Хімічні властивості етилену. Формула етилену

Фізичні властивості

Этен – це газоподібна речовина, з ледь вловимим своєрідним запахом. Воно погано розчинно у воді, але добре розчиняється в бензолі, тетрахлорметане, бензині та інших органічних розчинниках. Виходячи з формули етилену С2Н4, його молекулярна маса дорівнює 28, тобто этен трохи легше повітря. У гомологическом ряду алкенів із збільшенням їх маси агрегатний стан речовин змінюється за схемою: газ – рідина – тверде з’єднання.

Отримання газу в лабораторії та промисловості

Нагріваючи етиловий спирт до 140 °С в присутності концентрованої сірчаної кислоти, можна отримати етилен в лабораторних умовах. Ще один спосіб – відщеплення атомів водню від молекул алканів. Діючи їдким натрієм або калієм на галогензамещенные з’єднання граничних вуглеводнів, наприклад на хлоретан, добувають етилен. У промисловості найбільш перспективним способом його отримання є переробка природного газу, а також піроліз і крекінг нафти. Всі хімічні властивості етилену – реакції гідратації, полімеризації, приєднання, окиснення – пояснюються наявністю в його молекулі подвійний зв’язку.