Що таке стилі мовлення: визначення та характеристика

Російська мова є національною мовою російського народу, формою національної російської культури. Він включає в себе всі мовні елементи російського етносу, включаючи говірки, прислівники і жаргоны. Вищою формою вияву української мови є російська літературна мова, для якого характерно різноманіття мовних стилів, вживаних в різних сферах спілкування.

Поняття функціонального стилю

Вивченням системи стилів мови, норм і способів використання літературної мови залежно від умов мовної комунікації, в залежності від виду і жанру писемності, від сфери суспільного життя, займається спеціальний розділ мовознавства – стилістика.

Під функціональним стилем мови прийнято розуміти варіант літературної мови, що має певну сферу вживання і володіє стилістично значущими мовними засобами. Щоб правильно розуміти, що таке стилі мовлення, необхідно знати особливості кожного окремого стилю.

В даний час в російській мові розрізняють п’ять функціональних стилів. При цьому існує розмежування між розмовною і книжковими стилів: офіційно-діловим, науковим, публіцистичним і стилем художньої літератури (художнім стилем).