Типи ринкових структур: опис, структура і особливості

Ринкова економіка являє собою складну структуру, в якій взаємодіють різні учасники торговельних відносин. Ринки не можуть бути однорідними. Вони відрізняються рядом характеристик. Такі особливості дозволяють класифікувати торгові майданчики за певними ознаками.

Існує кілька моделей ринкових відносин. Вони мають значні відмінності і особливості розвитку. Які типи ринкових структур існують в сучасному світі, буде розглянуто далі.

Загальне поняття

Щоб зрозуміти, які існують моделі ринкових відносин у сучасній економіці, потрібно розглянути коротко типи ринкових структур. Вони являють собою групу особливих ознак, за якою відбувається організація торгових відносин в рамках певної галузі.

Кожен з типів структур володіє певним набором характеристик. Це визначає ринкові механізми, які формують ціни, обумовлюють особливості взаємодії продавців і покупців.

Головною відмінністю ринкових структур є ступінь конкуренції. Це визначається кількістю фірм, які продають свою продукцію на конкретній торговій площадці. Також ринкові структури формуються під впливом розмірів виробників, виду товарів, доступності інформації на ринку. Також на це впливає кількість покупців на ринку, ступінь впливу конкретного виробника на вартість усередині галузі.