Види історичних джерел – опис, особливості та приклади

Теоретичний аспект вивчення питання видів історичних джерел

Теоретичною основою для нашої статті послужили навчальна література, фундаментальні труди видних істориків-источниковедов, а також різні статті історичних, періодичних видань. Слід зазначити, що питаннями і класифікацією історичних пам’яток цікавилися не тільки вітчизняні, але й зарубіжні вчені. У Франції засновниками джерельної науки є Ш. В. Ланглуа і Ш. Сеньобос. Їх серйозною працею є книга під назвою «Вступ до вивчення історії». Саме в цій роботі вчені і дали першу характеристику типам і видам історичних джерел.

Вітчизняні дослідження

У Росії на початку ХХ століття серед істориків був визнаний А. С. Лаппо-Данилевський. Він послідовно і точно розробив типологічну класифікацію пам’яток. В основу його класифікації покладено принцип ступеня близькості релікта до відбитого в ньому явища.

Величезне визнання заслужили схеми видів історичних джерел Л. Н. Пушкарьова, які науковий побачив світ у 1975 році. Однак через 6 років, а саме в 1981 році, їх поліпшив І. Д. Ковальченко.