Поняття та види муніципальних утворень

Розглянемо основні види муніципальних утворень у Російській Федерації, які існують в даний час. Від повноцінності впровадження стратегії розвитку безпосередньо залежить рівень результативності основних процесів, що протікають і в окремому регіоні, і в державі.

Суть визначення

Відповідно до законодавства нашої країни, виділяють наступні види муніципальних утворень:

 • сільські,
 • міські,
 • мають загальну поселенську територію.

Також це поняття застосовується до населених пунктів, що володіє бюджетом, власністю, в яких існує місцеве самоврядування. Подібні ознаки є юридичними, але можна перерахувати і соціальні і економічні фактори, що впливають на здатність конкретних регіонів щодо отримання ними цього статусу.

Поняття та види муніципальних утворень – це серйозна тема, що заслуговує окремої уваги і пильного вивчення.

Місцева влада

Підтримка населення з боку місцевих властей має особливе значення для розвитку населених пунктів. Різні види муніципальних утворень володіють різними господарюючими суб’єктами, здатними приносити економічну прибуток. Це позначається на зацікавленості інвесторів, їх бажання вкласти кошти у розвиток населеного пункту.

Структура

Виділяють наступні види муніципальних утворень:

 • Міське поселення. Це поняття відноситься до великих селищ чи невеликим містам, в яких місцеве самоврядування реалізується мешканцями без залучення посередників. Самоврядування здійснюється завдяки виборним органам, які функціонують на території населеного пункту.
 • Сільське поселення. До цього терміну ставляться хутора, кишлаки, села, аули, села, станиці. Самоврядуванням у таких територіях займається політично активне населення.
 • Муніципальний район. В дану категорію потрапляють поселення, які об’єднані однією територією. Самоврядування у них здійснюється за схемою, аналогічною до попередніх категорій. Населенню передаються деякі повноваження, що визначаються законами.
 • Внутрішньоміське частина. Подібні види територій муніципальних утворень мають федеральне значення. Вони знаходяться всередині міста, допускають самоврядування.

Міський округ не є складовим елементом муніципалітету. Всі рішення місцевих органів самоврядування базуються на федеральних законах місцевого значення.

Дивіться також:  Продуктивність - це... Поняття і показники продуктивності праці

Рівні місцевого самоврядування

Виділяють дворівневу структуру, згідно з якою територію нашої країни ділять на муніципальні частини та міські округи. Також здійснюється розподіл самих районів на міські і сільські поселення.

Визначення меж

Різні види муніципальних утворень у нашій країні характеризуються власними установленими межами. Під території муніципальних утворень підпадають землі міських, селищних населених пунктів, ділянки, які використовуються для їх розвитку, а також інші категорії, які розташовані в межах муніципального освіти.

Необхідно знати, що муніципальні землі – це об’єкт земельного та цивільного права. Всі види муніципальних утворень мають статут. У ньому повинна міститися наступна інформація: структура і послідовність формування органів самоврядування, гарантії та форми участі населення в процесі вирішення питань, які мають значення для конкретної території, склад та межі муніципального освіти.

В цей статут включають порядок, по якому відбувається дострокове припинення повноважень посадових осіб, а також обов’язки, які приймають органи самоврядування.

Також прописуються в цьому документі основні види діяльності муніципального освіти. Особливу увагу приділено питанням самоврядування, збереження історичних та культурних традицій.

Місцеве самоврядування

Основи місцевого самоврядування апарату можна розглядати як сукупність норм, які закріплюють і регулюють склад території, порядок розташування і зміни кордонів муніципального освіти.

У будь-якій державі світу є необхідність передачі управлінських функцій на місця. Тому і здійснюється локальне територіальний поділ на ділянки, в рамках яких будуть здійснюватися функції влади. На цих територіях створюють органи муніципального та державного (публічного) управління.

Ієрархія територіальних елементів

В цій ієрархії виділяють два рівня. Один передбачає поділ держави на первинні територіальні компоненти – суб’єкти РФ, другий пояснює принципи виділення в суб’єктах Федерації адміністративно-територіальних одиниць. Кожен з цих фрагментів має встановлені межі. Найпоширенішими варіантами адміністративно-територіальних одиниць є районні та сільські ради. Для населених пунктів виділяють селища, станиці, села, села, які відносяться до одного муніципального освіти.

Дивіться також:  Геніальний Девід Лашапель, став легендою в fashion-індустрії

Цю формальну одиницю виділяють органи державної влади РФ для реалізації повноважень, а система муніципальних утворень створюється з місцевого населення, щоб повною мірою відповідати його потребам.

Серед відмінних ознак муніципального освіти виділяють:

 • територію;
 • населення;
 • здійснення місцевого самоврядування;
 • відособленість муніципальної власності;
 • місцевий бюджет;
 • виборні органи.

У Конституції РФ закріплені три важливих норми визначення територіальної бази управління:

 • реалізація управління в сільських, міських, інших територіях;
 • облік місцевих традицій та історичних коренів;
 • коригування меж території здійснюється тільки за згодою населення.

У сучасній практиці застосовують два основних варіанти територіальної організації місцевого самоврядування: поселенський і територіальний.

Перший спосіб зародився в середньовічному міському управлінні у Західній Європі. Самий послідовний варіант поселенського принципу був реалізований у Франції. Тут в кінці вісімнадцятого століття були створені муніципалітети в кожній провінції, поселення, сільській громаді.

При виборі територіального способу управління на конкретній території створюють муніципальні освіти, які входять відразу кілька поселень.

Місцеве самоврядування в подібних територіальних структурах вимагає залучення населення в реалізацію публічних завдань.

Висновок

В даний час територіальна модель з однорівневими муніципалітетами, які сформовані на основі великих адміністративних районів і міст, функціонує в багатьох суб’єктах нашої величезної країни. Наприклад, така структура характерна для Ульяновської, Саратовської, Самарської, Рязанської областей. В якості очевидного браку такого управління професіонали відзначають істотну віддаленість управлінських державних структур від населення.

У результаті місцеве самоврядування стає низовою ланкою системи. Для поселенської моделі з однорівневим муніципалітетом властива слабо розвинена соціальна та інженерна інфраструктура. Для того щоб позбутися від недоліків, властивих кожній структурі, була розроблена комбінована дворівнева система.