Бюджетне планування – це що таке?

Сьогодні пильна увага приділяється сучасним методам управління витратами: управлінський облік, бюджетне планування і прогнозування. Бюджетування – це спосіб виробничого і фінансового планування роботи об’єкта. Процес йде шляхом створення спільного бюджету, а також бюджетів підсистем бюджетного планування з метою визначення їх фінансових витрат і результатів від господарської діяльності. Загальний бюджет – це кількісне вираження всіх планів, необхідних для досягнення бажаних результатів діяльності підприємства.

Що таке бюджет?

У класичному розумінні під бюджетом розуміється звід доходів і витрат економічного об’єкта (країни, підприємства, домогосподарства або окремого громадянина) на визначений строк (рік, місяць і так далі).

Чим відрізняється бюджет від плану? Бюджет має длящийчя характер: мета – планування – контроль. Він створюється в точках фінансової відповідальності і спирається на нормативи, встановлені об’єктом.

Сутність бюджетування

Бюджетне планування (бюджетування) – це процес складання планів і подальшого оперативного контролю за їх виконанням, а точніше надходженням і витрачанням коштів.

Бюджетування завжди тісно пов’язане з:

  • управлінням економічним об’єктом;
  • фінансової та виробничої діяльністю;
  • управлінським обліком.

Бюджетне планування організації, як правило, здійснюється у процесі оперативного планування. Виходячи з цілей економічного об’єкта, бюджети вирішують завдання розподілу ресурсів (економічних, матеріальних, трудових). Розробка і складання бюджетів надає визначеність обраної стратегії розвитку фірми.

Чому саме планування займає основне місце у процесі складання бюджетів? У бюджетному процесі головну роль відіграє планування, тому що від коректного визначення показників плану бюджету залежить якість і терміни його реалізації.

Бюджетне планування – це комплекс організаційних і методичних заходів на всіх стадіях бюджетування для визначення об’ємних показників, їх джерел формування, напрямків застосування ресурсів з метою досягнення стабільного, успішного розвитку.