям став називатися “біхевіоризм”.

Чому ж поведінка відрізняється від свідомості? У психології під поведінкою розуміють зовнішні прояви психічного життя людини, в той час як свідомість – це внутрішньо переживає процеси.

Біхевіористи вважали, що наукового вивчення заслуговує тільки те, що піддається безпосередньому спостереженню. Пізніше цей напрямок критикувалося за надто механістичний погляд на людину.

Сучасна психологія

На кожному етапі розвитку цієї науки змінювався предмет дослідження, а значить і інші “палі”. На даному етапі розвитку науки сформувалися наступні принципи сучасної психології:

  • принцип детермінізму;
  • принцип єдності свідомості і діяльності;
  • принцип розвитку психіки.
Дивіться також:  Драпові пальто: особливості, характеристики, моделі та відгуки

Перший принцип говорить про те, що на психіку людини впливає зовнішнє середовище і умови життя.

Другий принцип має на увазі, що саме в діяльності і проявляється свідомість. Те, що ми робимо, впливає на наше світосприйняття і навпаки.

Третій спирається на ту теорію, що психіка не статична, а динамічна. Лише рух і розвиток можуть показувати її суть.

Клінічна психологія

Клінічну психологію раніше називали медичної. Цей розділ межує з психіатрією. Дана галузь діагностує індивідуальні та особистісні відхилення.

Принципи клінічної психології ґрунтуються на загальноприйнятих і доповнюються рефлекторним, а також принципом історизму, структурності та особистісного підходу.

Принцип розвитку в клінічній психології більше стосується не самої психіки, а відхилень. Їх зародження і динаміки розвитку, а також одужання і ремісії.

Принцип структурності розуміється як вивчення окремих елементів психіки та їх взаємозв’язок. Уміння створити загальну картину, виходячи з окремих патопсихологічних явищ, порівняння характеристик здорової і хворої особистості.

Принцип особистісного підходу пояснює індивідуальне ставлення до кожного клієнта та прийняття до уваги всіх відмітних якостей.

Психологія виховання

Якщо предметом педагогіки як науки є сам виховний процес та всі його складові, то предмет вивчення психології виховання – це психологічний контекст процесу виховання, тобто його вплив на становлення особистості.

Принципи психології виховання перегукуються з загальноприйнятими, але деякі з них інтерпретуються інакше.

Наприклад, принцип детермінізму має на увазі володіння педагогічною інтуїцією і умінням передбачити можливі наслідки педагогічного впливу. Наприклад, діти в ранньому віці потребують похвали, але якщо комплімент буде зроблений одній дитині на очах у інших – це може призвести до ненависті і знищення цієї маленької людини однолітками, адже спрацює почуття заздрості.

Другий основоположний принцип – це облік намірів дитини. В силу віку діти можуть не знати ціни багатьох речей. Потрібно розуміти, що багато негарні вчинки можуть мати під собою дуже благі наміри. Наприклад, коли дівчинка відрізала шматочок маминого плаття, щоб зшити одяг кошеняті.

Третій принцип – лояльність покарань. Будь осуд має чогось навчити дитину, а не бути відплатою. Якщо у дитини ДЦП, то він не може писати красиво, тому карати його за некрасивий почерк – непедагогічно.

Дивіться також:  Наталія Варлей: біографія, особисте життя, фільмографія

Наступний принцип – розвиток здорових потреб. Не можна потурати всім примхам.

Найголовніший постулат – це виховання прикладом. Ніщо так не формує особистість, особливо на початкових етапах життя або діяльності, як наслідування.

Інші галузі психології

  • В гендерній психології об’єктом вивчення є психічні особливості та їх прояви в залежності від статі.
  • Віртуальна психологія – одна з новітніх галузей цієї науки. Її основоположні правила базуються на принципах загальної психології.
  • Практична психологія – це розділ, який займається застосуванням знань на практиці. Мало знати механізми становлення психіки та впливу на неї, потрібно ще вміти цим користуватися. Принципи практичної психології: розвиток в процесі відносин, важливість референтної особи, тривале очікування прояву результатів, прийняття сьогоднішнього стану – перший крок до виправлення. Але це далеко не весь список.

Системність в психології

Принцип системності в психології говорить про те, що психіка складається з багатьох структурних елементів, які не просто нашаровуються один на одного, а являють собою єдиний організм, який функціонує як цілісний механізм.

Системи класифікуються за багатьма характеристиками:

  • за мірою міцності зв’язку між елементами виділяють суммативные і цілісні;
  • за характером обміну з середовищем – відкриті, закриті та ізольовані;
  • по спрямованості розвитку – прогресивні та регресивні;
  • за ступенем залежності елемента системи – неорганічні і органічні.

Методологія

Методологія – це система принципів, які визначають організацію теоретичної і практичної діяльності. Методологія розвивалася паралельно з матеріалістичними і духовними сферами життя. Варто зазначити, що розвиток соціальної практики і науки благотворно вплинуло на систему принципів.

Методологія вітчизняної психології базується на кількох принципах і випливає з матеріалістичного розуміння навколишнього світу. Вважається, що весь світ є матеріальним, свідомість виникло після матерії, психіка – це функція високорозвиненої матерії, а свідомість – найвищий прояв психіки.

Методологічні принципи психології абсолютно збігаються з принципами сучасної науки.

Детермінізм застосовується для визначення суті психічних змін та їх зв’язок з зовнішніми факторами, розвиток говорить про те, що психічні явища можуть розглядатися тільки як процес, принцип індивідуальності стверджує, що будь-які процеси унікальні, і останній – свідомість формується під час дії.

Методологічні принципи психології більшою мірою стосуються емпіричних досліджень.