Поняття та види господарської діяльності

Витоки сучасних форм господарської діяльності зародилися десятки тисяч років тому і за цей довгий період пройшли складний шлях розвитку. Якщо на перших порах людей для підтримки свого існування займався лише збиранням, полюванням і землеробством, то в наші дні існують десятки напрямків і галузей, в яких виробляються ті або інші продукти і матеріали. І це не кажучи про вузькоспеціалізованих видах господарської діяльності, про яких більшість споживачів навіть не підозрює. У той же час зберігаються і традиційні форми господарських занять, переживаючи незначні, але все ж зміни. При цьому не збавляє темпів утворення та розширення нових напрямків виробництва, пов’язаних з впровадженням інноваційних технологій.

Поняття та ознаки господарської діяльності

Всі блага, якими оточений сучасна людина, так чи інакше були зроблені в результаті його зусиль – розумових і фізичних. Форму ж їх застосування як раз і можна розглядати як господарство. У загальному сенсі це діяльність, у результаті якої з’являються як матеріальні, так і духовні блага. Хоча є й інші поняття, суворо відділяють, наприклад, науку з торгівлею та будівництво з сільським господарством. В даному випадку відбувається розмежування галузей, які не виробляють нічого матеріального, і підприємств, робота яких у підсумку надає реальну продукцію. Як правило, до другої групи відносять основні види господарської діяльності, серед яких – аграрна сфера, промисловість, транспортна інфраструктура і т. д. Для таких напрямів характерні наступні ознаки:

  • Як правило, робота підприємств здійснюється на професійних засадах.
  • Діяльність спрямована на виготовлення продукції і виконання робіт для інших суб’єктів.
  • Результат діяльності має вартісне вираження, тобто ринкову ціну.
  • У процесі роботи підприємств об’єднуються інтереси власника як приватної особи з громадськими і державними.
Дивіться також:  Що таке падло? Походження, значення і застосування слова

Класифікація з точки зору права

У російському законодавстві існує Господарський кодекс, що передбачає виділення декількох сфер подібної діяльності. У загальному уявленні вона розуміється як один із напрямів суспільного виробництва з завданням у вигляді виготовлення та продажу товарів або надання послуг. З точки зору права виділяються такі види господарської діяльності людини:

  • Комерційна. По суті – підприємництво, що здійснюється з метою отримання прибутку або досягнення інших соціальних та економічних результатів.
  • Некомерційна діяльність. В даному випадку немає мети отримання прибутку, але можуть стояти завдання досягнення певних соціальних або економічних результатів.
  • Господарське забезпечення. Особлива категорія діяльності, яку можна уявити як інструмент підтримки існуючих підприємств, наприклад допомогою поліпшення їх технічного чи матеріального стану.

Аграрне господарство

Обширна галузь і одна з найдавніших форм діяльності, що включає в себе землеробство, тваринництво, рослинництво і т. д. Існує і класифікація аграрних видів господарської діяльності за ознакою приналежності до кліматичних поясів. Так, холодний пояс вважається менш сприятливим для обробітку ґрунтового покриву, тому в таких зонах переважає скотоводств і, зокрема, оленярство. І навпаки, регіони з теплим кліматом успішно займаються вирощуванням зернових культур, овочів, бавовни і цитрусових. В основному дана галузь концентрується на випуску продовольчої продукції, однак існують і види господарської діяльності в аграрному секторі, спрямовані на вирощування технічних культур. Наприклад, плоди фарбувальних, прядильних і луб’яних рослин у подальшому використовуються у промисловості.

Водні господарства

Найсуттєвіша галузь, в якій виділяють кілька напрямків діяльності. В першу чергу, це сфери, пов’язані з вирощуванням підводної флори і фауни. Кінцева продукція може використовуватися в якості продовольства, йти на потреби промисловості і сільського господарства. Окремої уваги заслуговують види господарської діяльності людей, пов’язані з океаном і прибережними територіями. У цій частині мова може йти і про видобутку біологічних продуктів, і про енергетичних ресурсах. В тихоокеанських водах, наприклад, освоюються нафтові шельфи, а також родовища кам’яного вугілля. Не менш привабливі і морські промисли, багаті морепродуктів, кам’яної та кухонної сіллю, бромом і магнієм.

Дивіться також:  Види РНК, функції та будова

Промисловість

Цей сектор охоплює безліч видів виробничої, переробної та видобувної діяльності. Заводи, комбінати, рудники і шахти забезпечують своєю продукцією значну частку товарів споживання. Різні ринкові сегменти забезпечує харчова, хімічна, легка та важка промисловість. В останні роки технологічно розвивається енергетика, продуктом якої може виступати електрика, тепло, паливні матеріали, пар і т. д. В цій галузі працюють станції по виробленню різних видів енергії. З’являються і нові галузі, підприємства яких виробляють інноваційні продукти. Які види господарської діяльності можна віднести до цієї групи? Насамперед, це вузькі напряму мікробіологічної, медичної та будівельної промисловості. Компанії сучасного типу виробляють матеріали і продукти більш високої якості з принципово новим поєднанням експлуатаційних і споживчих властивостей.

Транспортне господарство

Інфраструктура, що забезпечує можливість переміщення, не менш важлива для стабільної роботи тих же аграрних і промислових підприємств. І сукупність транспортних засобів також сама по собі є частиною народного господарства. Розрізняють три види господарської діяльності в цій сфері:

  • Наземне сполучення. Автомобілі, метро, залізничний транспорт.
  • Водний транспорт. Річкові і морські судна.
  • Повітряні судна.

Послуги як форма господарської діяльності

Надання послуг також розглядається як окрема категорія господарської діяльності. Кінцевим продуктом, наприклад, може виступати лікування, освіту, продаж, забезпечення зв’язку і т. д. тобто результатом діяльності необов’язково стає натуральний об’єкт. У цьому контексті найбільш поширені види господарської діяльності, пов’язані з торгівлею. Заклади громадського харчування, продуктові ринки, магазини одягу займаються обслуговуванням людей з одного боку, а з іншого – можуть виступати тими самими споживачами виробничих компаній, що випускають реальну продукцію.

Значення господарської діяльності

Без розвитку вище розглянутих галузей було б неможливе сучасне якість життя людини. Плюси очевидні, але також є і мінуси. Вони пов’язані з масовими забрудненнями біосфери і атмосфери, з ерозією ґрунтового покриву, виснаженням лісових масивів і т. д. І навіть специфічні і віддалені види господарської діяльності, пов’язані з океаном, завдають непоправної шкоди. Це стосується не тільки розливів нафтопродуктів і отруйних органічних сполук. Ті ж транспортні водні суду і прибережні підприємства скидають відходи переробки, поширення яких у водному середовищі призводить до знищення флори і фауни. В результаті страждають і інші галузі господарства.

Дивіться також:  Замок Іф (Марсель, Франція): фото з описом, таємниці і історія знаменитого замку, де знаходиться і як дістатися

Висновок

Незважаючи на численні проблеми, що виникають в результаті вторгнення людини в природне пристрій природи, цей процес зупинити практично неможливо. Відповідно, екологічним організаціям доводиться розробляти і пропонувати нові концепції ведення господарської діяльності. До таких ідей, зокрема, відносяться моделі оптимізованих переробних підприємств з повним циклом переробки. З іншого боку, сучасні види господарської діяльності все охочіше впроваджують у виробничі процеси біотехнологічні розробки та соціальні принципи організації менеджменту. Головною ідеєю нових підходів можна назвати не скорочення і обмеження потужностей з мінімізацією умовних шкідливих викидів, а економічну користь для самих підприємств, які будуть освоювати подібні концепції. Наприклад, ідея енергозберігаючих інженерних комунікацій дозволяє нарощувати темпи виробничої віддачі, але без збільшення витрат на споживані ресурси.