Невизначений артикль в англійській мові: правила вживання, приклади

У вивчають англійську мову часто виникають питання щодо природи артиклів та правил їх вживання. Як визначений, так і невизначений артикль – це частини мови, відсутні в російській мові. Саме тому їх розуміння і викликає проблеми, здивування, а значить, і помилки.

Ця стаття присвячена невизначеному артиклю англійської мови та його відмінностей від визначеного.

Мітка іменника

Артикль a (an) – це таке слово, яке поєднує в собі кілька функцій.

По-перше, це мітка іменника. В англійській мові часто слова іншої частини мови утворюються від початкових бессуфиксальным способом. Це так звані конверсивы: вони звучать і пишуться однаково і різняться, крім сенсу, тільки синтаксичною роллю (тобто тим, навіщо саме вони вживаються в реченні). Припустимо, face – це, по-перше, ім’я іменник (обличчя, зовнішність, образ), а по-друге – дієслово (знаходитися лицем до лиця, дивитися в обличчя, стикатися (обличчям до обличчя)). Артикль a (an), що стоїть перед словом, «мітить» його як іменник (a face). Він може стояти безпосередньо перед тією лексемою, яка позначає предмет або явище, а перед тією, яка її визначає (a nice face).