Основні властивості нервової системи людини та їх характеристика

Усі люди абсолютно різні. У кожного свої слабкі і сильні сторони, всі по-своєму реагують на одну і ту ж ситуацію. У чому особливості характеру людини залежать від властивостей нервової системи. Так давайте ж розберемося, які вони бувають і як впливають на формування особистості.

Що це таке?

Властивості нервової системи – це термін, запропонований російським вченим В. П. Павловим, який характеризує природжені риси реагування і функціонування нервової системи. Ці риси визначають те, як вона реагує на умови навколишнього середовища, поведінку людини.

Сукупність всіх властивостей нервової системи отримала назву фенотипу. Саме на підставі даного поняття веде роботу з людиною психолог. Хоча фенотип і є генетично обумовленим, він може змінюватися в залежності від умов навколишнього середовища.

Основні властивості нервової системи

І. П. Павлов у своїй класифікації спочатку охарактеризував три основні властивості:

  • сила;
  • врівноваженість;
  • рухливість.

При подальшому вивченні нервової системи до цим властивостям додали ще три нових:

  • динамічність – здатність головного мозку швидко реагувати на мінливі умови навколишнього середовища, а саме на процеси збудження і гальмування його структур; основна його характеристика – швидкість формування умовних рефлексів у індивідуума;
  • лабільність – швидкість, із якою з’являється і припиняється новий процес;
  • активність – позначає, наскільки легко в головному мозку активуються процеси гальмування і збудження.