Дхарма – це що таке? Визначення слова, поняття в буддизмі

Поняття “дхарма” нам відомо з культури Сходу, а точніше – з індійської філософії. Точного перекладу слова “дхарма” українською не існує. З усієї сукупності значень це поняття можна перевести як “те, що повинно бути”, “те, що слід”.

Що таке дхарма?

У багатьох східних філософських доктринах існує концепція космічного порядку. Щось, що підтримує цей порядок – це і є дхарма. Це також може трактуватися як звід правил і універсальних законів, дотримуючись яких, людство сприяє вселенської гармонії. Концепція дхарми передбачає, що кожен з нас робить свій особистий внесок у становлення і підтримання космічного порядку.

Цікаво, що в сучасних індійських мовах слово “дхарма” часто означає “релігія”. Тому й основні релігії індійського світу містять у своїй самоназві це слово:

  • індуїзм – санатана-дхарма (у перекладі – “вічна дхарма”);
  • буддизм – будда-дхарма (вчення просвітленого”);
  • джайнізм – джайни-дхарма (“дхарма переможців”);
  • сикхізм – сикх-дхарма (“дхарма послідовників”).

Чверть людства вірить у вищеперелічені дхармические релігії, що з’явилися в Індії і містять в своїй основі віру в дхарму. Розглянемо кожну з них окремо.