Основні види промисловості: металургійна, хімічна, машинобудівна, легка і харчова

Виробництво – це основа, фундамент абсолютно будь-якої економіки планети. Причому мова йде про виробництво як матеріальних, так і нематеріальних благ. У цій статті ми представимо інформацію про промисловому виробництві. Коли воно виникло і як розвивалося? Які види і галузі промисловості існують в наші дні? Спробуємо відповісти на всі ці питання.

Промисловість та її розвиток

Під словом «промисловість» розуміють всю сукупність різноманітних підприємств (фабрик, заводів, шахт, електростанцій), що функціонують на певній території. Вони займаються видобутком сировини, його первинною і вторинною переробкою, виробництвом конкретних споживчих продуктів або ж знарядь праці, необхідних для ефективної роботи інших галузей народного господарства.

У російській мові термін «промисловість» очевидно походить від слова «промисел». Історія розвитку промислового виробництва сягає своїм корінням в глибоку старовину. Перші його галузі зародилися ще в епоху первісно-общинного ладу: землеробство, скотарство, збиральництво, ткацтво, гончарство. У Середні століття почали з’являтися перші селянські господарства, кожне з яких займалося своїм певним ремеслом.

Активний розвиток і зростання міст стали причинами поступового відокремлення ремесел від сільського господарства та формування їх у самостійну галузь народного виробництва – власне, промисловість. Зародження капіталізму і кооперації, а також перехід від ручної праці до машинного сприяли розвитку і укрупнення індустрії, створення гігантських заводів і фабрик. Ці процеси розпочалися в Британії, а потім проникли в Західну Європу і Російську Імперію.

В наші дні промисловість залишається найважливішою галуззю народного господарства. Саме вона чинить вирішальний вплив на розвиток всіх інших сфер і секторів економіки. Які види промисловості виділяються в сучасному світі? Про це – читайте далі.

Основні види промисловості

Насамперед, виділяють дві великі групи галузей у виробництві. Це:

Дивіться також:  Квіти ірису: опис, особливості, вирощування та відгуки
 • Добувна промисловість.
 • Обробна промисловість.
 • Перша займається вилученням палива, корисних копалин та інших природних матеріалів з надр Землі (а також з водної оболонки). Друга об’єднує підприємства, що займаються їх комплексною переробкою.

  Крім цього, всі види промисловості поділяються на два класу:

  • Клас «А» (або важка промисловість): сюди відносять металургію, машинобудування, електроенергетику, хімічну і нафтохімічну галузі.
  • Клас «Б» (легка промисловість): сюди відносять, власне, легку, харчову, поліграфічну, лісову і целюлозно-паперову промисловість.

  Так чи інакше, ключову роль в економіці будь-якої країни відіграють такі види промисловості:

  • Металургія.
  • Машинобудування.
  • Електроенергетика.
  • Хімічна.
  • Легка.
  • Харчова.

  Металургія

  Залізо і метал оточують нас всюди. Особливо у великих містах і мегаполісах. Офісні будівлі, ліфти, вагони метро, автомобілі, побутова техніка – у всьому цьому присутні метали чи їх сплави. І займається їх виробництвом як раз металургія.

  Металургія – один з найважливіших видів промисловості у сучасному світі. Вона ділиться на чорну і кольорову. Чорна металургія видобуває і переробляє так звані «чорні метали (залізо, марганець, хром), а також виробляє чавун, прокатну сталь, феросплави, труби. Всі інші метали прийнято називати «кольоровими». Найбільш затребувані серед них – алюміній, мідь, нікель, олово, титан, цинк, свинець. Їх збагаченням та виплавкою займається кольорова металургія.

  Електроенергетика

  Не менш важливим видом промисловості є енергетика. Адже вона безперебійно забезпечує міста і великі підприємства електроенергією. У компетенції даної галузі лежить не тільки виробництво, але і передача електроенергії за допомогою ЛЕП.

  На сьогоднішній день близько 65 % всієї електроенергії виробляється на теплових електростанціях шляхом переробки газу, вугілля, мазуту, торфу та деяких інших паливних ресурсів. 10 % вироблюваної енергії припадає на атомні станції (АЕС), ще 16 % – гідроелектростанції (ГЕС). В останні роки зростає роль нетрадиційних джерел енергії – вітру, морських хвиль, сонячних променів, внутрішнього тепла Землі і т. д.

  Дивіться також:  200 гривень. Дизайн і роки випуску

  Машинобудування

  Дана галузь важкої промисловості забезпечує виробництво всіляких машин, приладів, транспортних засобів, електротехнічного обладнання, а також продукції для військово-оборонного сектора. Галузь відрізняється великою матеріало – та трудомісткістю, а також потребує певної кількості висококваліфікованих наукових кадрів. Тому вона розвивається виключно в тих країнах, де є відповідна матеріально-технічна база.

  У машинобудуванні прийнято виділяти ще декілька підгалузей (важке, загальне, точне, сільськогосподарське, медичне, транспортне машинобудування, верстатобудування, робототехніка та інші).

  Хімічна промисловість

  Далеко не останню роль в економіці будь-якої країни світу відіграє хімічний комплекс. Він випускає продукцію неймовірно широкого діапазону: від нітрогліцерину і сірчаної кислоти до духів і лікарських препаратів. Найбільші за активами компанії в даній галузі зосереджені в трьох державах: Німеччини, США і Великобританії.

  Легка промисловість

  Підприємства цієї галузі в основному виробляють продукцію масового споживання. Це одяг, взуття, різноманітні тканини, шкіряні і хутряні вироби, хутра і т. п. Крім того, деяка її продукція використовується в інших галузях промисловості (наприклад, в автомобілебудуванні, авіації, охороні здоров’я, виробництві меблів). Легка промисловість, незважаючи на свою назву, може мати велику вагу для економіки тих чи інших країн (передусім, країн), активно наповнюючи їх мізерні бюджети. Так, одними з лідерів у цій галузі є такі країни, як Бангладеш, Пакистан, Таїланд, Туреччина.

  Харчова промисловість

  Ця галузь об’єднує підприємства, які виробляють харчові продукти, напівфабрикати, а також тютюнові вироби та алкогольні напої. Неважко здогадатися, що найбільш тісні (а іноді і нерозривні) зв’язку у харчовій промисловості налагоджені з сільським господарством.

  Серед основних видів харчової промисловості:

  • М’ясна.
  • Молочна.
  • Масложирова.
  • Консервна.
  • Цукрова.
  • Хлібобулочна.
  • Кондитерська.

  Важливо відзначити, що підприємства багатьох галузей харчової промисловості орієнтуються в своєму розміщенні на споживача. Все тому, що більшість харчових продуктів нетранспортабельні і мають короткі терміни зберігання. Тому доцільно розміщувати фабрики з виробництва безпосередньо в містах і великих населених пунктах.

  Дивіться також:  Сорти картоплі: опис, характеристика.