Литота: визначення і приклади.

Литота – одне з виразів, що надають емоційну образність мови, що означає применшення будь-яких значень або значень слів. За походженням цей термін має давньогрецькі корені.

Визначення поняття «литота»

Ми зустрічаємося кожен день з таким явищем мови, як литота, причому не тільки в художній літературі, але і в звичайному повсякденному мовленні. Найпоширенішим і загальновідомим прикладом є назва казки «Хлопчик з пальчик».

Цей стежок дозволяє охарактеризувати та порівняти два різнорідних явища, зробити більш багатою нашу мову.

Литота в літературі зустрічається не тільки в прозових текстах, але і у віршованих. Ця стилістична фігура мови використовується для пом’якшення слів або виразів, часто є протиставленням гіперболі.

Також часто зустрічаються литоты в засобах масової інформації. Використання подібних слів і виразів, допомагає показати ставлення автора до того, про що він оповідає в своїй статті або згладити будь-якої загальновідомий факт, для того, щоб згладити передбачуваний гострий резонанс з боку громадськості.