Що таке концерни? Особливості концернів

Саме слово «концерн» має іноземне походження і в перекладі з німецької означає «гурт».

Розглянемо визначення досліджуваного поняття, яке являє собою об’єднання підприємств, виходячи з якихось спільних цілей і інтересів. Причому у центрі цієї сукупності виступає певний найбільше (сильне) установу. Воно ж є власником контрольного пакету акцій інших учасників концерну. Така центральна фірма бере участь в управлінні інтересами інших підприємств.

Визначення поняття «концерн»

Розглянувши визначення, що таке концерн, можна зрозуміти, що центральне підприємство називають головним, а інші підкоряються йому. Компанії, які входять у таку сукупність, можуть бути представниками різних галузей промисловості та сфер діяльності. Вони можуть навіть вести банківську, фінансову, страхову, наукову діяльність. Всі вони господарсько самостійні. Однак все-таки підпорядковуються головної організації по ряду питань, що стосуються сфери фінансів та інвестицій. Концерни можуть бути організовані не тільки в межах однієї країни, але і бути міжнародними, тобто об’єднувати представників різних країн.

Особливості функціонування

При дослідженні питання про те, що таке концерн, з’являється можливість розглянути і основні особливості його функціонування. Коли відбувається об’єднання декількох підприємств різних галузей і сфер, компанія вирішує завдання високої інтеграції виробництва. Адже при цьому утворюється повний технологічний цикл за різними економічними напрямами.

Така інтеграція дає можливість підвищити ефективність функціонування всіх підприємств в цілому, а також розширити горизонти планування та інвестування, завоювання ринків. Таке об’єднання дозволяє бути всім компаніям-учасникам адаптивними до змін ринку шляхом перерозподілу інвестиційного капіталу.

При дослідженні питання про те, що таке концерн як визначення в економіці, приймемо до уваги той факт, що в його рамках також легко вирішується проблема збуту продукції організації та пошуку ринків. Наприклад, таке можливо шляхом включення до складу концерну торгових мереж, магазинів, дилерських центрів і т. д. Подібно до цього відбувається і оптимізація фінансів з допомогою приєднання банківських установ.

Дивіться також:  Філіппінські хилеры - цілителі чи шахраї?

Не варто забувати, що все-таки кожна господарська одиниця залишається незалежною у багатьох аспектах. Однак у зв’язці робота йде легше і активніше.

Характерні риси

Розглянувши поняття, що таке концерни, згрупуємо основних їх особливості:

 • концерн – це об’єднання підприємств різних галузей, яке носить виробничо-збутової характер;
 • всі компанії, які входять в концерн, фактично залишаються самостійними юридичними особами, а також підпорядковуються головної організації;
 • в рамках концерну стає централізованим фінансовий відділ, науково-технічний відділ, а також функції використання виробничого потенціалу і кадрова політика;
 • головна компанія має подобу холдингу (як варіант, змішаний холдинг);
 • концерн спрямований найчастіше на виробництво, тому материнська компанія, як правило, є виробничою;
 • діяльність залежних організацій відбувається під контролем головного;
 • підтримання духу змагальності і підприємливості підрозділів, які входять до його складу;
 • активне використання всіх видів фінансового контролю над діяльністю дочірніх підприємств;
 • розвинена система матеріального заохочення співробітників концерну.

Успішність функціонування всього концерну в цілому може бути забезпечена за рахунок використання досягнень науково-технічного прогресу, оновлення та адаптації виробництва, використання передового досвіду та новітніх технологій в управлінні компаніями. Зростання його ефективності також сприяє тісна співпраця у виробничому і науково-технічному плані з більш дрібними інноваційними фірмами.

Класифікація

Після розгляду питання про те, що таке концерни, слід перейти до розгляду їх класифікації.

У відповідності з обраною структурою, можна представити наступні типи:

 • вертикальна структура являє собою сукупність підприємств, які складають повний виробничий цикл, що починається видобутком і створенням продукції, до моменту збуту до кінцевого споживача;
 • горизонтальний тип являє собою сукупність організацій схожого виду діяльності;
 • змішаний тип є сукупність двох вищезгаданих видів концернів; це самий складний вид класифікації, однак і найпоширеніший у сучасних умовах світового господарства.
Дивіться також:  Хаскі-центр "Аквілон" в Челябінську: фото, адреса, відгуки, як доїхати?

Найбільш часто концерни формуються в галузях промисловості, де використовуються різноманітні інноваційні технології, а виробництво має дуже великі масштаби.

Трохи про фінанси концернів

У відповідності зі сформованою схемою участі в капіталі, можна представити дві структури:

 • Концерни підпорядкування, в яких є головна (материнська) компанія і дочірні організації. В головній структурі формується і визначається стратегія, а в дочірніх вона впроваджується. Управління зав’язано на фінансових важелях і жорстко регламентовано в рамках договорів.
 • Концерни координації відрізняються від вищезгаданих тим, що всі їх члени приблизно рівноправні між собою при взаємному обміні акціями. Загальна стратегія і політика виробляються спільно на спеціальних зборах. У складі аналогічних об’єднань присутні підприємства, як правило, торгові, транспортні, фінансові, проектні і т. д. В даному випадку концерн – це сукупність компаній різних галузей.

Варіанти об’єднання підприємств

Розглянемо різні варіанти об’єднання підприємств в концерни:

 • асоціація являє собою добровільне об’єднання юридичних і фізичних осіб з метою отримання кінцевого результату у вигляді прибутку, можливо, і некомерційної мети;
 • картель являє собою об’єднання представників однієї галузі, які укладають угоду про цінах, ринках, збуті, асортименті і т. д.;
 • консорціум являє собою тимчасове договірне об’єднання компаній для здійснення спільних проектів.

Таким чином, концерн – це об’єднання підприємств, які пов’язані між собою системою участі в капіталі, фінансовими зв’язками, договорами, угодами в цілях виробничо-збутового співробітництва. Як правило, всіх учасників об’єднують не тільки економічні ресурси, але і загальні стратегії. Головна особливість концерну полягає в концентрації фінансових, наукових, виробничих ресурсів декількох підприємств.