Агроценоз – це екосистема, створена людиною

Земну кулю можна розглядати як сукупність різних біотопів. Кожен вид біотопу – поле, луг, ліс – населяють певні, характерні для даного середовища види живих організмів. Біотоп разом з його мешканцями називається екосистемою.

Типи екосистем

Екосистеми можна поділити на такі типи:

 • Природні біогеоценози, тобто створені природою.
 • Агроценози («агрос» перекладається з грецької як «поле»).
 • Що таке агроценоз

  Агроценоз – це екосистема, створена людиною. Однак поселення людей до цього поняття не належать.

  Агроценоз – це сільськогосподарська екосистема. Прикладами таких штучних біогеоценозів є такі екосистеми: поле, сад, город.

  Характеристика агроценозів

  Штучний біогеоценоз характеризується наступними ознаками:

 • Мале різноманітність рослинних видів. Часто велика територія засаджена всього однією культурою.
 • Ознакою агроценозів є неможливість екосистеми до самопідтримки. Через певний час така система трансформується в природний біогеоценоз. В ході такого процесу різко зростає кількість видів продуцентів, а разом з різноманітністю рослин підвищується і різноманітність тварин, грибів і мікроорганізмів.