Поняття форм. Різноманіття форм навколишнього світу. Порівняння форм

Навколишня дійсність складається з предметів, образів і явищ. Всі разом вони утворюють різноманіття форм навколишнього світу.

Поняття форми – це важлива складова людського пізнання, яка може допомогти у вивченні різних напрямів науки.

Форма і зміст

Ще філософи стародавності замислювалися над значенням цих понять у житті людини, вважаючи всі предмети складаються з форми і матерії. З розвитком науки змінювалися всі основоположні терміни, в тому числі і поняття форми. В даний час форма, будучи філософською категорією, розглядається разом з вмістом.

Дійсно, для того щоб описати будь-який предмет або явище, досить дати характеристику його формою і змістом.

Зміст – це сума складових розглянутого об’єкта або, простіше кажучи, те, що в ньому міститься.

Форма – це структурна організація змісту, його єдино можливий вид існування.

Наприклад, якщо розглянути молекулу води H2O, то можна побачити, що вона складається з атомів водню (H2) і кисню (O2). Це її зміст. Але всі атоми в цій молекулі з’єднані між собою певним чином, а саме: на два атома водню доводиться один атом кисню. І це – єдино можлива форма існування молекули води.