Алегорія. Що це?

Поняття «алегорія» найбільш часто зустрічається в літературознавстві і застосовується як художній прийом. Також алегорії використовуються в образотворчому мистецтві та скульптурі.

Алегорія – це іносказання, яке покликане пояснити абстрактне, нематеріальне поняття/явище («мудрість», «хитрість», «доброта», «дитинство») через об’єктивно існуючий, матеріальний образ – образно-предметну складову.

Алегорія у художньої промови.

На питання, що таке алегорія, відповідає будь-який словник. Термін походить від грецького allegoria і дослівно перекладається як «іносказання». Інакше алегорію можна назвати розгорнутою метафорою.

На відміну від простої метафори, яка служить для порівняння двох явищ з різних сфер життя по одному асоціативному основи, алегоричне порівняння перетворюється з рядового стилістичного прийому в композиційне засіб, важливе для розуміння ідеї автора. Тому алегорія завжди входить в систему образів і мала «прочитуватися» тими, для кого твір створювалося. Наприклад, зв’язок сонця і людського життя виражається в «заходи» і «світанки», що розуміються як юність і в’янення.