Синекдоха: визначення і приклади.

Літературознавчий термін «синекдоха» походить від грецького слова synekdoche, що означає «соподразумевание» або «співвіднесення».

Визначення синекдохи.

Синекдохой називається стежок, є різновидом метонімічних. Суть його полягає в заміні множини явища або поняття єдиним. Типовий приклад: «Й чути було до світанку, як радів француз» – з поеми Михайла Лермонтова, де «француз» позначає не конкретної людини, а французьке військо.

Також синекдоха передбачає вживання образу за типом «частина замість цілого». Типовим прикладом використання в тексті є рядок Олександра Пушкіна: «Всі прапори в гості будуть до нас». У даному контексті під словом «прапори» розуміються різні держави, кожна з яких, як водиться, має свій герб і прапор.

Відмінність синекдохи від метафори.

Іноді при літературознавчого аналізу тексту учні та студенти плутають синекдоху з метафорою.

Основною відмінністю між ними є те, що синекдоха заміщає одне слово іншим, базуючись на реально існуючої зв’язку:

  • у море завжди є хвилі,
  • у людини завжди є голова.

Метафора ж співвідносить поняття близької схожості, але не обов’язковому ознакою. Так «вогонь» може метафорично означати:

  • любов,
  • пристрасть,
  • війну,
  • спрагу волі.

Синекдоха однозначна.