Сучасна відповідь на питання: що таке індустрія?

Зовсім ще недавно при слові “індустрія” виникав похмурий візуальний ряд: великі металургійні заводи, величезні пилові кар’єри і шахти, димлять труби теплоелектростанцій. Зараз для нас більш звичні поєднання “індустрія моди”, “індустрія комп’ютерних ігор”, “індустрія розваг”.

Промисловість далеко пішла від кам’яних знарядь індустрії Леваллуа до хмарних технологій індустрії 4.0. На запит в російському інтернеті “що таке індустрія” як і раніше пропонуються відповіді, пов’язані з промисловим виробництвом, хоча індустрія, безпосередньо пов’язана з виробництвом матеріальної продукції, займає лише 31 % світової економіки.

Види індустрії

Сучасні економісти ділять всі види виробничої діяльності людини 3 широких сектору економіки:

  • основний, в якій видобувають і збирають все, що можна взяти у природи: корисні копалини, рибальство, сільське господарство;
  • вторинний сектор – переробка все, що вироблено в основному секторі, переробка сільськогосподарської продукції, виробництво і будівництво;
  • третинний сектор надає послуги, наприклад: торгівля, розважальні, фінансові послуги.

У звичній для нас класифікації це добувна та переробна промисловість або промисловість, сільське господарство та сфера послуг.

Індустрія – це галузь народного господарства, сфера діяльності, сектор економіки, що включають в себе виробництво і збут товарів і послуг, а також охоплюють сектори і споживчу аудиторію.