Буржуї – це.. Значення і походження слова

Буржуй – це хто такий? Це слово має негативний або іронічний відтінок. Відомим прикладом його вживання в літературі є цитата з поеми Володимира Маяковського «Володимир Ілліч Ленін», написаної в 1924 році.

У ній, радячи є ананаси і жувати рябчиків, він попереджає: «День твій останній приходить, буржуй». Це вираз з часом стало крилатим і зараз означає загрозу людині, яка надто зарвався. Докладніше про те, хто це буржуй буде розказано в статті.

Що сказано в словнику?

Про те, що означає слово «буржуй», у словнику говориться наступне:

 • В застарілому, розмовному, іронічному або зневажливому значенні – це великий капіталіст або ж будь-який представник буржуазії. (За висловом оратора, який виступав перед робітниками заводу, буржуї – це паразити на тілі пролетаріату).
 • При вживанні в множині в розмовному та іронічному значеннях – весь капіталістичний світ, західні країни. (У буржуїв абсолютно спокійне ставлення до шестисотого мерседеса – мовляв, хороший автомобіль, респектабельний, але далеко не ікона).
 • Із зневажливим відтінком у розмові буржуй – це багач. (У цього буржуя так багато грошей, що тобі й не снилося, але при цьому і жадібність його безмежна).
 • З несхвальним відтінком, також в розмовній мові – індивідуаліст. (Цього буржую наше суспільство не підходить, йому добре наодинці зі своїми грошиками).
 • Як видно зі сказаного в словнику, досліджуваний нами об’єкт вживається в основному в іронічному сенсі і позначає представника буржуазії. Тому, розглянувши значення слова «буржуй», для кращого його засвоєння слід перейти до поняття «буржуазія».

  Продовжуємо вивчення словника

  Слово «буржуазія» також має декілька відтінків значення, розглянемо їх:

 • Політичний клас, що складається з власників засобів виробництва, які одержують прибуток в основному за рахунок використання чужого найманої праці. (Історія розвитку буржуазії в Італії багато в чому відрізняється від її історії в Англії і Франції).
 • У збірному значенні шар суспільства, представлений заможними людьми. (Музика стала улюбленим видом відпочинку та розваг буржуазії).
 • Дивіться також:  Афоризми, цитати та крилаті фрази про жінок.

  Синоніми та антоніми

  Синонімами до слова «буржуй» є наступні:

  • Буржуяка.
  • Буржуа.
  • Капіталіст.
  • Багатій.
  • Товстосум.
  • Егоїст.

  А до його антонимам відносяться:

  • Пролетар.
  • Совок.
  • Колективіст.
  • Бідняк.

  Історія з етимологією

  Отже, ми з’ясували, що буржуазія, а в іронічному, зневажливому сенсі – буржуї являють собою соціально-класову категорію, в яку входить панівний клас капіталістичного суспільства.

  Він володіє основною власністю як у своїй, так і в інших країнах у вигляді засобів виробництва, грошей, земельних ресурсів, родовищ корисних копалин, патентів, концесій, інших форм майна. Існують буржуї за рахунок доходів, одержуваних від зазначеної власності, експлуатуючи при цьому найману працю.

  В даному випадку значення і походження слова «буржуй» тісно взаємопов’язані. Щоб простежити цю взаємозв’язок, звернемося до історії. В Європі вже в Середньовіччі люди стали розділятися на селян і городян. В епоху феодалізму останніх стали виділяти і протиставляти сільського населення, чисельність якого була набагато більше.

  Городян стали називати буржуазаией, по-французьки – bourgeois. Це слово походить від французького bourg, що означає «місто». Цей термін, як і німецький Burg, утворився від среднелатинского burgus (укріплене місто).

  У російській мові

  У колишні часи слово «буржуазія» в російській мові часто переводилося як «міщанство», що є калькою з французької bourgeois. Термін «міщанство» походить від спільнослов’янського мѣсто, що означає «місто». Прикладом цього є те, як було переведено на російську назву п’єси французького драматурга 17-го століття Жана Батіста Мольєра. По-французьки воно виглядає, як «Le bourgeois gentilhomme», а по-російськи, як «Міщанин у дворянстві».

  Таким чином, раніше розглянутий нами об’єкт мав дещо інший відтінок значення. Мова йшла просто про одній із соціальних прошарків, яка на перших етапах свого розвитку не грала вирішальну роль в історичному процесі. І хоча слово «буржуй» ще не набуло широкого поширення, термін «міщанин» мав певний негативний відтінок, коли хотіли підкреслити вузькість поглядів людини.

  Дивіться також:  Битва на р .. Калці коротко: подія, дата, значення

  З подальшим розвитком суспільних відносин, коли капіталізм вже міцно влаштувався на історичній сцені, словами «буржуа», «буржуазія», «буржуй» став відповідати не стільки міщанин, скільки підприємець, ділок, експлуататор. Далі простежимо, як змінювалося значення слова від городянина до ділкові, а потім і до «кровопийце».

  Трансформація від городянина до експлуататори

  Зародження буржуазії відбувалося в надрах феодалізму. В ході його розкладання представники цього стану ставали найбільш забезпеченою і яка проявляє найбільшу активність частиною суспільства. Починаючи з буржуазної революції в Нідерландах, по всій Європі вона – ініціатор та активний учасник революційних змін, які призводять до повалення влади феодалів. На цьому історичному етапі багатьма істориками роль буржуазії оцінюється як роль передового, прогресивного класу.

  Спочатку капітал як інструмент, що приносить прибавочну вартість, проявився в торговельній сфері. Одночасно з ним розвивався також і грошовий капітал. Формування нового класу відбувалося з володіли найбільшим багатством торговців, цехових майстрів, сільської верхівки, деяких феодальних елементів.

  По мірі того, як розвивалися промисловість, торгівля, мореплавання в руках буржуазії, зосереджувалися всі зростаючі маси грошового капіталу і багатства. Її становлення як класу пов’язується з періодом, званим епохою первісного нагромадження капіталу.

  Всередині цього процесу відбувалися експропріація знарядь праці і землі у народних мас, колоніальні захоплення і пограбування. Таким чином, створювалися умови для формування капіталістичного способу виробництва. Утворювалася маса найманих працівників, вільних і позбавлених засобів виробництва, а капітал зосереджувався в руках буржуазії.

  На основі передумов, створених первісним накопиченням багатств, розвинулася промисловість, що стала основою для встановлення панування буржуазії як класу.

  З проведеного нами історичного екскурсу можна зробити висновок про те, що слово «буржуї» – це іронічне найменування представників класу буржуазії, які вийшли з європейських городян і стали основним эксплуататорским класом у суспільстві.

  Дивіться також:  Йосип Пригожин: біографія, національність, діти